Kultur för vem?

Transcription

Kultur för vem?
Kultur för vem?
Klyftorna ökar i samhället - gäller det också kulturen? Vad händer när ekonomiska skillnader blir större,
landsbygden alltmer glesbefolkad och vi lever i individanpassade världar på nätet?
Program
09.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00-10.20 Välkomna!
Sverker Härd, chef för Myndigheten för Kulturanalys, och Soledad Piñero Misa, moderator,
hälsar välkommen.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder dagen.
10.20-11.30 Ökade klyftor - också i kulturen?
Sverker Härd presenterar den nya rapporten Kulturvanor och därefter följer ett samtal utifrån
rapporten. Vad krävs för att alla ska ha lika tillgång till kultur? Hur påverkar ökade
socioekonomiska skillnader i samhället?
Medverkande i panel:
Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet
Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet
Edna Eriksson, projektledare för "Äga rum" - Kulturrådets uppdrag om kultur i bostadsområden
med bl.a. lågt valdeltagande
Sverker Härd, myndighetschef Kulturanalys
11.30-12.30 Lunchsmörgås
12.30-12.40 Dagens samhällstrender och framtidens kulturpolitik
Introduktion till eftermiddagsprogrammet av Klara Tomson, utredare Myndigheten för
kulturanalys
12.45-13.45 Uppkopplad eller frånkopplad landsbygd?
Digitaliseringen har på många sätt revolutionerat tillgången till kultur i glesbygden – men finns
det risker för nya vita fläckar på framtidens kulturkarta? Vad händer med kulturutbudet runt om i
landet när allt färre bor i glesbygd? Vilka möjligheter och utmaningar finns i
kultursamverkansmodellen?
Korta presentationer:
Jenny Johannisson, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, som
forskar om kultursamverkansmodellen
Mats Söderlund, författare och poet, som just nu genomför en studie om kulturpolitik och kultur
i hela landet
Samtal om läget och strategier framåt med Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker och
Märta Molin, kulturchef Landstinget Västernorrland.
13.45-14.00 Kaffe med kaka
14.00-14.25 Hur påverkar bilder vår uppfattning av verkligheten?
Kort föreläsning av Ruben Östlund, filmregissör ("Turist") och professor vid Akademin Valand,
Göteborg
14.30-15.20 Digitala klyftor - vem kan hantera bildsamhället?
På ett drygt decennium har internet och sociala medier ritar om kartan för hur vi tar del av
händelser i världen, och vi får allt mer information i form av bild. Hur bra är vi på att förstå detta
språk? Vad händer när vårt informationsintag skräddarsys baserat på vad vi redan gillar? Uppstår
nya kunskapsklyftor och demokratiproblem i den digitala världen, och hur hanteras detta inom
kultur-, medie- och utbildningspolitiken?
Medverkande i panel:
Ehsan Fadakar, chef för sociala medier Schibsted
Christer Nylander, riksdagsledamot (L), vice ordförande i utbildningsutskottet och tidigare vice
ordförande i kulturutskottet
Ewa Thorslund, direktör Medierådet
Ruben Östlund, filmregissör och professor vid Akademin Valand
15.20-15.30 Avslutande ord
Sverker Härd
Plats: Grillska Huset, Stortorget 5, Gamla stan (Stadsmissionens konferenslokal Bullkyrkan)
Wifi: ssm_guest
Lösenord: 1valkommengast

Similar documents