Bild 1 - Danderyds sjukhus

Comments

Transcription

Bild 1 - Danderyds sjukhus
Rehabiliteringsmedicinska
Universitetskliniken Stockholm
Verksamhetschef
Läkare
Smärt
ST
Neuro
Klinikövergripande
administration
Sektion
Högspecialiserad
smärtrehabilitering
och
försäkringsmedicin
1
2016-02-15
Sektion
Neurorehabilitering
slutenvård
FoUU
Sektion
Neurorehabilitering
öppenvård
TILLBAKA
Sektion
Högspecialiserad
smärtrehabilitering
och
försäkringsmedicin
Smärtcentrum – Högspecialiserad smärtrehabilitering
Smärtcentrum – Högspecialiserad smärtrehabilitering Huddinge
Försäkringsmedicinsk utredningsenhet
Verksamhet på Danderyds sjukhus och
på Huddinges sjukhusområde.
2
2016-02-15
TILLBAKA
Sektion
Neurorehabilitering
slutenvård
Vårdavdelning 80 Syd
Vårdavdelning 80 Nord
Vårdavdelning 84
Paramedicin enhet 1 SV
Paramedicin enhet 2 SV
Verksamhet på Danderyds sjukhus,
hus 42, plan 4 och 6.
3
2016-02-15
TILLBAKA
Sektion
Neurorehabilitering
öppenvård
Hjärnskaderehabilitering öppenvård
Hjärnskaderehabilitering öppenvård Huddinge
Hjärnskaderehabilitering konsultteam
Hjärnskaderehabilitering unga vuxna
Mottagning Syd
Neuropsykolog konsult Huddinge/Danderyd
Postpoliomottagning
Tonusmottagning Huddinge/Danderyd
Vuxenhabilitering Huddinge
Verksamhet på Danderyds sjukhus och
på Huddinges sjukhusområde.
4
2016-02-15
TILLBAKA
Läkare
Smärt
Sektion
Högspecialiserad
smärtrehabilitering
och
försäkringsmedicin
5
2016-02-15
ST
Neuro
Sektion
Neurorehabilitering
slutenvård
Sektion
Neurorehabilitering
öppenvård
TILLBAKA
FoUU
Forskning
Utbildning
Forskningsledare
Forskningsledare
Disputerade, doktorander och post-docs
Professorer, lektorer och kursansvariga
Utveckling
Utvecklingsledare
Rehab-/vårdutvecklare Neurorehabilitering ÖV
Hjärnskaderehabilitering
Grundutbildning
Rehab-/vårdutvecklare Neurorehabilitering SV
Rehab. av Neuromuskulära sjukdomar
Fort- och vidareutbildning
Smärtrehabilitering
Forskarutbildning
Försäkringsmedicin
Uppdragsutbildning
Rehab-/vårdutvecklare Högspec smärtrehabilitering
Kvalitetsutvecklare
Utbildningsledare
Utbildningssamordnare
6
2016-02-15

Similar documents