Razpis - ladiesdance.si

Comments

Transcription

Razpis - ladiesdance.si
12.3.2016
Športna dvorana KODELJEVO, LJUBLJANA
Vabljeni na odprto prvenstvo cheerleading, cheer
plesnih in akrobatskih skupin v organizaciji ŠD POMPON 2000 in Cheerleading zveze Slovenije.
Tekmovanje je namenjeno skupinam, ki delujejo v
okviru društev, plesnih šol in klubov. Članstvo v CZS ni
pogoj za sodelovanje.
Sport Club POM-PON 2000 and Slovenian
Cheerleading Association are inviting you to the
open cheerleading championship in Ljubljana.
Competition is open to all cheerleading,
cheerdance and acrobatic teams from Slovenia
and abroad. Membership in the SCA is not
required to enter the championship.
PRIJAVNINA (na osebo)
REGISTRATION FEE (per person)
Rok za pred-prijavo: 30.1.2016
Early registration available till: 30.1.2016
Na tekmovalca/tekmovalko
(ne glede na št. kategorij)
Varovalci ali spremljevalci
Registrirani
tekmovalci
CZS
Zunanji
tekmovalci
12,00 €
15,00 €
5,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
Rok za končno prijavo:
Na tekmovalca/tekmovalko
(ne glede na št. kategorij)
Varovalci ali spremljevalci
Revijalni
nastop
Nonmembers
of SCA
Exhibition
15,00 €
5,00 €
12,00 €
12,00 €
Per competitor
(regardless of number of categories)
Spotters
Registration closes on: 20.2.2016
20.2.2016
Registrirani
tekmovalci
CZS
Zunanji
tekmovalci
Revijalni
nastop
15,00 €
18,00 €
6,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
Nonmembers
of SCA
Exhibition
18,00 €
6,00 €
15,00 €
15,00 €
Per competitor
(regardless of number of categories)
Spotters
Za prijavljene trenerje (1) in pomočnike (max 2) ni
prijavnine.
There is no registration fee for applying coaches
(1) and assistants (max2).
Prijavnice pošljite na:
[email protected]
Applications should be sent to:
[email protected]
TEKMOVALNI PRAVILNIK
Na LJUBLJANA OPEN 2016 velja tekmovalni pravilnik
Cheerleading zveze Slovenije za sezono 2015/2016.
Najdete ga na: www.cheerleading.si/pravilniki.html
Za kategoriji, ki ju ni v pravilniku veljata pravilnik za
Plus freestyle cheer in Akrobatski pravilnik.
RULEBOOK
LJUBLJANA OPEN 2016 will be judged by the SCA
rulebook for the season 2015/2016.
It is available at: www.cheerleading.si/pravilniki.html
For categories not in the rulebook, Plus freestyle
cheer rules and Acrobatisc teams rules apply.
12.3.2016
Športna dvorana KODELJEVO, LJUBLJANA
TEK M OVALN E K ATEGOR I JE / CATEGORI ES:
Cheerleading / Cheerleading
Posamezniki / Individuals
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Partnerski dvigi / Partner stunts
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Dekliški skupinski dvigi / All girl group stunts
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Mešani skupinski dvigi / Coed group stunts
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Dekliške Cheerleading skupine / All girl cheerleading teams
Otroški / Pewee
Mešane cheerleading skupine / Coed cheerleading teams
Osnovne Cheerleading skupine / Basic cheerleading teams
Mlajše / Younger
Starejše / Older
Revija / Exhibition
Cheer ples / Cheer dance
Freestyle pom cheer plesne skupine / Freestyle pom cheer dance teams
Mini / Mini
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Jazz cheer plesne skupine / Jazz cheer dance teams
Mini / Mini
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Hip hop cheer plesne skupine / Hip hop cheer dance teams
Mini / Mini
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Freestyle pom cheer plesni pari / Freestyle pom cheer dance doubles
Mini / Mini
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Jazz cheer plesni pari / Jazz cheer dance doubles
Mini / Mini
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Hip hop cheer plesni pari / Hip hop cheer dance doubles
Mini / Mini
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Otroški / Pewee
Mladinski / Junior
Članski / Senior
Time out cheer ples / Time out cheer dance
Osnovne freestyle pom skupine / Basic freestyle pom teams
Mini / Mini
Plus freestyle cheer skupine / Plus freestyle cheer teams
Revija / Exhibition
Akrobati / Acrobatics
Akrobatske skupine / Acrobatics teams
Revija / Exhibition
Revija je namenjena za skupine, ki še niso nikoli Exhibition is meant for teams who have never
tekmovale; za njih ni starostne omejitve. Čas nastopa competed before; age categories do not apply.
je omejen na max. 2,00 minuti.
Max time performance is 2,00 minutes.
12.3.2016
Športna dvorana KODELJEVO, LJUBLJANA
INFORMACIJE
Informacije
najdete
na
spletni
strani
www.ladiesdance.si in na Facebook strani Ladies.
Za kakršne koli informacije smo vam na razpolago na:
[email protected]
INFORMATION
All additional information will be published at
www.ladiesdance.si and on Facebook page Ladies.
For more information you can reach us at:
[email protected]
Vstopnina za odrasle je 4,00 EUR, za otroke do 7 leta Admission for adults is 4.00 EUR, for children
pa 2,50 EUR.
under 7 years is 2,50 EUR.
Vabljeni!
Welcome!
Športno društvo plesnih in navijaških skupin
POM-PON 2000
in
Cheerleading zveza Slovenije
Sport club of dance and cheer teams
POM-PON 2000
and
Slovenian Cheerleading Association

Similar documents