MUZEJ SODOBNIH UMETNOSTI MARIBOR - HAM

Comments

Transcription

MUZEJ SODOBNIH UMETNOSTI MARIBOR - HAM
VABIMO VAS NA OTVORITEV RAZSTAVE ŠTUDENTSKIH
PROJEKTOV PRI PREDMETU STUDIO III, ŠTUDIJSKI PROGRAM
ARHITEKTURA PRVE STOPNJE, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO,
UNIVERZA V MARIBORU
v ponedeljek, 16. marca 2015, ob 17. uri,
v prostorih razstavnega salona URBAN,
Grajska ulica 7, Maribor
Mentor
DOC. MAG. ANDREJ ČERNIGOJ
Asistenta
PRED. TOMAŽ EBENŠPANGER
ASIST. NATAŠA ŠPRAH
Nosilka predmeta
IZR. PROF. DR. METKA SITAR
Razstavljajo
URBAN ANŽELAK, ŽAN ARTELJ, URŠKA BELŠAK, TADEJ BOŽAK, IVA ČESI, TANJA ČUK GABER, L­ UKA
GOTAL, KRISTIAN HOSNER, PETER KLEMENT, ALJAŽ KOLARIČ, ANŽE KOTNIK, MARTA MELADA, MAX
MIJAILOVIĆ, SARA MITREVSKI, ANJA PARTLIČ, MIJA PIVEC, SARA RADULOVIĆ, TAJA RECEK, DENISA
REPATEC, JURE SAKELŠEK, KATJUŠA SLANA, DORIAN ŠIPOŠ, KAJA ŠVAB, GREGOR TOLLAZZI, TOMAŽ
VEBER, KLAVDIJA VNUK, ANA ŽIDANIK, NUŠA ŽOHAR
Maribor, Slovenija, 16. - 20. marec 2015, Mestna občina Maribor, razstavni salon
URBAN, UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, ODDELEK ZA ARHITEKTURO,
HAM - HIŠA ARHITEKTURE MARIBOR
POZDRAVNI NAGOVOR PROF. DR. MIROSLAV PREMROV, DEKAN FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO
uvodne besede IZR. PROF. UROŠ LOBNIK, PREDSTOJNIK ODDELKA ZA ARHITEKTURO
IN IZR. PROF. DR. METKA SITAR, PREDSTOJNICA KATEDRE ZA ARHITEKTURO
MUZEJ SODOBNIH UMETNOSTI MARIBOR
ŠTUDENTSKE PROSTORSKE INTERVENCIJE NA DESNEM BREGU DRAVE

Similar documents