Där finns framgången

Comments

Transcription

Där finns framgången
FÖRSTÅ INDIVIDEN
Där finns framgången
Vi hjälper dig hitta dina inre drivkrafter till ökad motivation.
H2 Compagniet AB
Det handlar om motivation
Under mina år som ledare i ett av Sveriges största försäkringsbolag har lärt mig att människor i
allmänhet vill men har inte tid eller rätt instrument för att öka motivationen inom sig själva eller hos
sina medarbetare.
Våra metoder bygger på ett långsiktigt arbete som fokuserar på medarbetaren, teamet och organisationen. Att först förstå hur vi fungerar och därigenom hitta drivkrafterna till framgång och viljan till
att göra vårt bästa. Varje dag.
Vårt yttersta mål är att hjälpa dig och ditt företag komma i rätt riktning och samtidigt skapa något
som håller långsiktigt. Genom skräddarsydda lösningar formade utifrån era behov gör vi vårt yttersta
för att införliva framgången och potentialen i er verksamhet.
Våra nyckelsegment är:
Organisationen:
Vi hjälper er skapa en tydlig målbild som bygger
på ett nerifrån- och upp-perspektiv. Att involvera
hela organisationen och skapa förståelse för vad
som behöver göras. Nyckeln till framgången vilar
inte enbart i VAD som ska göras, också HUR och
VARFÖR det behöver göras. Genom insikter och
en gemensam bild av målet skapas motivationsfaktorerna som kommer att utgöra navet i organisationen.
Vi involverar hela kedjan i våra processer. Från
ledning till slutkund.
Teamet:
Att göra sitt bästa varje dag bygger helt och
hållet på min vilja som individ. Vi arbetar med
etablerade metoder för att hjälpa teamets deltagare hitta sina inre drivkrafter som skapar den
så viktiga motivationen att prestera och leverera
uppsatta mål. Nycklar som förståelse för vad jag
som medarbetare kan påverka eller inte bidrar till
det fokus som behövs för att lyckas.
Mina mål, mitt syfte, min emotionella koppling till
mina sinnesstämningar, min träning, och mina
förmågor är alla fundamentala faktorer som programmet berör under resan mot rätt mental inställning och framgång.
Ledaren:
Som ledare är det viktigt att förstå skillnaden mellan mina känslor och hur jag handlar. Ju mer kontroll jag som ledare har över mina känslor och hur
de påverkar mig desto mer utrymme har jag för
att reflektera och hantera mitt beteende på ett
konstruktivt sätt.
Ledarskapet handlar om att förstå dina och andras känslor samt begräsningar och agera utifrån
dem istället för att agera på okontrollerad impuls.
Vi hjälper ledaren frigöra utrymme att förstå rotorsaker till andras beteende genom tankemodeller och principer som vi tillämpar i vårt program.
Utöver detta erbjuder vi också träning för feedbackhantering, enskilda möten, gruppmöten och
konflikthantering genom att tillämpa beprövade
modeller från verkligheten.
Kundmötet:
Bra kundrelationer skapar lojalitet:
Kunder har rättigheter. Bland annat att sluta lyssna, bry sig, engagera sig eller ens förstå vad vi
vill förmedla. I ett samhälle som idag ger kunder
möjligheter att jämföra ditt kundmöte och erbjudande på bara ett musklick ställer höga krav på
medarbetarens förmåga att öppna kundens intresse till köp.
På samma sätt som anställdas beteenden påverkas av olika faktorer sker detta också hos kunderna. Företag har i takt med informationssamhället
tillgång till mycket mer information kring kunders
beteenden, vad som attraherar dem och vilka behov de har. Skillnaden är vad företagen gör med
denna obegränsade tillgång till information.
Oavsett vilken produkt eller tjänst som man pratar
om leder alltid till ett Ja eller Nej.
Med våra metoder tränar vi medarbetaren och
teamet i tekniker som hjälper dem öka sina chanser till Ja.
Vi hjälper organisationer tolka och förädla dessa
insikter för att ta fram relevanta erbjudanden riktade till just deras segment.
För att få en mer genomgående bild av vad det
är vi erbjuder är ni välkomna att boka ett kostnadsfritt möte där vi går in mer på djupet och presenterar den, utifrån våra expertområden och era
behov, bästa lösning för ert företag.
Vi strävar hela tiden efter att ta fram marknadsanpassade priser men tillika ser vi detta som en
långsiktig investering ni gör i ert företag och i era
medarbetare. Kanske den största.
SER FRAM EMOT ER KONTAKT.
HÄLSNINGAR
H2 COMPAGNIET AB
HANI OSMAN
Kontaktuppgifter
Hani Osman
H2 Compagniet AB
Ellenborgsvägen 107
212 33 Malmö
0 0703-63 51 85
k [email protected]
Å www.h2compagniet.se/konsult/

Similar documents