Stroke 2015 - Kompetensteamet

Comments

Transcription

Stroke 2015 - Kompetensteamet
inspiration
•
utveckling
kunskap
•
Stroke 2015
➠ Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke
➠ Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi
➠ Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan vi upptäcka
dessa bättre?
➠ Varför ser vi en utveckling där stroke ökar hos yngre personer?
Ta del av senaste forskningen!
➠ Senaste utvecklingen inom forskningsrön om rehabilitering efter stroke – vad har vi för evidensbaserad forskning?
➠ Hur får man teamet att fungera? Lär dig mer om hur man utvecklar och stärker teamarbetet!
Datum och plats: 22–23 april 2015, Stockholm
talare
Erik Lundström, överläkare,
neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Peter Borenstein, professor
neurologi, Institutionen
Vårdvetenskap Högskolan
i Borås
Mia von Euler, docent i
neurologi, neurolog,
Universitetslektor,
Karolinska Institutet
Susanne Guidetti, leg.
arbetsterapeut, med. doktor, Karolinska Institutet
Kristofer Zetterqvist,
leg. psykolog, leg.
psykoterapeut, Zetterqvist
Psykologtjänst
Välkomna till Stroke 2015!
Vi välkomnar till denna konferens hela teamet runt strokepatienten. Under två dagar
kommer du att få presenterat de senaste nyheterna inom en variation av ämnen för
hela stroketeamet. Vi kommer att behandla det senaste inom medicin, behandling
och rehabilitering och ta en titt på vad som väntar i form av lösningar för framtiden.
Vi kommer att fördjupa oss inom efterförloppet och nya möjligheter inom rehabilitering. Fokus kommer även att läggas på arbetet i teamet. Ni kommer få konkreta råd
och strategier kring hur man kan utveckla och stärka teamet för att få samarbetet runt
strokepatienten att bli ännu mer effektivt och positivt för patienten.
Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom stroke;
➠ Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna. Erik kommer att presentera det senaste inom nyheter och forskning inom
stroke, du kommer få lära dig mer om hjärnans plasticitet, råd kring blodtrycksvärden
och de första akuta timmarna efter en stroke. Erik kommer även att gå in mer på akut
vård och behandling av strokepatienter – såsom riktlinjer kring trombolysbehandling,
hur trombektomi fungerar samt ge en inblick i framtidens behandlingsmöjligheter.
➠ Peter Borenstein, professor i neurologi, Institutionen för Vårdvetenskap Högskolan
i Borås, kommer att fördjupa er inom neglekt, apraxi och afasi. Du kommer att få
höra om det senaste inom bedömning, utredning och rehabilitering av neglekt samt
få råd kring hur du individanpassar rehabiliteringen. Vidare kommer Peter att tala om
apraxi, anpassade rehabiliteringsmöjligheter samt hur du bör förhålla dig till och stötta
patienten. Inom afasi kommer Peter dels ta upp – hur du skiljer afasi från andra kommunikationsstörningar dels vad du bör tänka på när du bemöter och kommunicerar
med en afatiker.
➠ Mia von Euler, docent i neurologi, neurolog, Universitetslektor vid Karolinska
Institutet. Mia kommer att presentera den senaste forskningen kring varför vi ser en
utveckling där stroke ökar hos unga människor. Mia kommer även fördjupa er inom
dolda funktionshinder – vad det omfattar, hur vi kan upptäcka dessa bättre samt öka er
förståelse för hur det fungerar för patienten att leva med det.
➠ Susanne Guidetti, leg. arbetsterapeut, med. doktor, Universitetslektor vid Karolinska
Institutet, kommer att berätta mer om de senaste forskningsrönen inom rehabilitering
och om vad vi idag har för evidensbaserad forskning, förändringsprocessen efter stroke,
rehabiliteringsmöjligheter samt närståendes upplevelser.
➠ Kristofer Zetterqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Zetterqvist Psykologtjänst,
kommer att lära er mer om teamarbete. Ni kommer att få konkreta råd för hur man
kan arbeta för att stärka och utveckla sitt team. Hur får man egentligen teamet att
arbeta mot samma mål och hur tar man sig igenom motgångar som uppstår?
Vårt mål med konferensen är att du ska bli uppdaterad i de senaste nyheterna och
forskningen inom stroke och få en inblick i vad vi har att vänta oss i framtiden! Du ska
få fördjupad kunskap inom de viktigaste delarna som påverkar hela stroketeamet för att
kunna ge en mer enhetlig och kvalitetssäkrad vård till strokepatienten.
Försäkra dig om en plats redan idag!
Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se
eller ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till Stroke 2015!
Vänliga hälsningar
Isabelle Gennow
Utbildningsansvarig, Kompetensteamet
stroke 2015, Dag 1, 22 apri
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Moderator Anna Berg inleder konferensen
Anna Berg, strokeledningssjuksköterska på Danderyds sjukhus. Anna har arbetat med strokevård i många
år och arbetar aktivt med utveckling inom området.
09.40 Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom Stroke!
•
•
•
•
•
•
Var står vi idag i utvecklingen inom stroke?
Hur påverkas symtomen av vilken del av hjärnan som tagit skada?
Lär dig mer om hjärnans plasticitet och förmåga att återhämta sig – ny forskning!
Vilka nivåer är önskvärt på blodtrycket? Och hur kommer det sig att rekommendationerna skiljer sig åt för olika länder?
Hur påverkas olika skador av olika mediciner?
De akuta första timmarna av behandling – hur kan man minska sjuklighet och dödlighet
på strokeavdelning
Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, medicinsk ansvarig
för strokeavdelning R15, KS. Erik är specialist inom neurologi med inriktning mot stroke. Erik disputerade 2009 på en avhandling om spasticitet efter stroke och han är co-chief investigator för en studie som
ska undersöka möjligheterna att behandla stroke med fluoxetin, ett anti-depressivt läkemedel.
10.40 Kaffepaus
11.00 Akut vård och behandling av Strokepatienter! Var befinner vi oss idag
i utvecklingen?
•
•
•
•
•
Behandling och omvårdnad – hur ser behandling och utveckling ut?
Rådande riktlinjer inom trombolysbehandling – ta del av nyheter och förändringar
Hur fungerar trombektomi och hur ska patienten förberedas inför operation?
Hur snabbt kan mobilisering ske vid exempelvis blödning?
Nya behandlingsmetoder och mediciner – inblick i framtiden
Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
12.00 Lunch
13.00 Fördjupa dig inom neglekt – senaste forskningen inom bedömning,
utredning och rehabilitering
•
•
•
•
•
Lär dig att utreda, bedöma och definiera kroppsneglekt respektive visuellt neglekt
Hur påverkas patienten i olika stadier och hur skiljer sig olika grader av neglekt?
Hur uppfattar patienten sin omvärld, hur känns det?
Hur kan du öka patientens insikt om vad som hänt?
Så individanpassar du rehabiliteringen – få praktiska träningsmetoder och reflektioner
kring patientfall
Apraxi – så ökar du patientens förutsättningar med effektiv rehabilitering!
•
•
•
•
•
Nyheter och forskning kring apraxi
Att hantera funktionsnedsättningar med effektiv rehabilitering
Har patienten olika grader av apraxi på olika rörelser?
Metoder för hur du kan anpassa rehabiliteringen
Ditt förhållningssätt – hur ska du stötta och hjälpa patienter med apraxi?
Afasi – fördjupa dig inom språksvårigheter inom stroke – ta del av
senaste forskningen!
•
•
•
•
Olika språksvårigheter – hur skiljer du mellan afasi och andra kommunikationsstörningar?
Öka din förståelse för hur patienter med afasi mår, känner och uppfattar sina begränsningar i att uttrycka sig
Att bemöta och ha en god kommunikation till en afatiker – viktigt att tänka på!
Ta del av konkreta exempel – skapa en individuellt anpassad träning beroende av afasins
uttryck, baserat på patientens behov
Peter Borenstein, professor i neurologi, tidigare överläkare på stroke-enheten, stroke rehabiliteringen,
medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Idag fokuserar Peter på sin forskning vid Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Peter forskar främst om afasi och dess konsekvenser
samt whiplash.
Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus
16.30 Dagen avslutas
Dag 2, 23 april
08.10 Slät kopp kaffe
08.40 Senaste utvecklingen inom forskningsrön om rehabilitering efter stroke
•
•
•
•
•
Vad har vi för evidensbaserad forskning kring rehabilitering?
Förändringsprocessen efter stroke. Upplevelser som möjliggör förändring i vardagens aktiviteter
Individanpassa aktiviteter – skapa mål och mening med anpassade övningar
Olika strategier för rehabilitering baserat på vår forskning
Närståendes upplevelser
Susanne Guidetti, leg. arbetsterapeut, med. doktor och arbetar som Universitetslektor vid Karolinska Institutet. Susanne bedriver också forskning inom forskargruppen HELD (Health in Everyday Life among
people with neurological Disorders). HELDs forskningsprogram studerar effekterna av nya hälso- och
sjukvårdsinsatser och frågor som rör vardagen hos personer med stroke i nära samarbete med hälso- och
sjukvårdspersonal.
10.20 Kaffepaus
10.40 Varför ser vi en utveckling där stroke ökar hos yngre personer?
Ta del av senaste forskningen!
•
•
•
•
Varför ökar stroke hos yngre personer?
Behandling och prevention för den yngre målgruppen
Hur kan man arbeta eller nå ut med information för att stoppa utvecklingen?
Könsskillnader vid stroke
Mia von Euler, docent i neurologi, neurolog och klinisk farmakolog. Universitetslektor vid Karolinska
Institutet. Föreståndare för Karolinska Institutets forskningsnätverk samt expertrådsordförande i Stockholms läns landstings läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar. Mia forskar främst
inom stroke.
11.40 Lunch
12.40 Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan vi upptäcka dessa bättre?
•
•
•
•
•
Vad innebär dolda funktionshinder?
Vanligt förekommande dolda funktionshinder efter stroke
Lär dig att arbeta strukturerat för att hitta dolda funktionshinder
Hur fungerar det att leva med dolda funktionshinder?
Depression efter stroke
Mia von Euler, docent i neurologi, neurolog och klinisk farmakolog. Universitetslektor vid Karolinska
Institutet.
13.40 Kaffepaus
14.00 Hur får man teamet att fungera? Lär dig mer om hur man utvecklar och
stärker teamarbetet!
•
•
•
•
•
Hur kan man arbeta för att utveckla teamet och hur tar man sig igenom motgångar?
Hur får man med sig gruppen mot samma mål?
Öppen kommunikation – att prata till varandra och inte om varandra
Arbetsrelaterad stress och ohälsa – en riskfaktor för teamet
Konstruktiv feedback och handledning vid svåra fall
Kristofer Zetterqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och utbildad handledare i kognitiv beteendeterapi.
Kristofer driver det egna företaget Zetterqvist Psykologtjänst där han erbjuder olika psykologtjänster
utifrån specifika önskemål och behov samt handledning och utbildning.
16.00 Moderator sammanfattar dagarna
16.10 Dagen avslutas
ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
[email protected]
08-410 281 50
PRAKTISK INFORMATION
Stroke 2015
➠ Datum: 22–23 April 2015
➠ Pris: 5 980 kr. Moms tillkommer.
➠ I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.
Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan.
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
➠ Anmälan: www.kompetensteamet.se, [email protected]
eller tfn 08-410 281 50.
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad
konferens vid extraordinära händelser.
Mottagare:
MWS
Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
™
™
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
™
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
Är ett utbildnings- ™och konferensföretag som arbetar med
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
som inom näringslivet.
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
Kompetensteamets
mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och
utbildningar specialutformade för våra deltagare.
Skräddarsydda utbildningar
Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar.
Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
08-410 281 50
[email protected]
www.kompetensteamet.se
© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1178
Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se
B-Post • Port Payé Sverige

Similar documents