Expertrådet för urologi - Presentation Kloka Listan 2015

Transcription

Expertrådet för urologi - Presentation Kloka Listan 2015
KLOKA LISTAN 2015
Expertrådet för urologi
Stockholms läns läkemedelskommitté
LUTS (lower urinary tract symptoms) och
symtom av godartad prostataförstoring
ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE
alfuzosin
Alfuzosin…, Danafusin, Lafunomyl,
Xatral OD
5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE
finasterid
Finasterid…
Vid verifierad förstoring av prostatakörteln
(>40 ml eller PSA >1,4-1,6 µg/L)
Trängningar, trängningsinkontinens
MUSKARINRECEPTORANTAGONIST
tolterodin
Tolterodin …, Detrusitol tablett
Tolterodin …, Detrusitol SR depotkapsel
TLV har omprövat Toviaz, Vesicare och
Emselex vid trängningsinkontinens
• Toviaz (fesoterodin) och Vesicare (solifenacin)
subventioneras endast till patienter som inte nått
behandlingsmålet med generiskt tolterodin
• Kvarstår i högkostnadsskyddet till ett 30 procent
lägre pris
• prissänkning trädde i kraft den 1 november 2014
och begränsningen gäller från den 1 januari 2015
• Emselex (darifenacin) utesluts ur
högkostnadsskyddet från och med den 1 februari
2015 eftersom det inte fått sänkt pris
Trängningsinkontinens prisjämförelse
kronor/tablett december 2014
14
12,38 12,37
12
10,61
10
8,8
8
6
4
2
0
1,29
2,03
9,94
8,8
Läkemedel mot trängningsinkontinens
SLL, antal DDD, jan 2009 – okt 2014
Erektil dysfunktion
PDE5-HÄMMARE
I första hand
sildenafil
Sildenafil …, Idilico, Viagra
Generika får ej bytas ut på apotek eftersom de inte ingår i
läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera
mellan olika apotek.
I andra hand
tadalafil
Cialis
Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.
Erektil dysfunktion
PGE1-ANALOG
alprostadil
Bondil uretralstift
För specialiserad vård
alprostadil
Caverject inj
Caverject Dual inj
Specialiserad vård
Prostatacancer - endokrin terapi
Lokalt avancerad sjukdom
ANTIANDROGEN
bikalutamid
Bicalutamide …, Bicalustad, Casodex
Mamillbestrålning bör övervägas inför behandling
Specialiserad vård
Prostatacancer - endokrin terapi
Metastaserad sjukdom
För patienter som inte genomgår kirurgisk kastration
I första hand
GnRH-AGONIST
leuprorelin
Leuprorelin Sandoz implantat
1 respektive 3 månaders doseringsintervall
leuprorelin
Enanton Depot Dual, Procren Depot sc inj
Enanton Depot Set sc inj
6 månaders doseringsintervall
I andra hand
ÖSTROGEN
polyestradiolfosfat
Estradurin 240 mg/mån im