Förvärvad hjärnskada - Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Comments

Transcription

Förvärvad hjärnskada - Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Förvärvad hjärnskada
-vad händer sen?
Strategier och bemötande
efter förvärvad hjärnskada
Utbildningsdag torsdagen den 19 november 2015
Målgrupp: personliga assistenter, vårdpersonal, behandlingspersonal, handläggare, andra som jobbar med
och kring personer med förvärvad hjärnskada samt kommun – landsting - och regionpolitiker.
Närstående och övriga intresserade inbjudes också.
PROGRAM
08.30– 09.00
Kaffe och registrering
09.00– 09.15
Information om Hjärnskadekursen på Fellingsbro Folkhögskola
Föreläsare: Kajsa Gustafsson, kursföreståndare
09.15 – 10.15
Hjärnans funktioner
Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog
10.15 – 10.30
Bensträckare och frukt
10.30 – 11.00
Forts. Hjärnans funktioner
11.00 – 12.00
”Hjärnskadeföreläsning”
från fallolyckan till egen hjälpsändning i Kenya
Föreläsare: AnnCharlotte Oksanen
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 - 14.00
En skapade dialog
Föreläsare: Johan Appel
14.00 – 14.45
En föreläsning om livet efter rehabiliteringen:
DET ÄR MÖJLIGT att springa, om viljan finns att komma i mål
- Från helt förlamad till en målgång springandes i ett stadslopp på en mil
Föreläsare: Stefan Di-Omnia
14.45-15.15
Kaffe
15.15-15.45
Hjärnskadekoordinator – en hjälp till personer med förvärvad hjärnskada
Föreläsare: Helena Rodin, Hjärnskadekoordinator
15.45-16.00
Information om Hjärnkraft, utvärdering, och avslutning
Karl Arne Löthgren, ordförande i Hjärnkraft Örebro länsförening
-
FÖRELÄSARE
Kajsa Gustafsson, kursföreståndare på Fellingsbro Folkhögskola informerar om Hjärnskadekursen, en
folkhögskolekurs som riktar sig till personer med förvävad hjärnskada.
Åke Pålshammar, neuropsykolog, universitetslektor vid Psykologiska institutionen i Uppsala samt frekvent
anlitad som föreläsare, hos bland annat Utbildningsradion, Karolinska institutet och Folkhälsomyndigheten.
Han är även ambassadör, föreläsare och skribent för Hjärnfonden.
Åke föreläser på temat ”Hjärna och beteende - om hur tankar, känslor, upplevelser och beteenden formas av
relationen mellan omgivning och hjärnans förutsättningar.”
AnnCharlotte Oksanen, drabbades av förvärvad hjärnskada för några år sedan genom en ridolycka. I sitt
föredrag berättar hon om hur en vanlig dag med hästen förändrade personligheten och framtiden utan att hon
ens var medveten om det. ”Alla såg men förstod inte”. Hon berättar också att hennes uppfattning om tid och
rum inte är som tidigare och att vägen till den egna insikten om skadan var lång och plågsam.
Johan Appel, organisationspsykolog, som utarbetat metoden ”Skapande dialog,” runt vilken han föreläser och
handleder chefer, grupper och verksamheter.
Bra bemötande är ingen slump, det är något man skapar. Johan ger flera konkreta exempel på hur personer
med förvärvad hjärnskada kan utvecklas bara genom ett förändrat synsätt i personalgruppen.
Stefan Di-Omnia, föreläsare, författare och strokedrabbad.
Han har skrivit boken ”HJÄRNVILJA – en FAJT mot STROKEDJÄVULEN. (Boken kommer att finnas till
försäljning under dagen. Pris: 150 kr. Möjlighet att betala med kort finns.)
I sitt föredrag berättar han om sin möjliga väg att återta livet. Efter fem års egen rehabilitering så blev det
omöjliga möjligt: att både gå och springa. Detta trots tre stycken hjärnblödningar. 2008 blev han ”dömd” till ett liv i
el-rullstol. 2013 var han dock helt återställd. Han ställer frågan: Kan fler gå igen?
Helena Rodin, Hjärnskadekoordinator, är sedan 2014 projektanställd hos Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Örebro län. Arbetet består av att stödja personer med förvärvad hjärnskada och dess närstående samt att
kartlägga eventuella brister i hjärnskadevården.
I sitt föredrag berättar hon på vilket sätt hon kan hjälpa personer med förvärvad hjärnskada.
PRAKTISKT
Datum :
Torsdag 19 november 2015, klockan 08.30 – 16.00
Lokal:
Wilandersalen, M-huset, Örebro Universitetssjukhus
Kostnad:
1.000 kronor. Priset inkluderar lunch och fika
Medlemmar tillhörande Örebro länsförening deltar gratis men betalar för lunch
Medlemmar från annan Hjärnkraftsförening betalar 500 kr för sitt deltagande
Anmälan:
Ring eller maila till Hjärnkraft Örebro länsförening: 019-673 21 35,
[email protected]
Uppge namn på samtliga deltagare, organisation,
e-postadress, telefon, fakturaadress. Anmäl även ev. specialkost eller matallergier.
Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person
Frågor som uppstår under dagen besvaras av Pia Delin Stadig, tel: 070-827 55 31
eller Karl Arne Löthgren, tel: 070-517 60 58 (Telenr. nyttjas endast under utbildningsdagen).
Vid övriga frågor om utbildningen etc, kontakta Hjärnkraft Örebro länsförening.
Sista anmälningsdag: 9 november 2015