Tolgaspretten 2016 G 10 År Og Y. K5 J 10 År Og Y

Transcription

Tolgaspretten 2016 G 10 År Og Y. K5 J 10 År Og Y
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
Dommere
A
B
C
D
E
G 10 År Og Y. K5
Plass
1
2
Startnr Navn
2
Fall
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
Gatepoeng
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Ola Leon Aasgjelten
2,0
2,0
Per Martin Eggen Langøien
4,0
4,0
1
Statistikk
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Min
44,4
44,4
2
2
12,0
12,0
54,8
54,8
1
1
8,0
8,0
Lengde
Max Avg
5
5,2 p/m
m
m
K5
10
Dommer
PoengPlass
Tolga IL
12,0
12,0
12,0
12,0
Tolga IL
8,0
8,0
8,0
8,0
36,0
36,0
1
1
24,0
24,0
2
2
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
0,0
0,0
0,0
2
0
0
0
1 omg.
0
2,0
4,0
3,0
2
2
2
1
2. omg
0
2,0
4,0
3,0
2
2
2
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
160,8 - 0,0
80,4
1
80,4
1
157,6 - 3,2
78,8
2
78,8
2
Antall nasjoner
Kval
Fra
Poeng
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 10 År Og Y K5
Plass
Startnr Navn
3
Nasjon Klubb
A
B
C
Andrine Evensen
28
Statistikk
Lengde
Lengde Poeng
K
2,0
2,0
44,4
44,4
12,0
12,0
2,0
2,0
44,4
44,4
9,0
12,0
Tolga IL
12,0
12,0
12,0
12,0
Tolga IL
9,0
9,0
12,0
12,0
Nathalie Sæther
Fall
Min
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
36,0
36,0
1
1
27,0
36,0
2
1
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
0,0
0,0
0,0
2
0
0
0
1 omg.
0
2,0
2,0
2,0
2
2
2
1
2. omg
0
2,0
2,0
2,0
2
2
2
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
Vind min.
160,8
80,4
80,4
151,8
71,4
80,4
Antall nasjoner
Kval
Fra
Poeng
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
Emit Hopp system
14.02.2016 17:39:13
Side:1
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
Dommere
A
B
C
D
E
G 10 År Og Y k10
Plass
Startnr Navn
27
23
K
22
K
5
K
7
K
6
Statistikk
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Lengde
Lengde Poeng
Sander Rasmussen Dalen
8,5
10,0
Jens Hilmarsen
4,5
5,0
Martin Hilmarsen
4,5
5,0
Jørgen Rønningen
4,5
4,5
Jakob Berget Storsveen
5,5
7,5
Petter Volden
6,0
6,0
Fall
Min
Kval
0
4,0
1 omg.
0
2. omg
0
Omgang
Vær
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
Gatepoeng
Nasjon Klubb
A
B
C
52,2
60,0
12,0
9,0
31,4
34,0
12,0
12,0
31,4
34,0
12,0
12,0
12,0
12,0
2009
36,6
47,0
12,0
12,0
2007
39,2
39,2
12,0
12,0
Lengde
Max Avg
K10
10
Dommer
PoengPlass
Elverum Hopp - Ski
12,0
12,0
9,0
9,0
Tolga IL
12,0
12,0
12,0
12,0
Tolga IL
12,0
12,0
12,0
12,0
Nansen, IL - Ski
12,0
12,0
12,0
12,0
Elverum Hopp - Ski
12,0
12,0
12,0
12,0
Tolga IL
12,0
12,0
12,0
12,0
2009
31,4
31,4
10
5,2 p/m
m
m
36,0
27,0
1
6
36,0
36,0
1
1
36,0
36,0
1
1
36,0
36,0
1
1
36,0
36,0
1
1
36,0
36,0
1
1
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
5,5
6
6
6
1
4,5
8,5
5,6
6
6
6
1
4,5
10,0
6,3
6
6
6
1
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
175,2
88,2
87,0
137,4
67,4
70,0
137,4
67,4
70,0
134,8
67,4
67,4
155,6
72,6
83,0
150,4
75,2
75,2
Antall nasjoner
8,0
Fra
Poeng
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 10 og y. K10
Plass
Startnr Navn
9
K
8
Statistikk
K
Lengde
Lengde Poeng
Maja Brennmoen
Nasjon Klubb
A
B
C
2008
5,5
5,5
36,6
36,6
12,0
12,0
7,5
7,0
47,0
44,4
12,0
12,0
Tolga IL - Ski
12,0
12,0
12,0
12,0
Tolga IL
12,0
12,0
12,0
12,0
Celine Yu Kildahl
Fall
Min
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
36,0
36,0
1
1
36,0
36,0
1
1
0
7,5
8,0
7,8
3
2
2
1
1 omg.
0
5,5
7,5
6,5
2
2
2
1
2. omg
0
5,5
7,0
6,3
2
2
2
1
14.02.2016 17:39:17
145,2
72,6
72,6
163,4
83,0
80,4
Antall nasjoner
Kval
Emit Hopp system
Poeng
Side:2
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Omgang
Vær
Fra
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Gate
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
Emit Hopp system
14.02.2016 17:39:17
Side:3
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
Dommere
A
B
C
D
E
G 10 År og y k20
Plass
Startnr Navn
13
14
4
20
12
K
11
K
15
K
17
K
10
16
21
18
Statistikk
14.02.2016
Starttid 10:00:00
K
Lengde
Lengde Poeng
Lars Kristian Bergh
11,5
19,2
11,0
16,8
Emil Brenden
9,5
9,6
9,0
7,2
Ola Brenden
11,5
19,2
15,0
36,0
Sondre Evensen
15,0
36,0
15,0
36,0
Gisle Westvold Hansen
21,0
64,8
20,5
62,4
Jørgen Linus Harkinn
8,5
4,8
8,0
2,4
Henrik Wikstrøm Hilmarsen
17,5
48,0
18,0
50,4
Ingmar Wikstrøm Hilmarsen
15,0
36,0
15,0
36,0
Ole Øyvind Eggen Langøien
15,0
36,0
15,5
38,4
Ola Fredriksen Orset
19,5
57,6
19,5
57,6
Alf Sverre Aamo Solem
9,5
9,6
9,0
7,2
Tobias Østvold
17,5
48,0
18,0
50,4
Fall
Min
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
Gatepoeng
Nasjon Klubb
A
B
C
2006
12,0
12,0
2006
14,0
13,0
2007
12,5
13,0
14,0
14,0
2006
14,5
15,5
2008
13,0
12,5
2006
15,0
15,0
2008
14,0
14,0
14,5
14,5
2006
14,5
14,5
8,5
8,0
2008
14,5
9,0
Lengde
Max Avg
20
4,8 p/m
m
m
K20
10
Dommer
PoengPlass
Sør-Fron IL Ski
12,0
12,0
12,0
12,0
Harpefoss IL
14,0
14,0
14,0
14,0
Harpefoss IL
13,0
12,0
13,0
13,0
Tolga IL
13,0
14,0
14,5
14,0
Nansen, IL - Ski
14,5
14,0
15,5
15,5
Furnes Skiløperforening - Ski
12,0
13,0
14,0
13,0
Tolga IL - Ski
13,5
14,5
14,5
14,0
Tolga IL - Ski
14,5
13,5
15,0
14,5
Tolga IL
13,5
14,0
14,0
14,5
Torvikbukt IL - Ski
14,0
15,0
14,5
14,5
Nansen, IL
9,0
9,0
9,0
8,5
Lensbygda Sportsklubb - Ski
15,0
15,0
10,0
10,0
36,0
36,0
11
10
42,0
41,0
5
7
37,5
39,0
10
9
41,0
42,5
8
6
43,0
46,5
3
1
38,0
39,5
9
8
43,0
43,5
3
2
42,0
43,5
5
2
42,0
43,0
5
5
43,5
43,5
2
2
26,5
25,5
12
12
44,5
29,0
1
11
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
0,0
0,0
0,0
12
0
0
0
1 omg.
0
8,5
21,0
14,3
12
12
12
1
2. omg
0
8,0
20,5
14,5
12
12
12
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
108,0
55,2
52,8
99,8
51,6
48,2
131,7
56,7
75,0
155,5
77,0
78,5
216,7
107,8
108,9
84,7
42,8
41,9
184,9
91,0
93,9
157,5
78,0
79,5
159,4
78,0
81,4
202,2
101,1
101,1
68,8
36,1
32,7
171,9
92,5
79,4
Antall nasjoner
Kval
Fra
Poeng
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
G 11 år K20
Plass
Startnr Navn
Emit Hopp system
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
14.02.2016 17:39:18
Dommer
PoengPlass
Poeng
Side:4
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
1
2
3
25
24
K
26
Statistikk
Fredrik Rasmussen-Dalen
20,5
20,5
Magnus Gjelten
18,0
18,5
David Rønningen
18,0
18,5
Fall
Min
62,4
62,4
50,4
52,8
50,4
52,8
2005
1
1
2005
2
2
2005
2
2
Furnes Skiløperforening - Ski
14,0
13,5
13,0
13,0
Nansen, IL - Ski
14,0
14,0
13,0
14,0
Nansen, IL - Ski
11,0
10,0
14,0
14,5
14,5
13,5
13,5
12,5
10,0
14,0
Lengde
Max Avg
14.02.2016
Starttid 10:00:00
42,0
39,5
1
2
41,5
39,5
2
2
31,0
42,5
3
1
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
Antall nasjoner
Kval
0
0,0
0,0
0,0
3
0
0
0
1 omg.
0
18,0
20,5
18,8
3
3
3
1
2. omg
0
18,5
20,5
19,2
3
3
3
1
Omgang
Vær
Fra
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
206,3 - 0,0
104,4
1
101,9
1
184,2 - 22,1
91,9
2
92,3
3
176,7 - 29,6
81,4
3
95,3
2
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 11 år K20
Plass
1
Startnr Navn
29
K
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Kristin Eggen
13,5
13,0
Statistikk
Fall
Min
28,8
26,4
2005
1
12,0
1
13,0
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
Nansen, IL - Ski
13,0
13,0
13,0
13,5
38,0
39,5
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
1
1
0
0,0
0,0
0,0
1
0
0
0
1 omg.
0
13,5
13,5
13,5
1
1
1
1
2. omg
0
13,0
13,0
13,0
1
1
1
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
132,7 - 0,0
66,8
1
65,9
1
Antall nasjoner
Kval
Fra
Poeng
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
G 12 år K20
Plass
1
Startnr Navn
32
K
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Lasse Hegstad
18,5
18,5
Statistikk
Fall
Min
Lengde
Max Avg
52,8
52,8
2004
1
14,0
1
14,5
Dommer
PoengPlass
Osmarka IL - Ski
14,0
14,5
14,0
14,5
42,5
43,0
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
1
1
0
0,0
0,0
0,0
3
0
0
0
1 omg.
0
18,5
18,5
18,5
3
1
1
1
2. omg
0
18,5
18,5
18,5
3
1
1
1
14.02.2016 17:39:23
191,1 - 0,0
95,3
1
95,8
1
Antall nasjoner
Kval
Emit Hopp system
Poeng
Side:5
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Omgang
Vær
Fra
Til
Luft temp.
Snø temp.
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Luftfukt.
Gate
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 12 År K 20
Plass
1
Statistikk
Startnr Navn
48
K
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Ona Buflod Bovollen
14,0
14,5
Fall
Min
31,2
33,6
2004
1
13,5
1
13,0
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
Trysilgutten IL - Ski
14,0
13,5
13,0
14,0
41,0
40,0
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
1
1
0
0,0
0,0
0,0
1
0
0
0
1 omg.
0
14,0
14,0
14,0
1
1
1
1
2. omg
0
14,5
14,5
14,5
1
1
1
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
Vind min.
145,8 - 0,0
72,2
1
73,6
1
Antall nasjoner
Kval
Fra
Poeng
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
Emit Hopp system
14.02.2016 17:39:24
Side:6
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
Dommere
A
B
C
D
E
G 11 år K40
Plass
1
2
3
4
Startnr Navn
35
K
38
K
36
K
37
Statistikk
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Fabian Østvold
42,5
44,0
Jørgen Berget Storsveen
37,0
39,0
Even Leinan Lund
35,0
34,0
Elias Eilertsen Grambo
32,0
31,5
Fall
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
Gatepoeng
Min
68,0
72,8
50,4
56,8
44,0
40,8
34,4
32,8
2005
1
1
2005
2
2
3
3
2005
4
4
13,0
14,5
14,0
13,5
12,5
12,5
Lengde
Max Avg
K40
10
Dommer
PoengPlass
Lensbygda Sportsklubb - Ski
16,0
15,5
16,0
13,5
Elverum Hopp - Ski
13,0
12,5
13,0
13,5
Tolga IL
14,0
14,5
14,5
14,0
Trysilgutten IL - Ski
12,5
14,0
12,5
13,5
14,5
14,0
40
3,2 p/m
m
m
46,0
43,5
1
1
38,5
41,0
4
3
42,5
42,0
2
2
39,0
38,5
3
4
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
32,0
42,5
35,6
6
4
4
1
1 omg.
0
32,0
42,5
36,6
6
4
4
1
2. omg
0
31,5
44,0
37,1
6
4
4
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
230,3 114,0
116,3
186,7 88,9
97,8
169,3 86,5
82,8
144,7 73,4
71,3
0,0
1
1
43,6
2
2
61,0
3
3
85,6
4
4
Antall nasjoner
Kval
Fra
Omg.
Poeng Plass
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
G 12 år K40
Plass
1
2
3
Statistikk
Startnr Navn
43
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Vetle Wangen
41
42
36,5
36,5
48,8
48,8
K
Ørjan Nyvoll
28,0
23,2
K
30,0
28,5
Petter Olai Harkinn
23,0
22,0
Fall
Min
Lengde
Max Avg
5,6
2,4
2004
1
1
2004
2
2
2004
3
3
Dommer
PoengPlass
Sør-Fron IL Ski
14,5
14,0
15,0
14,5
Tolga IL - Ski
13,0
13,5
12,5
13,0
Furnes Skiløperforening - Ski
13,0
12,5
12,0
12,5
14,0
14,0
12,0
12,5
11,5
12,0
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
42,5
43,5
1
1
38,5
38,0
2
2
37,0
36,5
3
3
0
20,0
35,5
27,8
5
2
2
1
1 omg.
0
23,0
36,5
29,8
5
3
3
1
2. omg
0
22,0
36,5
29,0
5
3
3
1
14.02.2016 17:39:27
183,6 - 0,0
91,3
1
92,3
1
127,7 - 55,9
66,5
2
61,2
2
81,5 - 102,1
42,6
3
38,9
3
Antall nasjoner
Kval
Emit Hopp system
Omg.
Poeng Plass
Side:7
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Omgang
Vær
Fra
Til
Luft temp.
Snø temp.
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Luftfukt.
Gate
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 12 år K40
Plass
1
2
Startnr Navn
47
K
46
Statistikk
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Mathilde Oustad
37,0
38,0
50,4
53,6
22,0
24,0
2,4
8,8
Ingrid Knutsen
Fall
Min
2004
1
1
2004
2
2
Furnes Skiløperforening - Ski
15,5
15,5
16,0
13,5
Furnes Skiløperforening - Ski
14,0
12,5
13,0
13,0
13,5
14,5
12,0
12,5
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
44,5
44,0
1
1
38,5
38,5
2
2
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
20,0
37,5
28,8
4
2
2
1
1 omg.
0
22,0
37,0
29,5
4
2
2
1
2. omg
0
24,0
38,0
31,0
4
2
2
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
192,5 - 0,0
94,9
1
97,6
1
88,2 - 104,3
40,9
2
47,3
2
Antall nasjoner
Kval
Fra
Omg.
Poeng Plass
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
G 13 år K40
Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Startnr Navn
60
54
52
0
59
K
K
K
K
55
57
51
64
K
K
K
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Richard Selbekk-Hansen
39,0
39,5
Jo Krogstad
38,5
39,5
Endre Strypet
39,5
38,5
Harald Martin Øihaugen
37,5
39,0
Mats Arntzen Wanvik
37,0
39,0
Morten Bryhni
37,5
37,5
Johan Fredriksen Orset
37,0
37,0
Iver Myhre
35,0
35,0
Gaute Westvold Hansen
35,0
34,5
Emit Hopp system
56,8
58,4
55,2
58,4
58,4
55,2
52,0
56,8
50,4
56,8
52,0
52,0
50,4
50,4
44,0
44,0
44,0
42,4
2003
2
1
2003
3
1
2003
1
5
4
3
2003
6
3
2003
4
6
2003
6
7
2003
8
10
2003
8
11
15,0
16,5
15,5
15,5
15,5
16,0
14,0
14,5
15,0
15,0
15,0
15,5
14,5
14,5
14,5
15,5
14,5
15,0
Gausdal Skilag - Ski
16,0
15,5
16,5
16,0
Rennebu IL - Ski
17,0
16,5
14,0
16,0
Tolga IL - Ski
14,0
15,5
15,0
15,5
Gausdal Skilag
15,0
15,5
14,5
15,5
Byåsen il - ski
15,5
16,0
13,5
15,5
Nordbygda/Løten Ski - Ski
14,5
15,5
14,5
15,5
Torvikbukt IL - Ski
15,5
15,0
15,0
14,5
Vallset IL - Ski
15,0
16,0
14,0
15,5
Nansen, IL - Ski
14,0
16,0
13,5
14,5
14.02.2016 17:39:29
Dommer
PoengPlass
46,5
49,0
2
1
49,0
45,5
1
3
45,0
46,5
5
2
44,5
44,5
8
6
46,5
44,0
2
7
45,0
45,5
5
3
45,0
44,0
5
7
45,5
45,0
4
5
44,5
43,0
8
9
Omg.
Poeng Plass
210,7 103,3
107,4
208,1 104,2
103,9
205,1 103,4
101,7
197,8 96,5
101,3
197,7 96,9
100,8
194,5 97,0
97,5
189,8 95,4
94,4
178,5 89,5
89,0
173,9 88,5
85,4
0,0
3
1
2,6
1
2
5,6
2
3
12,9
6
4
13,0
5
5
16,2
4
6
20,9
7
7
32,2
8
8
36,8
9
11
Side:8
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
G 13 år K40
Plass
10
11
12
13
14
15
Startnr Navn
53
34,5
36,0
42,4
47,2
32,0
35,5
34,4
45,6
32,0
32,0
34,4
34,4
31,5
32,5
32,8
36,0
30,0
31,0
28,0
31,2
30,0
32,0
28,0
34,4
Asgeir Borgen
58
Emil Juliussen
63
Tord Scheie
56
Håkon Skoglund
61
Statistikk
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Henrik Prøven
62
Petter Brenden
Fall
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Min
2003
10
8
2003
11
9
2003
11
13
2003
13
12
2003
14
15
2003
14
13
Raufoss Hopp - Ski
13,0
13,0
13,0
13,5
Elverum Hopp - Ski
14,0
14,0
14,0
13,0
Elverum Hopp - Ski
14,5
15,0
14,0
13,5
Sør-Fron IL Ski
13,0
13,5
13,5
14,0
Elverum Hopp - Ski
14,0
13,5
13,0
13,5
Harpefoss IL
14,0
13,0
13,0
13,0
13,0
14,0
13,0
13,5
14,5
12,0
12,0
13,0
14,5
13,5
12,5
12,5
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
39,0
40,5
14
10
41,0
40,5
12
10
44,0
39,5
10
14
38,5
40,5
15
10
42,0
40,0
11
13
39,5
38,5
13
15
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
26,0
39,0
33,4
17
14
14
1
1 omg.
0
30,0
39,5
35,1
17
15
15
1
2. omg
0
31,0
39,5
35,9
17
15
15
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
169,1 81,4
87,7
161,5 75,4
86,1
152,3 78,4
73,9
147,8 71,3
76,5
141,2 70,0
71,2
140,4 67,5
72,9
41,6
10
9
49,2
12
10
58,4
11
13
62,9
13
12
69,5
14
15
70,3
15
14
Antall nasjoner
Kval
Fra
Omg.
Poeng Plass
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 13 år K40
Plass
1
Statistikk
Startnr Navn
67
K
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Thea Minyan Bjørseth
42,0
40,5
Fall
Min
66,4
61,6
2003
1
16,0
1
17,0
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
Lensbygda Sportsklubb - Ski
17,5
18,0
16,0
17,5
51,5
50,5
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
1
1
0
41,5
41,5
41,5
3
1
1
1
1 omg.
0
42,0
42,0
42,0
3
1
1
1
2. omg
0
40,5
40,5
40,5
3
1
1
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
230,0 - 0,0
117,9
1
112,1
1
Antall nasjoner
Kval
Fra
Omg.
Poeng Plass
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
G 14 år K40
Plass
Startnr Navn
Emit Hopp system
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
14.02.2016 17:39:32
Dommer
PoengPlass
Omg.
Poeng Plass
Side:9
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
1
2
3
4
5
6
7
8
72
K
73
71
K
70
K
75
K
76
K
77
K
74
Statistikk
Sebastian Østvold
41,0
63,2
40,5
61,6
Iver Sveen
39,5
58,4
39,5
58,4
Per Einar Skjæret Strømhaug
39,0
56,8
39,0
56,8
Ørjan Vang
38,0
53,6
38,0
53,6
Fredrik Jevne
38,5
55,2
38,0
53,6
Sigve Nyvoll
36,0
47,2
36,0
47,2
Henrik Rønningen
31,5
32,8
34,0
40,8
Truls Kristian Brennmoen
33,0
37,6
32,0
34,4
Fall
Min
2002
1
1
2002
2
2
2002
3
3
2002
5
4
2002
4
4
2002
6
6
2002
8
7
2002
7
8
Lensbygda Sportsklubb - Ski
17,0
16,0
17,0
16,0
Furnes Skiløperforening - Ski
16,5
16,0
16,0
15,5
Folldal IF - Ski
16,0
14,5
16,5
15,0
Tynset IF - Ski
16,5
15,0
16,5
14,5
Furnes Skiløperforening - Ski
14,0
15,5
14,0
15,5
Tolga IL - Ski
13,0
14,5
15,0
14,5
Nansen, IL - Ski
14,0
16,0
14,0
16,0
Tolga IL - Ski
13,5
13,0
15,5
13,5
16,0
16,5
16,0
16,0
15,0
16,0
14,5
15,5
16,0
15,5
14,5
14,5
14,5
13,5
13,0
13,0
Lengde
Max Avg
14.02.2016
Starttid 10:00:00
49,0
49,5
1
1
48,5
47,5
2
2
45,5
47,5
4
2
46,0
46,5
3
4
45,5
45,0
4
5
42,0
44,0
7
6
44,5
43,5
6
7
39,5
42,0
8
8
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
223,3 112,2
111,1
212,8 106,9
105,9
206,6 102,3
104,3
199,7 99,6
100,1
199,3 100,7
98,6
180,4 89,2
91,2
161,6 77,3
84,3
153,5 77,1
76,4
0,0
1
1
10,5
2
2
16,7
3
3
23,6
5
4
24,0
4
5
42,9
6
6
61,7
7
7
69,8
8
8
Antall nasjoner
Kval
0
31,0
41,0
36,2
11
8
8
1
1 omg.
0
31,5
41,0
37,1
11
8
8
1
2. omg
0
32,0
40,5
37,1
11
8
8
1
DNS 78 Anton Øyvindsson ;
Omgang
Vær
Fra
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 14 år K40
Plass
1
Statistikk
Startnr Navn
82
K
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Gyda Westvold Hansen
36,5
36,5
Fall
Min
48,8
48,8
2002
1
14,0
1
14,0
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
Nansen, IL - Ski
15,5
13,5
14,0
13,5
43,0
41,5
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
1
1
0
37,0
37,0
37,0
3
1
1
1
1 omg.
0
36,5
36,5
36,5
3
1
1
1
2. omg
0
36,5
36,5
36,5
3
1
1
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
Vind min.
182,1 - 0,0
91,8
1
90,3
1
Antall nasjoner
Kval
Fra
Omg.
Poeng Plass
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
Emit Hopp system
14.02.2016 17:39:35
Side:10
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Jury/Ledelse
Dommere
A
B
C
D
E
G 15 år K60
Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
Startnr Navn
90
85
88
K
87
K
89
K
86
K
91
92
Statistikk
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Benjamin Østvold
64,5
63,5
Tobias Johansen
60,5
59,5
Halvor Lutnæs
58,0
58,0
Marius Nordsveen
55,0
57,5
Harald Oddmund Sørli
56,0
56,0
Morten Aleksander Harkinn
55,0
55,0
Severin Skaret Sagplass
63,0
42,0
Håkon Eggen
49,0
51,5
Fall
Bakkedata
K-punkt
Meter verdi
Hill size (HS)
Bakkerekord
Bakkenavn
Gatepoeng
Min
70,8
68,4
61,2
58,8
55,2
55,2
48,0
54,0
50,4
50,4
48,0
48,0
67,2
16,8
33,6
39,6
2001
1
1
2001
3
2
2001
4
3
2001
6
4
2001
5
5
2001
6
6
2001
2
8
2001
8
7
16,5
17,5
16,0
16,0
14,5
14,5
13,5
14,5
14,0
14,0
14,0
14,0
15,0
13,0
15,0
15,5
Lengde
Max Avg
60
2,4 p/m
m
m
K60
10
Dommer
PoengPlass
Lensbygda Sportsklubb - Ski
18,0
15,5
15,0
17,0
Elverum Hopp - Ski
17,5
16,0
16,0
16,5
Trysilgutten IL - Ski
16,0
13,5
15,0
14,0
Trysilgutten IL - Ski
14,5
13,5
16,5
13,5
Tolga IL - Ski
14,0
14,0
14,0
13,5
Furnes Skiløperforening - Ski
15,0
14,0
15,0
15,0
Alvdal IL - Ski
16,5
15,0
14,0
13,0
Nansen, IL - Ski
15,0
15,0
15,5
15,5
50,0
49,5
1
1
49,5
48,5
2
2
44,0
43,5
5
6
41,5
44,5
8
4
42,0
41,5
7
7
43,0
44,0
6
5
46,5
40,0
3
8
45,0
46,5
4
3
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
46,0
62,0
54,9
10
8
8
1
1 omg.
0
49,0
64,5
57,6
10
8
8
1
2. omg
0
42,0
63,5
55,4
10
8
8
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
238,7 120,8
117,9
218,0 110,7
107,3
197,9 99,2
98,7
188,0 89,5
98,5
184,3 92,4
91,9
183,0 91,0
92,0
170,5 113,7
56,8
164,7 78,6
86,1
0,0
1
1
20,7
3
2
40,8
4
3
50,7
7
4
54,4
5
6
55,7
6
5
68,2
2
8
74,0
8
7
Antall nasjoner
Kval
Fra
Omg.
Poeng Plass
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
J 15 År K60
Plass
1
2
Startnr Navn
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
95
Thea Øihaugen
96
52,5
54,0
Marte Leinan Lund
38,0
38,5
K
Emit Hopp system
42,0
45,6
1
1
14,0
14,0
7,2
8,4
2
2
13,0
13,0
Gausdal Skilag
14,0
14,5
15,0
14,5
Tolga IL
13,0
14,0
13,5
13,0
14.02.2016 17:39:38
Dommer
PoengPlass
42,5
43,5
1
1
40,0
39,5
2
2
Omg.
Poeng Plass
173,6 - 0,0
84,5
1
89,1
1
95,1 - 78,5
47,2
2
47,9
2
Side:11
Tolga IL
Hamran Skipark
Tolgaspretten 2016
Resultatliste
Hopp
Andre omgang
Statistikk
Fall
Min
Lengde
Max Avg
14.02.2016
Starttid 10:00:00
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
Antall nasjoner
Kval
0
34,0
45,0
39,5
4
2
2
1
1 omg.
0
38,0
52,5
45,3
4
2
2
1
2. omg
0
38,5
54,0
46,3
4
2
2
1
Omgang
Vær
Fra
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
Vind min.
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
K junior K60
Plass
1
2
Statistikk
Startnr Navn
100
K
99
Lengde
Nasjon Klubb
Lengde Poeng Plass A
B
C
Mari Leinan Lund
51,0
49,5
38,4
34,8
38,0
39,0
7,2
9,6
Ingrid Eggen
Fall
Min
1
1
1999
2
2
Tolga IL
14,5
14,5
15,0
14,0
Nansen, IL - Ski
14,0
14,0
13,5
13,5
14,0
14,0
13,0
12,5
Lengde
Max Avg
Dommer
PoengPlass
43,0
43,0
1
1
41,0
39,5
2
2
Antall hoppere
Påmeldte Startende Fullførte
0
34,0
51,5
42,8
4
2
2
1
1 omg.
0
38,0
51,0
44,5
4
2
2
1
2. omg
0
39,0
49,5
44,3
4
2
2
1
Omgang
Vær
Til
Luft temp.
Snø temp.
Luftfukt.
Gate
Vind min.
159,2 - 0,0
81,4
1
77,8
1
97,3 - 61,9
48,2
2
49,1
2
Antall nasjoner
Kval
Fra
Omg.
Poeng Plass
Vind max Vind snitt
Kval
1 omg.
2. omg
Emit Hopp system
14.02.2016 17:39:40
Side:12

Similar documents