Ingrid van`t Hooft, med team, sid 1-18

Comments

Transcription

Ingrid van`t Hooft, med team, sid 1-18
TILLBAKA TILL FRAMTIDEN
PEDIATRISK NEUROREHABILITERING I TIDEN
Rehabiliteringsteamen för barn/ungdomar med förvärvad
hjärnskada vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ingrid van´t Hooft utvecklingsledare
Nationell konferens Stockholm 2014-11-14
Syften med ny regional vårdkedja för
skolbarn 2006
Förkorta tiden på akutsjukhuset för de svårt skadade
Förbereda barnen för återgång till hem och skola
Vid behov erbjuda re-rehabilitering i en senare fas
Kunna följa upp utvecklingen upp till 18 år
Fånga upp de medicinskt ”lindriga” förvärvade hjärnskadorna
Tillbaka till framtiden/pediatrisk neurorehabilitering
Ny permanent regional vårdkedja för skolbarn 7-18 år
BIVA
Externa
Neurokirurg
Onkolog
Remissrond
Dagvården
Akuten
Neuropediatriska rehabiliteringen
Interna teamet
Externa teamet
skolbarn
Tillbaka till
framtiden/pediatrisk
Mobila teamet skolbarn
Problem
1. Barn <6 år hade ingen vårdkedja
2. Man väntade med utredning och rehabiliteringsåtgärder
tills de fyllt 6 år
3. Efter 18 år fanns ingen instans att skicka dessa ungdomar
De hamnade oftast bland personer som var 65+
4. Habilitering och Hälsa tog bara emot de som hade
mycket svåra skador med multisequelae
Tillbaka till framtiden/pediatrisk neurorehabilitering
Uppvaktade politiker och beställare
Underlag och behovsbeskrivning för barn < 6 år
samt unga vuxna 18-25 år
Föräldrar engagerade sig
Media engagerade sig
Tillbaka till framtiden/pediatrisk neurorehabilitering
2011 Nya resurser
Vårdkedja även för barn < 6 år på
Alvikstrandskolan(Resursteamet)
Ett team för unga vuxna (18-25)startades inom
Danderyds rehabiliteringsmedicinska enhet
Habilitering och Hälsa startade ett Hjärnskadeteam
för barn som också kunde ta hand om barn med
kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad
hjärnskada
Tillbaka till framtiden/pediatrisk neurorehabilitering
Vårdkedja för barn med förvärvad hjärnskada 0-18 år
Neurorehabiliteringen Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Medicinsk uppföljning sker på ALB vid stadiebyten i skolan upp till 18 år
Medicinskt svåra till medelsvåra
skador
Medicinskt lindriga skador
Utredning för barn mellan 2-6 år
Sjukhusvård och
dagrehabilitering vid ALB
Inte r na r e ha bte a me t
RE S URS T E AME T
Mobila för sk ole te a me t
Utredning och
uppföljning av skolbarn 7-18 år
AL B
Mobila skol teamet
2-6 år
aktiv rehabilitering
7-18 år
skolrehabilitering
RE S URS T E AME T
RE S URS T E AME T
E x te r na för sk ol r e ha bte a me t
E x te r na sk ol r e ha bte a me t
18-25 år
Team för unga vuxna
Hjärnskadeteamet
för barn/ungdomar
Habiliteringen
HEM, SKOLA, HABILITERING
Tillbaka till framtiden/pediatrisk neurorehabilitering
inom Neurorehab Danderyd
Interna neurorehabteamet
Tillbaka till
framtiden/pediatrisk
Patientgrupp
•Traumatisk förvärvad hjärnskada
•Medelsvårt till svårt skadade barn
•Glasgow Coma Scale 3-12
•Icke traumatisk förvärvad hjärnskada
•Hjärntumör, encefalit, anoxi, etc
•Multifunktionell påverkan
•Multidisciplinärt team
Neuropsykolog
Barnneurolog
Lekterapeut
Kurator
Logoped
Arbetsterapeut
Bildterapeut
Barnet/
ungdomen
Speciallärare
Synpedagog
Fysioterapeut/
Sjukgymnast
Musikterapeut
Barnsköterska
Tillbaka till
framtiden/pediatrisk
Utvecklings
ledare
Koordinato
r/sjuksköterska
Ögonläkare
Rehabiliteringsfaser
Akut fas
-slutenvården
Subakut fas
-dagvården
Återhämtning
-externa
rehabteam
Akut fas
Slutenvård
Delar av rehabteamet går in:
-sjukgymnast
-arbetsterapeut
-logoped
-musikterapeut
Subakut fas
Medicinskt stabil
Dagvårdsrehabilitering påbörjas
Hela teamet går in:
-screening
-rehabplan
-rehabilitering
-Ranchos Los Amigos
Återhämtning
Slutbedömning i interna rehabteamet
Överföring till externa rehabteamet-Alvikstrandsskolan
alternativt tillbaka till hemskola
Hjärnskadecenter barn
Uppföljning
Barn med multifunktionell påverkan följs i interna
neurorehabteamet vid stadiebyten upp till 18 år.
Uppföljande utredning är underlag för:
-fortsatt behandling och rekommendationer
-bedömning för re-rehab period i externa teametAlvikstrandsskolan.
Alvikstrandsskolan
En del av Resursteamet
sedan 2007
Teamet
Anette Nilsson
Ida Svensson
Pedagog
Logoped
Psykolog
Joakim Olsson
Erik Hagberg
Anita Nyberg
Sjukgymnast
Kurator
Special pedagog
Sabina Edin Special pedagog
Elena Danielsson
Rebecca Klang
Arbetsterapeuter
Verksamhetschef
Frida Flensburg Psykolog/enhetschef
Karin Tengelin
För vilka finns vi?
Alvikstrandsskolan bedriver förskole- och skolinriktad rehabilitering
på uppdrag av Astrid Lindgrens barnsjukhus
Vi finns för barn och ungdomar 2-18 år som har förvärvat en
hjärnskada (medelsvåra och svåra)
Rehabiliteringstiden är för förskolebarn 1 år och för skolbarnen 20
eller 30 veckor
Det finns plats för upp till 8 skolbarn och 5 förskolebarn
Utredningar av barn mellan 2-5 år med förvärvad hjärnskada (lätta)