INKONTINENS - Västra Götalandsregionen

Comments

Transcription

INKONTINENS - Västra Götalandsregionen
Inkontinens behandlingsrekommendationer,
Elisabeth Stadberg
2016-02-02
INKONTINENS
Elisabeth Stadberg
ordförande i terapigrupp Gynekologi
REKlistan 2016 – Rekommendation
•Generiskt tolterodin (depotkapslar)
rekommenderas i första hand vid
trängningsinkontinens
1
Inkontinens behandlingsrekommendationer,
Elisabeth Stadberg
2016-02-02
Överaktiv blåsa - utredning
• Vanligt, ökar med åldern, kvinnor och män
• Anamnes, läkemedel
• Gynekologisk undersökning: framfall, myom, tumör i lilla
bäckenet?
• Prostata-palpation, PSA
• Urinsticka, resturin
• Miktionslistor: frekvens, volym, dygnsvolym, dygnsmönster
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT
Överaktiv blåsa - åtgärder
• Ansträngningsinkontinens? Läckagetest
• Trängningsinkontinens? Lokal östrogenbehandling till
postmenopausala kvinnor med vag Ovesterin, Oestring
• Bäckenbottenträning. Knip! Hjälp av sjukgymnast
• Blåsträning
• Läkemedel bör endast förskrivas vid uttalade symtom
ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT
2
Inkontinens behandlingsrekommendationer,
Elisabeth Stadberg
2016-02-02
Medel vid inkontinens – subventionsbeslut
• Generiskt tolterodin (depotkapslar) rekommenderas i
första hand vid trängningsinkontinens
• lägst pris
• ingen effektskillnad mellan antikolinerga preparat
• Toviaz, Vesicare och Emselex har begränsad subvention
• subventioneras endast till patienter som inte nått
behandlingsmålet med generiskt tolterodin
• Mirabegron (Betmiga) har också begränsad subvention
• subventioneras endast till patienter som provat men
inte tolererar antikolinerga läkemedel
Överaktiv blåsa och inkontinens
Välj tolterodin depotkapslar i första hand!
Dygnskostnad (AUP), jan 2016
Medel vid inkontinens och kontroll av miktionsfrekvens
16,00
13,55
14,00
12,38
12,37
12,00
10,63
10,67
10,63
10,00
8,88
8,80
8,84
8,00
6,00
4,00
2,00
1,12
1,35
-
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
3
Inkontinens behandlingsrekommendationer,
Elisabeth Stadberg
2016-02-02
Läkemedelsbehandling
• Utvärdera effekten av insatt läkemedel efter 4-6 veckor
med miktionslistor.
• Dos? Prova annat antikolinergika?
• Biverkningar med antikolinerga preparat. Dos?
• muntorrhet, förstoppning
• risk för kognitiva störningar/konfusion hos äldre
• Betmiga (mirabegron) receptoragonist
• BT-stegring, takykardi och FF
• Förskriv startförpackning när det är ekonomiskt
fördelaktigt!
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
Medel vid inkontinens
Förskrivning (DDD) 2015
Västra Götalandsregionen
NU Övriga sjukhus ‐
AL, FSS, KS, LS, ANS
SÄS Bilden
uppdateras med
2016 data
SkaS SU VG Primärvård Övriga förskrivare
Totalkostnad,
Förm ån (kr) 2015
VG Primärvård
6 603 239
Övriga förskrivare
4 011 383
SU
2 379 086
SkaS
1 205 531
Övriga sjukhus AL, FSS, KS, LS ANS
1 133 874
NU
932 811
SÄS
597 916
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
4
Inkontinens behandlingsrekommendationer,
Elisabeth Stadberg
2016-02-02
Nyckeltal
Andel tolterodin (DDD) av medel vid inkontinens och kontroll av miktionsfrekvens. 100%
90%
80%
Bilden
uppdateras med
2016 data
70%
60%
50%
2014
2015
40%
30%
20%
10%
0%
14 ‐ Västra
Götaland
VG Primärvård
Övriga förskrivare
SU
SkaS
Övriga sjukhus ‐AL,
FSS, KS, LS, ANS
NU
SÄS
5