Förvärvade hjärnskador

Comments

Transcription

Förvärvade hjärnskador
Läs- och länktips
Förvärvade hjärnskador
2015-08-17
Böcker och broschyrer
Andersson, Pamela
Jag ska inte dö idag (2014)
Författaren är chefredaktör för tidningen Topphälsa. I juli 2012
faller hon ihop i joggingspåret och får senare veta att hon har en
tumör i hjärnan som inte går att operera bort. Här skildrar hon kampen
för att hålla huvudet klart och kroppen upprätt.
Carolusson, Susanna
Det finns någon därinne : om vård, värde och värderingar vid förvärvad
hjärnskada (2002)
Författaren är psykolog, psykoterapeut och mamma till en ”fullt frisk 23-åring som
får ett livslångt funktionshinder” genom en cykelolycka. Hon skriver om de fyra första
åren efter olyckan, om de anhörigas reaktion inför förlusten och förändringen hos
den drabbade.
Carolusson, Susanne
Det finns någon närvarande : hjärntrauma, psykosskov och ett liv med mening
(2011)
Hur insikt om trauma och resulterande funktionshinder kan inverka på den skadades
möjligheter att utvecklas som människa.
Ehrenfors, Rita
Hjärnkoll : att träna minne, orientering och kommunikation (2000)
Hjälpmedelsinstitutet och Frösunda center har gett ut den här boken som är en
utbildnings- och instruktionsbok om hur man kan träna efter en hjärnskada.
Sjukhusbiblioteken SUS med Patientforum
Ekmark, Lena
Aron och Noras nya mamma (2013)
Livet blir helt annorlunda när Aron och Noras mamma får en hjärnskada. Den här
boken vill hjälpa barnet att förstå vad som händer på sjukhuset och inge hopp om att
livet går vidare och blir bra trots att mamma inte är riktigt som förut. Från 5 år.
Hjärnan / Lars Olson och Anna Josephson (red.) (2012)
Ett standardverk om hjärnan och de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar
som kan drabba den. Skriven av framstående svenska forskare och läkare och utgiven
av Karolinska institutet.
Holst, Hans von
Traumatisk hjärnskada och vägen tillbaka : Information till anhöriga,
närstående och arbetskamrater (2005)
Johansson, Birgitta och Rönnbäck, Lars
När hjärnan inte orkar : om hjärntrötthet (2014)
Boken berättar om ett osynligt handikapp som är vanligt vid skada eller sjukdom i
nervsystemet och som kan bli ett långvarigt problem. Författarna är forskare och
kliniker vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Krogstad, Jan Magne
Vad är förvärvad hjärnskada? (2013)
Fokus i denna bok ligger på de kognitiva svårigheter som en hjärnskada kan medföra.
Lundälv, Jörgen
Stöd efter krasch (2009)
Vilken hjälp och stöd finns för den som drabbas av trafikskada? Författaren är lektor i
socialt arbete.
Löf, Gabriella
Triumf trots allt : från rehabilitering till Paralympics! : enkla tips
och råd vid rehabilitering - för personer som har en förvärvad hjärnskada
(2013)
Gabriella Löf råkade ut för en trafik- och ridolycka och fick en hjärnskada. Hon ger
tips till andra drabbade men också till vårdpersonal och assistenter om hur man kan
gå vidare efter en hjärnskada.
Ohlsson, Kerstin
Betydelsen av grupprehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada
(2010)
Ett vårdprojekt som gjorts på Skånes universitetssjukhus.
Scheibenpflug, Karina och Schön, Anette
Hjärnskadad! : en bok om hjärnskaderehabilitering (2010)
Författarna är sjukgymnast respektive arbetsterapeut och boken ät tänkt som en
lättillgänglig hjälp för alla som är inblandade i vården och rehabiliteringen av
personer som fått en hjärnskada.
Stålnacke, Britt-Marie och Wennberg, Sofie
Vanlig hjärnskakning : när man inte blir frisk : att leva med lätt traumatisk
hjärnskada (2015)
Britt-Marie Stålnacke är överläkare och har skrivit ett faktaavsnitt i häftet. Sofie
Wennberg har skrivit om sin skada och ger tips och råd till andra. Häftet är utgivet av
Hjärnkraft och Umeå universitet.
www.hjarnkraft.nu/Content/Document/Vanlig%20Hjärnskakning%20webb.pdf
Södergård, Anders
Strålmannen (2012)
Författaren studerade på läkarprogrammets sjunde termin när det 2005 upptäcktes
att han hade en tumör i hjärnan. Här berättar han om sin sjukdomstid.
Udd, Lena
Jag är fortfarande jag : en bok om hjärnskador och hur man kan gå vidare
i livet (2004)
Vad händer med kropp och själ efter en hjärnskada? Boken är utgiven av RTP och
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och vill visa på de möjligheter som finns att komma
tillbaka efter en hjärnskada.
Westerdahl, Camilla
Skrivet i vatten : berättelsen om mitt liv (2012)
”Jag har alltid haft tankar om att skriva böcker och jag börjar med att skriva en bok
om mig själv”. Författaren var med om en bilolycka 1997 och blev svårt skallskadad.
Idag sitter hon i rullstol, skriver på dator med hjälp av talsyntes, cyklar side-by-sidecykel, rider och klarar sig med hjälp av personliga assistenter.
Vestlin, Mikael
Krockad (2003)
Mikael 21 år kör onykter, krockar och vaknar upp, svårt skadad i en sjukhussäng. Om
att förlora alla sina förmågor, om skuldkänslorna och den svåra vägen tillbaka.
Ungdomsroman.
Filmer
Fyra porträtt om personer med förvärvad hjärnskada (2013)
https://vimeo.com/52526013
Länkar
Hjärnfonden
www.hjarnfonden.se
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
www.hjarnkraft.nu
Mental trötthet
www.mf.gu.se
Information från Göteborgs universitet.
Personskadeförbundet RTP
www.rtp.se
1177 Vårdguiden
www.1177.se
Infoteket om funktionshinder
www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Forvarvadehjarnskador-hos-vuxna1
Landstinget i uppland gör de här sidorna som samlar information om olika
funktionshinder. Här är sidor om förvärvade hjärnskador hos vuxna. Här finns också
lättlästa sidor om hjärnskador.
Källkritik – kan jag lita på Internet?
Det är ofta lätt att hitta information men det är inte alltid lika lätt att hitta information
som man vågar lita på. Här följer några punkter som kan vara bra att fundera över när
man söker information på Internet.
Vilket är sidans syfte? Vill sidan informera eller påverka oss? Berättar sidan om en
personlig upplevelse eller vill den att vi ska köpa något?
Vem är ansvarig för sidan? Är det tydligt vem som står bakom informationen på sidan
och vem som finansierar den? Finns det några kontaktuppgifter?
Är informationen objektiv och trovärdig? Vilken bakgrund och vilka meriter har de
personer som är ansvariga för innehållet? Vad har författaren för kvalifikationer?
Redovisas vetenskapliga resultat eller referenser till publicerade artiklar som stöd för
de påståenden som lämnas? Är sidan granskad? Förekommer annonsering, sponsring
eller andra kommersiella intressen?
Är sidan aktuell? När skrevs materialet? När uppdaterades informationen senast?
Sjukhusbiblioteken SUS med Patientforum
SUS Lund, C-blocket plan 1
Tel 046-17 17 25
Öppet mån – fre 10.00–16.00
[email protected]
SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35 (CRC)
Tel 040-33 18 00
Öppet mån – tors 10.00–15.00, fre 10.00–13.00
[email protected]
Psykiatribiblioteket, Baravägen 1
Tel 046-17 48 10
Öppet mån-fre 12.00-15.00
[email protected]
Vår hemsida
www.skane.se/sus/sjukhusbiblioteken
BUS-biblioteket, Barnsjukhuset
Tel 046-17 22 13
Öppet tis, ons, tors 14.00-16.00, fre 10.0012.00
[email protected]