Facktuellt vecka 5

Comments

Transcription

Facktuellt vecka 5
2010
Dokumentera stressiga pauser!
Vi gick ut för ett par veckor sedan och bad er om
hjälp, se sidan 2. Vi vill ha hjälp med att
dokumentera era pauser som upplevs som ett
stressmoment istället för att det ska vara en
återhämtning som är avsikten.
Pausen ska vara till för att föraren ska hinna få
återhämtning för att kunna fortsätta att köra bussen
på ett trafiksäkert sätt genom staden. Föraren ska
även ha orken att vara service inriktad mot
resenärerna.
Om du anser att din paus blev kort och stressig.
Skriv en tillbudsrapport och lämna till Keolis.
Lämna även en kopia av din spec till oss på
Kommunal där du ringar in pausen. Om du har
långa gånglänkar på din paus så blir det kanske inte
så många minuter kvar för den verkliga pausen.
Hjälp oss nu på Kommunal att dokumentera detta. Ni
klagar ofta på korta pauser och vad Kommunal gör åt
det. Nu vill vi ta tag i pausfrågan på allvar för att
kunna påverka den men då måste vi ha din hjälp
också.
/Kenneth
PÅ FACKET DENNA VECKA
ÖPPETTIDER FRIDHEMSPLAN
Månd--fredag: 10.45-13.45
På expeditionen denna vecka:
Kalla bussar ska vi inte köra!
Den här vintern har dragit igång med en kall
januari månad. Då är det viktigare än
någonsin att bussarna är varma och sköna.
Från att ha kört de gamla Scania bussarna
som man höll på att frysa fast i ratten på så
upplever jag de flesta MAN som en dröm när
det gäller klimatet i bussen både vinter och
sommartid.
Efter en minuts tomgångskörning skall
temperaturen ovanför förarstolen vara minst
fem plusgrader. Luften från
defrostermunstycket skall vara minst tio
plusgrader vid vagnuttag.
Bussar som ibland uppfyller dessa krav blir
ändå inte varma när man kommer ut på stan
och börjar att köra. Det kan vara ett
termostat fel på bussen när inte
motortemperaturen stiger. Då kommer det
bara fis-ljummen luft ur defrostern. Detta
kan tyckas vara ok när man mäter och ser att
det blåser kanske 20 grader. 20 grader i
defrosterluft upplevs inte som någon värme
när man sitter i en buss som dörrarna öppnas
i och det uppstår ett tvärdrag. Då sitter man
och fryser och kan inte utrföra ett bra
arbete.
Det är du som förare som tar beslutet om du
behöver göra ett vagn byte eftersom det är
du som ska köra bussen. Om du anser att
bussen är så kall så du inte kan utföra ett bra
jobb så rapporterar du det till TLs och att du
vill ha ett vagnbyte.
Måndag: Thomas & Anders
Tisdag: Thomas & Mehdi
Onsdag: Mehdi & Tomas
Torsdag Mehdi & Tomas
Fredag: Esmail & Tomas
08-51902214
[email protected]
mmunal.se
Besöksadress: Fridhemsgatan 22
Kontakt. Kenneth Lindberg tel. 070-585 63 46
/Kenneth
Postadress: Kommunal
Fridhemsgatan 22 1tr
116 40 Stockholm
08-51902214
Bussförare, se hit!
Då våra tjänstepaket har stramats åt de
senaste åren så behöver vi på Kommunal
Er hjälp! Under perioden 15/1 – 15/2 så
vill vi ha hjälp med dokumentering av
korta pauser i förhållande till snåla
körtider. Samt när ni överskrider körning
över 2 tim 30 min innan paus. Detta för
att kunna påvisa den stress och bristande
återhämtning som detta innebär. I första
hand lämna specen i pappersform, gör en
notering på den om något hänt som gäller
körtiden eller spruckna pauser, ta en
kopia och ge till din lokala fackexpedition
så vi kan dokumentera och kartlägga
bristerna i planeringen. Skriv även
tillbudsrapport och lämna till din chef.
Om ni har specen i mobilen så ska det
enligt uppgift gå att göra noteringar och
sedan maila den till lokala
fackexpeditionen.
Det är jätteviktigt att vi på kommunal har
”svart på vitt” om bristerna i paketen,
som vi sen kan visa för våra planerare och
vår depåchef och kräva förbättringar av
vår arbetsmiljö!
Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla
åtgärder som krävs för att uppnå en
tillfredställande arbetsmiljö.
Det här gäller inte bara medlemmar i
Kommunal (även om vi hoppas att alla är
det) utan det gäller alla bussförare!
Om vi ska ha en chans att få stopp på
försämringarna i arbetsmiljön så måste
ALLA hjälpa till med det, även om det är
vi på Kommunal som kommer driva frågan
i slutänden!
/Skyddsombuden i Stockholm
Mitt (OTROLIGT FRUSTRERANDE) arbete
Jag vet inte hur mycket tid jag lägger ner
på att försöka arbeta med ”Mitt Arbete”.
De stunder det fungerar är det ett bra
verktyg som kommer att underlätta en
hel del arbetsmoment. Men hur svårt ska
det vara?!?
Vi har begärt kompensation på 16 timmar
”på kortet” (pengar för behovare) för
merarbete mellan september och
december. Det har vi begärt för alla
förare. Frågan har skickats vidare till
huvudkontoret och vi väntar på svar.
Kan man inte föra in sin övertid, så skriv
ner det på ett papper och lämna till
teamchefen. Blir det problem så kom till
oss på facket.
På andra garage har förare filma strulet
och på så sätt dokumenterat problemet.
Så vi är inte ensamma om att vara
frustrerade.
/Klippt ur veckofemman
medlemsutbildning
Det är några som har frågat efter vårens datum för medlemsutbildningarna, så här kommer
de! Om ni har någon som vill anmäla sig så finns alla kurser upplagda på
www.fackligutbildning.se där kan de gå in och anmäla sig. Det kan vara bra att gå en
medlemsutbildning för att lära sig mera om facket och varför man ska vara med.
Medlem i Facket
8-10/2
22-24/2
7-9/3 i Södertälje
14-16/3
4-6/4
11-13/4 i Södertälje
18-20/4
25-27/4 på engelska
2-4 maj
9-11/5 i Nynäshamn
16-18/5
23-25/5 i Märsta
7-9/6
20-22/6
Facket och Samhället
21-23/3
11-13/4
9-11/5
16-18/5 i Södertälje
30/5-1/6
13-15/6
/Kommunal
ENADE VI STÅ, SÖNDRADE VI FALLA – FALLER VI, FALLER ALLT.
Några anledningar till att vara med i Kommunal förutom att vi tack vare oss har ett
kollektivavtal med extra försäkringsskydd vid arbetsskada, sjukdom, arbetslöshet plus lön,
betald semester, ob, reglerade arbetstider, möjlighet att förhandla och påverka o.s.v…
I avtalsrörelsen 2013 strejkade vi för ett stärkt anställningsskydd vid upphandlingar, men vi
strejkade lika mycket för ett lönegolv för ”övriga arbetstagare” i kollektivavtalet BBA – det
fanns inga lägsta löner överhuvudtaget innan! Kommunal lyckades förhandla fram 18 500 kr
som lägsta lön. Bussarbetsgivarnas bud var 14 000 kr! (BBA 2011, 2013 s 71, s 74)
I september förra året stod Svenskt näringsliv i TV och tyckte att man kunde jobba för
12 000 kr i månaden (källa: SVT-play, 2015).
Arbetsgivarorganisationen SKL föreslår sifferlösa avtal, slopade lägsta löner, utökad
arbetsskyldighet, stora nedskärningar i ob, jourtillägg. Utökad semesterperiod. Man tycker
undersköterskor tjänar alldeles för bra (Källa: Arbetet, 2016).
Almega, en annan arbetsgivarorganisation, vill slopa avtalsrörelsen helt, kraftigt försämra
Lagen om anställningsskydd (LAS) och införa sifferlösa avtal vilket betyder att vi inte har
något inflytande över lönesättningen överhuvudtaget. Almega vill kunna träffa avtal med
var och en av de anställda istället för att ha kollektivavtal om ob, lön, anställningsvillkor
etc. (källa: Arbetet, 2016).
Svensk Handel kräver frysta ingångslöner i avtalsrörelsen 2016, vilket Almega tidigare
krävt ska gälla i tio år framåt (källa: Arbetet, 2016).
Vita jobb-modellen, det vill säga att krav på att anbudsgivare måste erbjuda sina anställda
kollektivavtal och att facket ska kunna granska detta och vidta åtgärder är Svenskt
näringsliv helt emot (källa: LO, 2016).
Samtliga partier som står till höger har skrivit riksdagsmotioner och höjt röster för att
begränsa strejkrätten, förändra/ta bort LAS och ”sänka trösklarna in på arbetsmarknaden”
Det vill säga sänka lönerna, i första hand de så kallade ”ingångslönerna” i denna
propaganda använder samma partier och arbetsgivarorganisationer ”flyktingkrisen” som
hävstång. Kom ihåg! Arbetsgivare anställer inte fler bara för att det är billigt!
Ser ni att här finns en strategi? En strategi som vill försämra våra villkor, splittra oss och
på sikt ta bort hela vår förhandlingsstyrka. Arbetsgivarna har den ekonomiska makten, de
har makten att leda, fördela och fritt anställa. Vad återstår om man tar bort rätten att
strejka och sluta avtal? Hur stark är man när man själv blir tvungen att förhandla sin lön,
sina arbetstider, ob, semester o.s.v.? När Bussarbetsgivarna, Almega, SKL och allt vad de
heter sitter på andra sidan förhandlingsbordet med anställda jurister i stolen intill.
Kommunal är den organisation som kan stå upp emot det här - men inte utan medlemmar!
Enade vi stå söndrade vi falla, faller vi, faller på sikt hela den arbetsmarknadsmodell som
via kollektivavtal skapat bra villkor och högre löner i decennier och som gör det än idag.
Magnus Lunell,
Facklig företrädare
Kommunal Keolis
förhandlingsteam
Filmkväll
Målgrupp: Medlemmar i Kommunal (medlem får ta med
en icke-medlem)
Kommunal står för film, lättare förtäring och trevligt
sällskap!
Först till kvarn!
Tid: Torsdag, 18/2, kl. 17-20 ca
Plats: Sektion Gullmarsplan, Gullmarsvägen 29
Anmälan sker till: [email protected] eller
072-207 5830
Välkomna!

Similar documents