Elhub BRS Rolleoversikt v1.5

Comments

Transcription

Elhub BRS Rolleoversikt v1.5
BRS, aktørtype og rollematrise
Rl/
R2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
Netteier
MDR
Kraftleve BalanseTjenesteRegulert
Kraftleverandør randør ansvarlig 3. part leverandør
SLR
BSL
DDQ
DDK
AG
DDE
Nr
BRS - Markedsprosess
101
102
103
104
111
121
122
123
131
132
133
201
202
211
212
213
221
222
223
224
301
302
303
305
306
311
312
313
314
315
317
Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte - (inkl. kansellering)
M
M
A
Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid - (inkl. kansellering)
M
M
A
Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid
M
M
A
Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt
M
M
A
Reversering av oppstart kraftleveranse
M
M
A
Oppstart i målepunkt - nytt målepunkt
A
Aktivering i målepunkt
A
Oppstart i målepunkt - innflytting
A
M
M
Reversering av nytt målepunkt. Ingen Meldinger via EMIF
A
M
M
Reversering av aktivering i målepunkt
A
M
M
Reversering av oppstart i målepunkt
A
M
M
Opphør på grunn av utflytting - (inkl. kansellering)
M
Opphør av kraftleveranse - (inkl. kansellering)
M
M
A
Utflytting fra målepunkt meldt netteier - (inkl. kansellering)
A
M
M
Deaktivering i målepunkt
A
Fjerning av målepunkt
A
Reversering av opphør kraftleveranse
M
M
A
Reversering av utflytting fra målepunkt
A
M
M
Reversering av deaktivering av målepunkt
A
M
M
Reversering av fjerning av målepunkt
A
M
M
Oppdatering av grunndata - kraftleverandør
M
A
A
Oppdatering av grunndata - nettselskap
A
M
M
AO
AO
AO
Endring i avregningsform
A
M
M
Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør
M
Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt
M
A
M
Oversendelse av volumserier for målepunkt
M
A
M
AO
Spørring grunndata
DDM
DDE
A
M
AO
Endring i strukturdata. Ingen Meldinger via EMIF
Purring på måleverdier fra nettselskap
Spørring måleverdier
Oppdatering av antatt årsforbruk
A
M
M
A
MO
M
M
A
AO
AO
M
AO
A
AO
AO
AO
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
3
2
2
2
1
1
2
318
321
322
324
332
391
402
501
502
503
511
512
601
602
611
622
623
Oppdatere MGA tapsparametre (Elhub WEB Aktørportal - Ingen
Meldinger via EMIF )
Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
A
MO
MO
Preliminær timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt
M
M
Spørring avregningsgrunnlag
AO
AO
Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt
A
M
AO
AO
M
M
M
M
M
AO
A
Anmodning om viderefakturering
Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap (tilbake i tid)
A
Rapportering grunnlag for NBS (bare for Elhub)
Rapportering grunnlag for balanseavregning
Rapportering grunnlag for avviksoppgjør
M
M
MO
M
M
MO
M
Rapportering grunnlag for NECS (bare for Elhub)
Rapportering beregningsrelevant volum - registeransvarlig
elsertifikat
Forespørsel til nettselskapet
M
AO
AO
A
Forespørsel til Elhub
A
AO
AO
A
M
Verifiser grunndata i målepunkt
M
M
A
A
Oppdatering av tredjeparts tilgang
A
Oversikt over trejepart tilganger (Elhub WEB Aktørportal)
A
Forklaring
DDM Grid Access Provider (Nettilknytningstilbyder)
MDR Metered Data Responsible (Måleverdiansvarlig)
DDE Metered Data Collector (Måleverdiinnsamler)
Kommentarer til matrisen
SLR
Balance Supplier of Last Resort (Leveransepliktig Kraftleverandør)
Nettselskap opptrer som kraftleverandør, men for en meget spesiell oppgave
BSL
DDK
DDQ
AG
M
A
Balance Supplier for Grid Loss (MGA) (Kraftleverandør for nettap)
Nettselskap opptrer som kraftleverandør, men for en meget spesiell oppgave
Balance Responsible Party (Balanseansvarlig)
Balance Supplier (Kraftleverandør)
3rd party (Tredjepart)
Som mottaker (O = valgfri)
Som avsender (O = valgfri)

Similar documents