priloga

Comments

Transcription

priloga
Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
Maribor, junij 2015
INFORMATIVNI DAN NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU
ZA VPIS NA ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. in 3. STOPNJE
ponedeljek, 15. junij 2015, ob 10.00 in 16.00
Študijski programi
Oddelek
(enop. – enopredmetni,
dvop. – dvopredmetni,
ped. – pedagoški,
nep. – nepedagoški,
3. stopnja – doktorski študij)
Predstavnik/-i oddelka
Predstavitev bo
potekala v
predavalnici:
Oddelek za anglistiko in
amerikanistiko
Poučevanje angleščine (dvop. ped.)
Anglistika (dvop. nep.)
doc. dr. Klementina Jurančič Petek
doc. dr. Katja Plemenitaš
Izr. prof. dr. Michelle Gadpaille
lekt. mag. Agata Križan
2.19/FF
Oddelek za filozofijo
Filozofija (dvop. ped.)
Filozofija (dvop. nep.)
Filozofija (3. stopnja)
doc. dr. Smiljana Gartner
2.10/FF
Oddelek za geografijo
Geografija (dvop. ped.)
Geografija (dvop. nep.)
Geografija (3. stopnja)
red. prof. dr. Karmen Kolnik,
red. prof. ddr. Ana Vovk Korže,
doc. dr. Eva Konečnik Kotnik in
študentka Tamara Rašl
1.4/FF
Oddelek za
germanistiko
Medkulturna germanistika (dvop. nep.)
Medkulturna germanistika (enop. nep.)
Nemščina kot tuji jezik (dvop. ped.)
Germanistične študije (3. stopnja)
doc. dr. Melanija Fabčič
študentka Veronika Žibret
1.5/FF
Oddelek za madžarski
jezik in književnost
Madžarski jezik s književnostjo (dvop. ped)
red. prof. dr. Anna Kolláth
Izr. prof. dr. Jutka Rudaš
2.22/FF
Pedagogika (enop. ped.)
Pedagogika (dvop. ped.)
Pedagogika (3. stopnja)
izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič
red. prof. dr. Mateja Pšunder
0.1/FF
Oddelek za pedagogiko
Oddelek za
prevodoslovje
Prevajanje in tolmačenje (enop. nep.)
(smer Prevajanje in smer Tolmačenje)
doc. ddr. Natalia Kaloh Vid
lekt. Aleksandra Nuč
0.3/FF
Psihologija (enop. nep.)
Vedenjska in kognitivna nevroznanost
(3. stopnja)
Slovenski jezik in književnost (dvop. ped.)
Slovenski jezik in književnost (dvop. nep.)
Slovenski jezik in književnost (enop. ped.)
Slovenistične študije (3. stopnja)
red. prof. dr. Norbert Jaušovec
asist. Anja Pahor, mlada
raziskovalka
doc. dr. Natalija Ulčnik
doc. dr. Branislava Vičar
študentka Eva Božič
0.2/FF
Oddelek za psihologijo
Oddelek za slovanske
jezike in književnosti
[email protected] | t +386 2 22 93 840 | f +386 2 22 93 625 | IBAN: SI56 0110 0600 0020 393 | VAT: SI 716 74705
2.18/FF
Oddelek za sociologijo
Sociologija (enop. nep.)
Sociologija (dvop. ped.)
Sociologija (3. stopnja)
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc
doc. dr. Miran Lavrič
asist. Tina Cupar
Oddelek za umetnostno
zgodovino
Umetnostna zgodovina (dvop. nep.)
Umetnostna zgodovina (3. stopnja)
izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki
Oddelek za zgodovino
Zgodovina (enop. nep.)
Zgodovina (dvop. ped.)
Zgodovina (dvop. nep.)
Zgodovina (3. stopnja)
2/2
2.20/FF
2.13/FF
1.6/FF
doc. dr. Aleš Maver