איילון חברה לביטוח בע מ

Comments

Transcription

איילון חברה לביטוח בע מ
‫איילון אחזקות בע"מ‬
‫נשיא ומנכ"ל | לוי יצחק רחמני‬
‫‪100%‬‬
‫איילון חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪02/2016‬‬
‫יו"ר | יונל כהן‬
‫מנכ"ל | אריק יוגב‬
‫מנהל סיכונים ראשי | ירון גנות‬
‫מחוז תל‪-‬אביב | גיל שריר‬
‫יועץ משפטי‪ ,‬מזכיר חברה | ישראל מוסנזון‬
‫וממונה ציות ואכיפה פנימית‬
‫מחוז חיפה | חנן בן אריה‬
‫קצין ציות | נועם לב‬
‫מחוז ירושלים | דורון לוי‬
‫מבקר פנים | יהודה מנדלבוים‬
‫סניף נתניה | מוטי שפירא‬
‫פיתוח עסקי וחב' בת | משה בנבנישתי‬
‫אגף‬
‫משאבי‬
‫אנוש‬
‫אגף‬
‫מכירות‬
‫ושיווק‬
‫אגף‬
‫מטה‬
‫ותכנון‬
‫אגף‬
‫מערכות‬
‫מידע‬
‫אגף‬
‫ביטוח‬
‫כללי‬
‫אגף‬
‫תשלומי‬
‫ביטוח‬
‫כללי‬
‫אגף‬
‫פיננסים‬
‫אגף‬
‫חיסכון‬
‫לטווח‬
‫ארוך‬
‫אגף‬
‫בריאות‬
‫אגף‬
‫אקטואריה‬
‫אגף‬
‫השקעות‬
‫יעקב‬
‫אורנשטיין‬
‫דורון‬
‫שבתאי‬
‫נבו‬
‫גל‬
‫אודי‬
‫פליישר‬
‫גיורא‬
‫פלונסקר‬
‫יונה‬
‫רקובסקי‬
‫שרון‬
‫רייך‬
‫דני‬
‫קהל‬
‫אלי‬
‫שמש‬
‫עמיר‬
‫פלד‬
‫רונה‬
‫יוסף‬