Synträning vid synfältsbortfall

Comments

Transcription

Synträning vid synfältsbortfall
Synträning vid synfältsbortfall
orsakat av hjärnskada
FFS 14-03-20
Ingrid Axelsson, Catarina Andersson och Karin Regnell
synpedagoger
1
Dagens presentation
• Kort historik
• Synsvårigheter vid hjärnskada
• Synträningsprojekt på
Syncentralen
• Tiden efter synträningsprojektet
2
Synträning vid förvärvad hjärnskada
Walther Poppelreuter
Josef Zihl
Gunvor B Wilhelmsen
70 000 förvärvad hjärnskador
per år i Sverige
• 30 000 drabbas av stroke
• 22 500 traumatiska skador efter våld
• tumörer, infektioner, syrebrist,
kärlmissbildningar
_______________________________
Dessutom neurologiska sjukdomar…
www.lul.se/
4
Synsvårigheter vid hjärnskada
•Synfältsbortfall
•Ögonmotoriska svårigheter som dubbelseende,
ostadig fixering, ackommodationssvårigheter,
nedsatt konvergens
•Nedsatt synskärpa
•Nedsatt synuppmärksamhet
•Neglekt
•Adaptationssvårigheter
•Rörelseperception
•Simultanagnosi
•Nedsatt förmåga att utföra visuellt styrda rörelser
•Nedsatt förmåga att känna igen
•Svårighet att se djup, nivåer
•Lässvårigheter
•Svårighet vid orientering, förflyttning
Projektperiod
våren 2011
6
Syfte
Pröva Syncentralens möjligheter att
synträna denna brukargrupp.
Mål
Underlag för att ta ställning till om och
hur Syncentralen ska bemöta denna
brukargrupp.
7
15 deltog och utreddes
i projektet
4 st 9-14 år
6 st 33-64 år
5 st 66-77 år
Kartläggning
Bakgrundsfakta
Intervjufrågor, förväntningar
Test av synfunktioner
Registrera kropps- och
huvudhållning, observation
• Komplettera vid behov med
optikerbesök
•
•
•
•
Faktorer som påverkade
bedömningen
Medvetenhet
Motivation
Hälsa/ork
Två olika grupper
Tips och råd
Metodisk synträning
11
Tips och råd
•Information om synfunktionerna och hur de
påverkar seendet.
•Tips och råd om hur man kan tillrättalägga
vardagen:
- använda goda kontraster
- minska stimuli
- belysningsråd
- optik
- ögonrörelser
Råden ges både muntligt och skriftligt.
Intensiv synträning
7 vuxna, mellan 33 och 77 år
Synskärpa 0,8-1,3 (6/7-6/4)
Skadan 5 månader-7 år gammal
Intensiv synträning
• Utgå från kroppens mittlinje och hålla
huvudet stilla
• Ögonrörelseövningar
• Övningar i olika positioner, sitta, stå, gå
• Ökad svårighetsgrad, fler stimuli
• Intensiv träningsperiod, flera
gånger/vecka
Resultat
•COPM
•Subjektiva upplevelser
•Film/foto
•Bells test
•Datorprogram
•Objektiva iakttagelser
COPM- Canadian Occupational
Performance Measure
10 gradig självskattningsskala
Betydelse
1 = inte viktigt alls
Utförande
10 = extremt viktigt
1 = kan inte utföra den alls
10 = kan utföra den extremt bra
Tillfredsställelse
1 = inte nöjd alls 10 = extremt nöjd
COPM
Orientering/förflyttning
Tillfredsställelse: signifikant ökning för
alla utom en
Läsning
Tillfredsställelse: signifikant ökning för
fyra av sju
17
Subjektiva
• Större tillit och medvetenhet om sin
syn
• Lärt sig strategier
• Söker medvetet, snabbare
• Mindre stress
• Ökad uthållighet
• Hanterar sin vardag bättre
Objektiva iakttagelser
•
•
•
•
•
Ökad insikt
Bättre scanningsförmåga
Ökad uthållighet
Bättre öga- handkoordination
Bättre ögonrörelser
Uppföljning efter 2-4 månader
• Effekten hållit i sig eller förbättrats
ytterligare.
• Hittat på, utvecklat egna övningar
• Ökad självkänsla
• Ökad självständighet
• Bättre balans
• Mindre besvär från nacke
• Bättre minne
• Gladare
• Skadar sig mindre
Uppföljning efter ett år
Effekten av träningen
kvarstår hos samtliga
utom en
21
Konklusion
• Kartläggning av synen
• Insikt och motivation
• Skadans tidpunkt
• Skadans omfattning
• Intensiv träningsperiod
• Erbjuda barn träning i deras
närmiljö
Syncentralen har
kompetens att synträna
denna brukargrupp!
Och sedan?
• 4 träningsperioder/år
• 12 träningstillfällen under 3 veckor
• 1 timme/gång
• Alla åldrar (6-86 år)
• Enstaka barn har fått träning i sin
skola.
24
COPM
Orientering/förflyttning
36 personer
Utförande:
Signifikant förbättring för 70%
ökning med 2-4 steg
Tillfredsställelse:
Signifikant förbättring för 70%
ökning med 2-7 steg
25
COPM Läsning
29 personer varav minst 4 har dysfasi
Utförande:
Signifikant förbättring för 55%
ökning med 2-4 steg
Tillfredsställelse:
Signifikant förbättring för 55%
ökning med 2-9 steg
26
Fler verktyg…
• Att utföra olika uppgifter utanför
syncentralen
• Lästester, Peppertest och IReST
• Ögonrörelsemätningar
• Fler datorprogram
• Prismalinser
27
Mera…..
• Grupper
• Anhörigträffar
• Intern och extern utbildning
• …..
28

Similar documents