Informativni dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za vpis v

Comments

Transcription

Informativni dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za vpis v
Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
Maribor, maj 2016
Informativni dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za vpis v
podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje
ponedeljek, 13. junij 2016, ob 10.00 in 16.00
Študijski programi
Oddelek
(enop. – enopredmetni,
dvop. – dvopredmetni,
ped. – pedagoški,
nep. – nepedagoški,
3. stopnja – doktorski študij)
Predstavnik/-i oddelka
Predstavitev bo
potekala v
predavalnici:
Oddelek za anglistiko in
amerikanistiko
Poučevanje angleščine (dvop. ped.)
Anglistika (dvop. nep.)
Izr. prof. dr. Michelle Gadpaille
doc. dr. Tomaž Onič
lekt. dr. Melita Kukovec
lekt. Barbara Majcenovič Kline
2.19/FF
Oddelek za filozofijo
Filozofija (dvop. ped.)
Filozofija (dvop. nep.)
Filozofija (3. stopnja)
Red. prof. dr. Bojan Borstner
2.7/FF
Izr. prof. dr. Vladimir Drozg
doc. dr. Eva Konečnik Kotnik
1.4/FF
Oddelek za geografijo
Oddelek za
germanistiko
Geografija (dvop. ped.)
Geografija (dvop. nep.)
Geografija (3. stopnja)
Medkulturna germanistika (dvop. nep.)
Medkulturna germanistika (enop. nep.)
Nemščina kot tuji jezik (dvop. ped.)
Germanistične študije (3. stopnja)
doc. dr. Melanija Fabčič
doc. dr. Brigita Kacjan
Izr. prof. dr. Saša Jazbec
1.5/FF
Oddelek za madžarski
jezik in književnost
Madžarski jezik s književnostjo (dvop. ped)
izr. prof. dr. Jutka Rudaš
2.22/FF
Oddelek za pedagogiko
Pedagogika (enop. ped.)
Pedagogika (dvop. ped.)
Pedagogika (3. stopnja)
red. prof. dr. Edvard Protner
izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič
0.1/FF
Oddelek za
prevodoslovje
Prevajanje in tolmačenje (enop. nep.)
(smer Prevajanje in smer Tolmačenje)
Doc. dr. Simon Zupan
0.3/FF
asist. Marina Horvat
asist. Anja Pahor
0.2/FF
Oddelek za psihologijo
Oddelek za slovanske
jezike in književnosti
Oddelek za sociologijo
Psihologija (enop. nep.)
Vedenjska in kognitivna nevroznanost
(3. stopnja)
Slovenski jezik in književnost (dvop. ped.)
Slovenski jezik in književnost (dvop. nep.)
Slovenski jezik in književnost (enop. ped.)
Slovenistične študije (3. stopnja)
Sociologija (enop. nep.)
Sociologija (dvop. ped.)
Sociologija (3. stopnja)
izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič
izr. prof. dr. Natalija Ulčnik
študentka Eva Božič
doc. dr. Rudi Klanjšek
[email protected] | t +386 2 22 93 840 | f +386 2 22 93 625 | IBAN: SI56 0110 0600 0020 393 | VAT: SI 716 74705
2.18/FF
2.20/FF
Oddelek za umetnostno
zgodovino
Umetnostna zgodovina (dvop. nep.)
Umetnostna zgodovina (3. stopnja)
izr. prof. dr. Polona Vidmar
doc. dr. Franci Lazarini
Oddelek za zgodovino
Zgodovina (enop. nep.)
Zgodovina (dvop. ped.)
Zgodovina (dvop. nep.)
Zgodovina (3. stopnja)
doc. dr. Aleš Maver
2/2
2.13/FF
1.6/FF