nagrajenci

Comments

Transcription

nagrajenci
SEZNAM PREJEMNIKOV PREŠERNOVE NAGRADE FILOZOFSKE FAKULTETE
UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015
1. MATIC BATIČ
»Wir denken zwar deutsch, wir fühlen deutsch, werden es aber niemanden verargern, anderen
sinnes zu sein« – Görzer Wochenblatt (1867) und Görzer Zeitung (1868-1869)
»Mislimo sicer nemško, čutimo nemško, a nikomur ne bomo zamerili, če je drugačnega
mišljenja« – Görzer Wochenblatt (1867) in Görzer Zeitung (1868-1869)
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za zgodovino
mentorica: doc. dr. Marija Mojca Peternel
mentorica: doc. dr. Petra Kramberger
2. IRINA BIRD
Divjina na našem pragu, Antropološki pogled na pomene in rabe gozdov v Triglavskem
narodnem parku na primeru vasi Gorjuše in Koprivnik
mentor: doc. dr. Peter Simonič
3. MOJCA BIZJAK
»Ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle«
Prešeren, poezije, ženske in nacija
Oddelek za sociologijo
mentor: doc. dr. Nikolai Jeffs
4. MAYA CHOGHARI
El papiamento – un criollo hispánico
Papiamento – španski kreolski jezik
Oddelek za romanske jezike in književnosti
mentorica: red. prof. dr. Jasmina Markič
5. SAŠO CMREČNJAK
Slovenska sprava
Zgodovinski pregled in kritika v kontekstu razprave med komunitarizmom in liberalizmom
Oddelek za filozofijo in Oddelek za zgodovino
mentor: doc. dr. Igor Pribac
mentor: red. prof. dr. Božo Repe
6. ANDREJ DRAKSLER
Usmeritve za prostorsko načrtovanje v porečju Kokre
Oddelek za geografijo
mentor: doc. dr. Simon Kušar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
t/ +386 1 241 10 00, f/ +386 1 425 93 37, e/[email protected]
www.ff.uni-lj.si
7. ANA HERZOG
Veljavnost in zanesljivost novega slovenskega testa besednega učenja
Oddelek za psihologijo
mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik
8. PETRA JEROVŠEK
Jezikovna stališča mladih do slovenščine in nemščine na avstrijskem Koroškem
mentor: red. prof. dr. Marko Stabej
9. BOJANA JOVIĆEVIĆ
Delo poezije Jureta Detele
K Deteli dveh vzporednih življenj
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk
10. ERIK LOGAR
Gradniki in učinki socialnega kapitala v podeželski skupnosti
Primeri z Gorenjske in Sauerlanda
Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino
mentorica: doc. dr. Irma Potočnik Slavič
mentor: red. prof. dr. Božo Repe
11. ANA MALEŠEVIĆ
Primerjava osnovnošolskih učnih načrtov maternih jezikov v Sloveniji in španski Kneževini
Asturiji
Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti
mentorici: izr. prof. dr. Klara Ermenc Skubic in doc. dr. Marjana Šifrar Kalan
12. ŽIVA MALOVRH
Slovenska in angleška terminologija s področja krasoslovja
Oddelek za prevajalstvo
mentor: doc. dr. Primož Jurko
13. TANJA MIKLIČ
Fremdsprachen im dritten Lebensabschnitt
Tuji jeziki v tretjem življenjskem obdobju
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
mentorica: doc. dr. Brigita Kosevski Puljić
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
t/ +386 1 241 10 00, f/ +386 1 425 93 37, e/[email protected]
www.ff.uni-lj.si
14. PETER PANIĆ
Šta je prokleto (a šta nije) u Prokletoj avliji Ive Andrića; pripovijedanje kao izraz i sadržaj
Kaj je prekleto (in kaj ne) v Prekletem dvoriscu Iva Andrica? Pripovedovanje kot oblika in
vsebina
Oddelek za slavistiko
mentorica: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec
15. AJDA HOVNIK PLEŠEJ
Rokopisna zapuščina Luke Kramolca na Ravnah na Koroškem
Oddelek za muzikologijo
mentor: red. prof. dr. Matjaž Barbo
16. TINA REHBERGER
Analiza vedenjskih in psihodinamskih pristopov k obravnavi otrok z motnjami avtističnega
spektra
mentor: izr. prof. dr. Robert Masten
17. NATALIJA SPARK
Izobraževanje kandidatov za pridobitev naziva tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega
jezika
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
mentorica: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec
18. TADEJA SPRUK
Resonanca tišine, Diskurz oblasti v Shakespearovem Viharju
The Resonant Silence, The Discourse of Power in Shakespeare's The Tempest
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno
teorijo
mentorica: izr. prof. dr. Mojca Krevel
mentorica: izr. prof. dr. Vanesa Matajc
19. ALJOŠA ŠORGO
PRE-GERMANIC, A tentative description of the substratum language in Proto-Germanic
based on Guus Kroonen's Etymological Dictionary of Proto-Germanic
Predgermanščina, Poskus opisa substrata v pragermanščini na podlagi dela Etymological
Dictionary of Proto-Germanic Guusa Kroonena
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
mentorica. red. prof. dr. Metka Furlan
mentorica: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
t/ +386 1 241 10 00, f/ +386 1 425 93 37, e/[email protected]
www.ff.uni-lj.si
20. MAJA ŠUČUR
Fikcija kot resničnejša avtobiografija –
Sodobni avtobiografski roman in zaporniška izkušnja avtorjev, obsojenih v procesih zoper
intelektualce v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za slovenistiko
mentorica: izr. prof. dr. Vanesa Matajc
mentorica: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
21. LARA UNUK
Komična vloga bogov v stari komediji pri Aristofanu
Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
mentor: doc. dr. Brane Senegačnik
mentor: red. prof. dr. Vid Snoj
22. MIHA VALANT
XIX. razstava v Jakopičevem paviljonu
Oddelek za umetnostno zgodovino
mentorica: izr. prof. dr. Beti Žerovc
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
t/ +386 1 241 10 00, f/ +386 1 425 93 37, e/[email protected]
www.ff.uni-lj.si