Rädda Hjärnan Larm - Läkare (pdf, nytt fönster)

Comments

Transcription

Rädda Hjärnan Larm - Läkare (pdf, nytt fönster)
•
LAS meddelar att Rädda Hjärnan Larm är utfärdat av ambulansen
•
LAS skriver CT-Hjärna remiss märkt ”Rädda Hjärnan” och larmar avd. 15
samt CT
•
Vid oklarheter ring upp ambulansen, telefonnummer meddelas av LAS
•
Kontakta Trombolys-jour (94-558) dagtid eller regional stroke/neurologjour
(070-29 71 460) dygnet runt, vid behov.
•
Möt upp patienten på CT
•
•
Föreligger klinisk Stroke?
- Prehospital bedömning
- Checklista Rädda Hjärnan
NIH
- Före behandling
- 1 timme efter avslutad behandling
- 24 timmar efter behandling
- 7 dagar efter behandling / utskrivning
•
Granska CT-bilderna med radiologen
•
Ordinerar Actilyse (Alteplas) utifrån patientens vikt
•
Skriv in ordination i läkemedelsjournal
•
Vara direkt tillgänglig 1:a timmen av behandling
•
Skriv remiss för kontroll CT-Hjärna 22-36 timmar efter behandling
BLODTRYCKSGRÄNS Innan och under behandling >185/>110
Hypertoni >185/>110 innebär kontraindikation mot Actilyse (Alteplas)
Om adekvat sänkning under ovan gränser sker inom 270 min (4.5 h) från insjuknande kan
terapi startas ( 2 mätningar <185/<110 med 5 min intervall )
(Vid stroke utan indikation trombolys gäller antihypertensiv terapi enligt strokePM)
• Inj Trandate (Labetolol) 10mg iv under 1-2 min. Oförändrad/Dubblerad dosering kan
upprepas var 10:e min. Maxdos150mg/dygn.
• Inj Furix (Furosemid) 20-40 mg iv ( bör inte upprepas ofta )
• Tabl Enalapril 5 mg per os (ffa vid fortsatt hypertensivitet)

Similar documents