Välja audionommottagning

Comments

Transcription

Välja audionommottagning
Med denna översikt vill vi underlätta för dig att välja audionommottagning
Alla audionommottagningar inom Region Skåne arbetar enligt samma krav/villkor – innehållet i tjänsten är likvärdigt.
Det kan däremot skilja i väntetid till besök och hur tidigare patienter upplevt den hjälp de fått.
Ort
Företag
Väntetid
Tidigare patienters synpunkter
besök 2015 jan-juni
se 1177.se
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höllviken
Höganäs
Kristianstad
Landskrona
Lund
Malmö
Simrishamn
Svalöv
Trelleborg
Ystad
Åhus
Ängelholm
Audionomerna
Hörseltjänst i Skåne
Hörseltjänst i Skåne
Din Hörsel
Hörseltjänst i Skåne
Audionomerna
Audiovox
AudionomCentrum
Din Hörsel
Hörseltjänst i Skåne
Audionomerna
Hörseltjänst i Skåne
Audiovox
Hörseltjänst i Skåne
Audionomerna
Audionommottagning Landskrona
Audionomerna
Audionommottagningen Lund
Hörseltjänst i Skåne
Audionomerna
Din Hörsel
Audionomerna
Hörseltjänst i Skåne
Audionomerna
Audiovox
Hörseltjänst i Skåne
Audiovox
Hörseltjänst i Skåne
Audionomerna
Hörseltjänst i Skåne
Hörselsnäckan på Österlen
Åhus Hörsel & Konsult
Audionomerna
Hörseltjänst i Skåne
Väntetid i
veckor till
första besök
3
2
2
1
2
1
1
1
4
2
1
4
1
3
1
2
3
2
4
1
1
1
3
2
1
5
3
5
2
3
3
2
3
3
Bemötande
Andel
nöjda/mycket nöjda *
84 %
82 %
81 %
84 %
72 %
81 %
91 %
Ny mottagning
78 %
89 %
82 %
78 %
Ny mottagning
86 %
79 %
90 %
87 %
82 %
84 %
82 %
77 %
74 %
85 %
74 %
91 %
86 %
Ny mottagning
85 %
66 %
86 %
91 %
80 %
84 %
82 %
Hörapparatens
ljudkvalitè/nytta
Andel
nöjda/mycket nöjda**
54 %
56 %
58 %
57 %
62 %
54 %
59 %
Ny mottagning
58 %
62 %
53 %
59 %
Ny mottagning
61 %
57 %
61 %
63 %
59 %
62 %
68 %
54 %
52 %
61 %
52 %
59 %
67 %
Ny mottagning
65 %
59 %
57 %
62 %
48 %
54 %
62 %
Behöver du hjälp att välja mottagning? Ta kontakt med auktorisationskansliet [email protected] eller 040-675 36 10.
* Upplevelse av delaktighet samt mottagningarnas bemötande och information
Den procentuella andel som svarat har upplevt sig:
Mycket nöjd med bemötande och den information man fått samt delaktig i rehabilitering i mycket stor utsträckning
Nöjd med bemötande och information man fått samt delaktig i rehabilitering i stor utsträckning
Övriga har svarat har upplevt sig:
Någorlunda nöjd och med bemötande och information man fått samt delaktig i rehabilitering i någorlunda
utsträckning
Lite nöjd med bemötande och information man fått samt delaktig i rehabilitering liten utsträckning
Inte alls nöjd med bemötande och information man fått samt inte alls delaktig i rehabilitering
** Upplevelse av ljudkvalitè, gällande återkoppling, för starkt ljud och möjlighet att höra i
buller
Procentuell andel som svarat:
Mycket nöjd
Nöjd
Övriga har svarat:
Någorlunda nöjd
Lite nöjd
Inte alls nöjd
Vilken nytta man har av hörapparat påverkas inte bara av typ av hörapparat utan också av t.ex. vilken hörsel och
motivation man har.
För att mottagningens resultat presenteras måste fler än 20 personer ha besvarat frågorna.

Similar documents