Nyckeltal - Kulturkontakt Nord

Comments

Transcription

Nyckeltal - Kulturkontakt Nord
Programverksamhet i 2015:
Nyckeltal
Antalet ansökningar (13 ansökningsrundor) 1693 st.
Budget 2016:
Antalet beviljade kulturstöd
461 st.
Den totala ansökta summan
24,5 MEUR
Den totala beviljade summan
4,8 MEUR
Drift
1,7 MEUR
Kultur- och konstprogrammet
2,2 MEUR
Mobilitetsprogrammet
1,7 MEUR
NORDBUK
0,6 MEUR
Antalet evenemang av KKN
44
Totalt:
6,2 MEUR
Antal gruppbesök (inkl. Ungdomscaféer)
41
Besökare på biblioteket
31 700
Låna en Nordbo-besök
113 st.
Personalen:
Kulturcentret:
13 anställda på nordiska villkor
Kommunikation:
5 anställda på deltid (inkl. timanställda
Följare på Facebook (februari 2016)
8600 st.
1 anställd på läroavtal
Besök på hemsidan (2015)
108 108 st.

Similar documents