Vpisna mesta po merilih za prehode

Comments

Transcription

Vpisna mesta po merilih za prehode
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Mariboru - študijsko leto 2016/2017
VPISNA MESTA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
NA UNIVERZI V MARIBORU
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomske in poslovne vede UN (2. letnik)
Ekonomske in poslovne vede UN (3. letnik)
Poslovna ekonomija VS (2. letnik)
Poslovna ekonomija VS (3. letnik)
Redni
Izredni
50
50
70
70
50
50
70
70
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Elektrotehnika UN (2. letnik)
Elektrotehnika UN (3. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja UN
(2. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja UN
(3. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije UN
(2. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije UN
(3. letnik)
Medijske komunikacije UN (2. letnik)
5
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-
Medijske komunikacije UN (3. letnik)
Telekomunikacije UN (2. letnik)
Telekomunikacije UN (3. letnik)
Elektrotehnika VS (2. letnik)
Elektrotehnika VS (3. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
(2. letnik)
Računalništvo in informacijske tehnologije VS
(3. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja VS
(2. letnik)
Informatika in tehnologije komuniciranja VS
(3. letnik)
5
5
5
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
5
5
5
-
11
11
11
11
20
20
5
FERI in FS
Mehatronika UN (2. letnik)
Mehatronika UN (3. letnik)
Mehatronika VS (2. letnik)
Mehatronika VS (3. letnik)
FAKULTETA ZA ENERGETIKO
Energetika UN (2. letnik)
Energetika UN (3. letnik)
Energetika VS (2. letnik)
Energetika VS (3. letnik)
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
Gradbeništvo UN (2. letnik)
Gradbeništvo UN (3. letnik)
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1
-
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Mariboru - študijsko leto 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Prometno inženirstvo UN (2. letnik)
Prometno inženirstvo UN (3. letnik)
Arhitektura UN (2. letnik)
Arhitektura UN (3. letnik)
Redni
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Izredni
-
Gradbeništvo VS (2. letnik)
– Maribor
– Celje
Gradbeništvo VS (3. letnik)
– Maribor
– Celje
Prometno inženirstvo VS (2. letnik)
Prometno inženirstvo VS (3. letnik)
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
-
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
FG, FS in EPF
Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo UN
(2. letnik)
Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo UN
(3. letnik)
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Število vpisnih mest je omejeno
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo UN
(2. letnik)
Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo UN
(3. letnik)
-
10
--
10
-
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Kemijska tehnologija UN (2. letnik)
Kemijska tehnologija UN (3. letnik)
Kemija UN (2. letnik)
Kemija UN (3. letnik)
Kemijska tehnologija VS (2. letnik)
Kemijska tehnologija VS (3. letnik)
7
6
5
5
6
5
-
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine
VS (3. letnik)
Ekološko kmetijstvo VS (3. letnik)
2
10
-
10
-
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Mariboru - študijsko leto 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Redni
Izredni
10
10
10
10
15
10
2
2
2
2
2
2
4
4
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
10
20
20
10
10
10
10
10
10
5
5
-
10
5
10
5
10
5
10
5
5
4
30
15
4
6
-
Logistika sistemov UN (3. letnik)
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik)
Gospodarska in tehniška logistika VS (3. letnik)
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Univerzitetni enopredmetni programi
Biologija (2. letnik)
Biologija (3. letnik)
Ekologija z naravovarstvom (2. letnik)
Ekologija z naravovarstvom (3. letnik)
Fizika (2. letnik)
Fizika (3. letnik)
Matematika (2. letnik)
Matematika (3. letnik)
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov UN (2. letnik)
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov UN (2. letnik)
Organizacija in management informacijskih sistemov
UN (2. letnik)
Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov VS (2. letnik)
Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov VS (2. letnik)
Organizacija in management informacijskih sistemov
VS (2. letnik)
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Strojništvo UN (2. letnik)
Strojništvo UN (3. letnik)
Strojništvo VS (2. letnik)
Strojništvo VS (3. letnik)
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (2. letnik)
Oblikovanje in tekstilni materiali UN (3. letnik)
Tehniško varstvo okolja UN (2. letnik)
Tehniško varstvo okolja UN (3. letnik)
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (2. letnik)
Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS (3. letnik)
FAKULTETA ZA TURIZEM
Turizem VS (2. letnik)
Turizem VS (3. letnik)
Turizem UN (2. letnik)
Turizem UN (3. letnik)
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Varnost in policijsko delo VS – Ljubljana (2. letnik)
Informacijska varnost VS (2. letnik)
FILOZOFSKA FAKULTETA
Univerzitetni enopredmetni programi
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik)
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik)
3
Vpisna mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Mariboru - študijsko leto 2016/2017
VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Študijski program
Redni
Izredni
Zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (3. letnik)
2
2
-
Univerzitetni dvopredmetni programi
Filozofija UN (2. letnik)
Filozofija UN (3. letnik)
Geografija UN (2. letnik)
Geografija UN (3. letnik)
Pedagogika UN (2. letnik)
Pedagogika UN (3. letnik)
Slovenski jezik in književnost UN (2. letnik)
Slovenski jezik in književnost UN (3. letnik)
Umetnostna zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (2. letnik)
Zgodovina UN (3. letnik)
2
2
1
1
2
2
6
8
1
2
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
1
4
4
4
3
3
-
3
3
2
2
-
50
70
MEDICINSKA FAKULTETA
Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (2. letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (3. letnik)
Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (4. letnik))
Splošna medicina – enoviti magistrski program druge
stopnje (5. letnik)
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Glasbena pedagogika UN (2. letnik)
Glasbena pedagogika UN (3. letnik)
Glasbena pedagogika UN (4. letnik)
Likovna pedagogika UN (2. letnik)
Likovna pedagogika UN (3. letnik)
Likovna pedagogika UN (4. letnik)
Razredni pouk UN (2. letnik)
Razredni pouk UN (3. letnik)
Razredni pouk UN (4. letnik)
Predšolska vzgoja VS (2. letnik)
Predšolska vzgoja VS (3. letnik)
Športno treniranje VS (2. letnik)
Športno treniranje VS (3. letnik)
PRAVNA FAKULTETA
Pravo UN (2. letnik)
Pravo UN (3. letnik)
4