BRA IN LARM, Rebecca Unden Göransson, Danderyds Sjukhus

Comments

Transcription

BRA IN LARM, Rebecca Unden Göransson, Danderyds Sjukhus
Akut stroke processen - BRAIN
Rebecca Undén Göransson
Danderyds Sjukhus
Strokeenheten var alltid fullbelagd
Vårdtillfällen på Strokeenheten 2001
stroke
övr diagn
Strokepat. Ankomsttid
Strokepatienter ankomsttid
140
120
100
80
60
40
20
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Antal in och utskrivna vardagar 2005 v 14-43
(n=5123)
In och utskrivna vardagar v14-43 2005 (n 5123)
10
Antal utskrivna vardagar
9
Antal inskrivna vard
8
7
antal
6
5
4
3
2
1
0
71
93
92
70
97
avd
73
75
94
Akut strokeprocessen 2001
Akut mottagning
Röntgenavdelningen
Stroke enheten
What’s in it för strokeenheten?
Rätt patient på rätt plats
Intecknar planerade utskrivningar
Datortomografi på vägen
Möjlighet till akutbehandling
Tidseffektivt
Status = viktigt
Positiv energi
Många väntar på röntgen.
What’s in it för Röntgen
Undersökn tar 5 min
Mellan undersökningar
Hjälp att lägga pat på
bordet
Transport till och från
Intresse för resultatet
Akutmottagningen överfull
What’s in it för Akutmottagningen
Snabbt
Korrekt
Undvika väntetid
Larm statistik 2002 - 2009
ANTAL
LARM/ÅR
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2002
2003
2004
2005
2006
ÅR
2007
2008
2009
2010
2002
2009
Kvalitetsmått straff / bonus
90% på strokeenhet
> 10% trombolysbehandlade
< 40 min door to needle
Nationella strokekampanjen sept 11
BRAIN – snabbare vård vid stroke 11 11 11
BRAIN – snabbare vård vid stroke
ÖVRIGA
0h
1h
2h
3h
BRAIN – snabbare vård vid stroke
ÖVRIGA
0h
1h
2h
3h
BRAIN – snabbare vård vid stroke
ÖVRIGA
0h
1h
2h
3h
BRAIN – snabbare vård vid stroke
ÖVRIGA
0h
1h
2h
3h
BRAIN – snabbare vård vid stroke
28 minuter på akutrummet är det möjligt?
Anamnes
Provtagning
Första bedömning
BRAIN – snabbare vård vid stroke
BRAIN-telefonen
Ständigt bemannad
Ambulansen ringer
Medicin-jouren svarar
BRAIN – snabbare vård vid stroke
BRAIN-utbildningen
Skräddarsydd
ambulansen
medicinjouren
Alltid tillgänglig
BRAIN – snabbare vård vid stroke
Stroke bakjour
för beslutsstöd
Vi möter i ambulanshallen
BRAIN – snabbare vård vid stroke
3 MÅN
6 MÅN
0h
1h
2h
3h
BRAIN – snabbare vård vid stroke
3 MÅN
6 MÅN
0h
1h
2h
3h
BRAIN – snabbare vård vid stroke
3 MÅN
6 MÅN
0h
1h
2h
3h
BRAIN – snabbare vård vid stroke
3 MÅN
6 MÅN
0h
1h
2h
3h
BRAIN efter 6 månader 12 07 15
Samarbete ambulans
Hitta tidstjuvar
Ifrågasätta invanda arbetssätt.
DTN 65 43
Antal larm 150 350
Antal trombolyser 20 40
BRAIN-telefon
Webb-utbildning
Stroke-bakjour
Alla till
stroke enhet
direkt
oavsett om det
finns plats
just nu
Andel strokepatienter på strokeenhet
SvD och DN
Danderyd snabbast i
stockholm på door to
needle time enl Riksstroke
>90% på strokeenhet
>10% trombolyseras
< 40 min median 37 minuter 2014
Almedalen 2012
Korrekt diagnos - träffsäkerhet
Tack för uppmärksamheten
Intresset för stroke har ökat
Det finns mer aktiv behandling
– Stroke enhetsvård
– Trombolys
– Trombektomi
Kunskapskampanjen
– 50 milj statliga medel
– AKUT-testet
Kvalitetsmått straff / bonus
– > 90% på strokeenhet
– > 10% trombolysbehandlade
– < 40 min door to needle
Antal strokelarm in till Danderyds sjukhus okt-nov 2010 och 2011
90
80
70
60
50
2010
40
2011
30
20
10
0
okt
nov
dec

Similar documents