Prisliste - Sørenga

Comments

Transcription

Prisliste - Sørenga
PRISLISTE BYGGETRINN 6
SØRENGA - PRISLISTE BYGGETRINN 6
Etg.
3.
Leil.
Nr
B
B301*
Ant.
Rom
BRA
m2
Prom
Type leilighet
Antall balkong/
terrasse/
uteareal
3
97
95
Hjørneleilighet
mot park/kanal
2
2
B302
3
88
84
Gj.gående mot
kanal
4.
B407
3
79
79
Gj.gående mot
kanal
2
5.
B502 *
4 med
takterr.
143
139
Terrasseleilighet
med sjøutsikt
2
4 med
takterr.
131
128
Terrasseleilighet
med sjøutsikt
1
Uteplass/
balkong/
terrasse
ca. m2
11
11
11
54
Pris
Fellesutg.
pr.mnd
7 650 000
3 541
6 850 000
3 298
6 550 000
3 056
13 550 000
4 752
Type
standard
Klassisk
Klassisk
Klassisk
Sjøfront
C
6.
C608 *
D
08.02.2016
61
12 950 000
4 456
Sjøfront
VEDR. ANTALL BALKONGER/TERRASSER/UTEAREAL OG KVM INNHOLD FOR DETTE:
Balkonger og terrasser vil seksjoneres som en tilleggsdel til leiligheten, med unntak av altanbalkong.
Her vil det være tilgang til bruk av balkongdel utenfor gangsonen på altangangen.
Arealet på altanbalkong er ikke oppgitt inder kolonnen for kvm på uteplass/balkong/terrasse.
Se for øvrig tegninger for aktuelle leiligheter.
PARKERING:
Det er begrenset antall parkeringsplasser for salg, leiligheter merket med * i prislisten, har anledning
til å kjøpe parkeringsplass. Leilighet B502, B406 og C608 kan kjøpe p-plass, denne koster 635.000,- og
er inkludert ladestasjon for el-bil. Leilighet B301 kan kjøpe p-plass til kr. 600.000,- denne leveres uten
el-bil uttak.
For eventuelt leie av parkeringsplass ta kontakt med Europark: [email protected], tlf.: 22 05 75 00.
Se for øvrig punkt om boder og parkeringsplasser i Informasjonsskriv Sørenga 6 - bolig under
oppføring.
TILVALG:
Tilvalgsfristen har utløpt.
Oppgradert leveranse av usolgte leiligheter pr. 01.10.2014 :
Leveranse leiligheter med «sjøfront standard»:
Leilighetene leveres med oppgradert kjøkken. Det leveres fronter i metallic hvit glans nr. 95,
benkeplater i kompaktlaminat, klasse 2 nr. 332, fronter leveres med avlange håndtak i børstet stål,
komfyr levere med front i børstet stål og det leveres ventilator av typen : stripe.
Leveranse leiligheter med «klassisk standard»:
Leilighetene leveres med en-stavsparkett 14mm med fas, «Eik Story Natural» matt lakkert.
Leilighetene leveres med oppgradert kjøkken. Det leveres fronter i metallic hvit lakk glans nr. 95,
benkeplater i laminat, type 2133 -DFI, fronter leveres med avlange håndtak i børstet stål, komfyr
leveres med induksjon og front i børstet stål og det leveres ventilator av typen : stripe.
BETALINGSBETINGELSER:
10 % av kjøpesummen forfaller ved undertegnelse av kontrakt og ved utstedt garanti jfr.
Bustadoppføringslova § 12, restkjøpesummen inklusive omkostninger forfaller ved overtakelse.
Dersom kjøper regnes for å være profesjonell krever utbygger 20 % forskuddsbetaling.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være vilkår knyttet til innbetalingen vilkår som
medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47
garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger ½ rettsgebyr.
Selger forbeholder seg retten til å kredittvurdere kjøper.
08.02.2016
OMKOSTNINGER:
I tillegg til kjøpesummen skal følgende betales :
Dokumentavgift til staten som tilsvarer 2,5 % av andel tomteverdi og ikke av leilighetens salgspris.
Dokumentavgift andel tomteverdi tilsvarer ca kr 360,- pr. kvm BRA i henhold til kontraktstegning.
(For en leilighet på 90 kvm vil dette utgjøre kr. 32.400,-.)
Tinglysningsgebyr for skjøtet kr. 525,-.
Tinglyningsgebyr pr. panterettsdokument kr. 697,-.
Etableringsgebyr sameie/forretningsfører kr. 4.300,-.
Det skal innbetales á konto 3 måneders driftskostnader/fellesutgifter sammen med sluttoppgjør for å
bygge opp likviditeten i sameiet.
Det tas forbehold om endring i tomteverdi og dokumentavgiften/gebyrer og avgifter på
tinglysningstidspunktet som følge av politiske vedtak eller lovendringer.
Se for øvrig Informasjonsskriv Sørenga 6 fra megler og Teknisk beskrivelse for fullstendig
informasjon.
08.02.2016

Similar documents