SKAUTRAVER`N 2016

Comments

Transcription

SKAUTRAVER`N 2016
SKAUTRAVER’N 2015
SKAUTRAVER’N
2016
Viønsker
ønsker deg
deg velkommen
velkommen som
praktiske
opplysninger
omom
arrangementet
Vi
somSkautraver.
Skautraver.I Idette
detteskrivet
skrivetfinner
finnerdudu
praktiske
opplysninger
arrangementet
Postene
etter følgende
følgendemønster:
mønster:
Postene vil være på plass etter
Hele
Post
- 40
ekstrapostene
– B10
i tiden20.
28.mars
mars- 13.
- 8. november
Hele sesongen:
sesongen:
Post 1 1- 40
og og
ekstrapostene
G1 B1
- G10
og og
E1 E1-E10
- E10 i tiden
november
Høsten:
Post
80i tiden
i tiden20.
21.juni
juni- 13.
- 8. november.
november.
Høsten: Post 41
41- -80
Startdatoen
med forbehold
forbeholdom
omatatsnøforholdene
snøforholdene
gjør
mulig
å ferdes
i marka.
Oppdatert
informasjon
Startdatoen er
er satt
satt med
gjør
detdet
mulig
å ferdes
i marka.
Oppdatert
informasjon
omom
når
når postene er satt ut i de ulike terreng vil du finne på www.skautravern.no og på www.turorientering.no
postene er satt ut i de ulike terreng vil du finne på www.skautravern.no og på www.turorientering.no
KLIPPEKORTET
KLIPPEKORTET.
På
kortet ser du rubrikken med tall som tilsvarer postens nummer på kartet, og her klipper du når posten er funnet.
På kortet ser du rubrikken med tall som tilsvarer postens nummer på kartet, og her klipper du når posten er funnet.
På kortet står også beskrivelsen av postdetaljen samt poengverdien.
På korteterstår
også med
beskrivelsen
av postdetaljen samtrødt/hvitt.
poengverdien.
Postene
merket
plate i orienteringsfargene
Pass
på at
i dittmed
følge
hari hvert
sitt klippekort!rødt/hvitt.
Prisen pr kort er kr. 10,-.
Postene
er alle
merket
plate
orienteringsfargene
NETTKLIPPING
OGfølge
TURBLOGG
Pass på at alle i ditt
har hvert sitt klippekort! Prisen pr. ekstra kort er kr. 10,-.
På websidene “Turorientering på nett” vil du finne et elektronisk klippekort som du kan benytte som et alternativ til
papirkortet.
Når du
klipper
på nettet vil du hele tiden få oversikt over dine poeng og hvor mange poeng du mangler
NETTKLIPPING
OG
TURBLOGG
for å få merke i de forskjellige valører.
På websidene ”Turorientering på nett” vil du finne et elektronisk klippekort som du kan benytte som et alternativ til papirkortet. Når dupå
klipper
på nettet
vil www.turorientering.no.
du hele tiden få oversikt Velg
over ”Finn
dine poeng
og hvor
mange poeng du mangler for å få
Turorientering
Nett har
adresse
arrangør”
fra forsiden.
merke Akershus
i de forskjellige
Under
finner valører.
du Kolbotn & Skimt o-lag. Registrer deg som ny bruker. Husk å registrere alle i ditt turfølge!
Er
du allerede på
registrert,
direkte til Skautraver’n
når”Finn
du logger
deg fra
inn.forsiden. Under Akershus finner du
Turorientering
Nett harkommer
adressedu
www.turorientering.no.
Velg
arrangør”
Kolbotn
& Skimt
o-lag. Registrer
deg
som ny
Husk”nettklipping”
å registrere alle
i ditt
turfølge!
Etter
at du
har registrert
deg som
bruker,
kanbruker.
du foreta
ved
å skrive
inn bokstavkoden
(3 bokstaver) som står på postene ute i skogen.
Er du allerede registrert, kommer du direkte til Skautraver’n når du logger deg inn.
Nettklipping er valgfritt. Papirklippekortet er selvfølgelig et likeverdig alternativ.
Etter
at du har registrert
deg kan
somdu
bruker,
foretablogginnlegg
”nettklipping”og
ved
å skrive
inn bokstavkoden
bokstaver) som
På
“Turorientering
på Nett”
også kan
lesedu
andres
skrive
blogginnlegg
om dine(3turopplevelser
står
på
postene
ute
i
skogen.
eller dele dine erfaringer med andre Skautravere enten det gjelder “lureste vei til posten”, gode rasteplasser eller
annet du har lyst til å dele. Legg gjerne inn bilder!
Nettklipping er valgfritt. Papirklippekortet er selvfølgelig et likeverdig alternativ.
INSTRUKSJON
Er
usikker på bruk
kart og
Kolbotn
& Skimt
Orienteringslag
arrangerer
nybegynnerkurs
i orientering med
Pådu
”Turorientering
påavNett”
kankompass?
du også lese
andres
blogginnlegg
og skrive
blogginnlegg
om dine turopplevelser
eller
start
Hebekkskogen
barnehage.
Onsdag 15.enten
april kldet
18.gjelder
Du finner
innbydelse
nybegynnerkurset
i Skautraverkonvolutten.
delefra
dine
erfaringer med
andre Skautravere
”lureste
vei til til
posten”,
gode rasteplasser
eller annet du
har lyst tilOG
å dele.
Legg gjerne inn bilder!
MERKEPLAKETTKRAV
Skautravermerket
Plaketter
INSTRUKSJON
Er
du usikker på bruk av150
kartpoeng
og kompass? Kolbotn
& Skimt Orienteringslag
arrangerer
Bronse
Bronse
Oppnådd
kravetnybegynnerkurs
til gull i 5 år i orientering
med
start
fra
Hebekkskogen
barnehage
onsdag
20.
april
kl
18:00
Sølv
275 poeng
Sølv
Oppnådd kravet til gull i 10 år
Du finner innbydelse til nybegynnerkurset i Skautraverkonvolutten.
Gull
400 poeng
Gull
Oppnådd kravet til gull i 15 år
20-års
Oppnådd kravet til gull i 20 år
MERKE- OG PLAKETTKRAV
Oppnådd
kravet
til gull
i 25Vi
århar derfor justert
Vi har i år valgt å kalle barneturene for «Grønne25-års
turer» og å gi voksne poeng
for disse
turene
også.
merkekravene i forhold til tidligere år:
30-års
Oppnådd kravet til gull i 30 år
35-års
Oppnådd kravet til gull i 35 år
Plaketter
Skautravermerket
40-års
Oppnådd kravet til gull i 40 år
Barn opp til 15 år Bronse
Oppnådd kravet til gull i 5 år
45-års
Oppnådd kravet til gull i 45 år
Sølv
Oppnådd kravet til gull i 10 år
Bronse
90 Poeng
Gull
Oppnådd kravet til gull i 15 år
Sølv
215
Poeng
KLIPPEKORTET
SENDES
INNEN 20. NOVEMBER 2015 TIL:
20-års
Oppnådd kravet til gull i 20 år
Gull
340 Poeng
25-års
Oppnådd kravet til gull i 25 år
Anne Marit Færden, Bringebæråsen 4, 1412
Sofiemyr.
Voksne 30-års
Oppnådd kravet til gull i 30 år
NB!
Noter gjerne200
poengsummen
på kortet.35-års
Vi ønsker også Oppnådd
at de somkravet
har egen
e-post
fører denne på kortet
til gull
i 35 adresse
år
Bronse
Poeng
-Sølv
det forenkler vår325
informasjon
til
dere.
40-års
Oppnådd kravet til gull i 40 år
Poeng
45-års
Oppnådd
til gull i 45 år
Gull
Poeng på alle postene,
Hvis
du har brukt450
nettklipping
trenger du ikke
sende kravet
inn klippekortet.
KLIPPEKORTET SENDES INNEN 20. NOVEMBER 2016 TIL:
Anne Marit Færden, Bringebæråsen 4, 1412 Sofiemyr
NB! Noter poengsummen på kortet.
Hvis du har brukt nettklipping på alle postene, trenger du ikke sende inn klippekortet.
Kommer du til en post hvor noe er ødelagt, vennligst ta kontakt med:
Anne Marit Færden
- tlf 905 89 876
Unni Sandbekk
- tlf 402 04 476
ÅPNINGSDAGEN 2016
Clas Svanteson
Kolbjørn Megård
- tlf. 913 77 330
- tlf 995 26 026
Grevestua (Golfbanen).
Åpningsdagen for Skautraver’n er i forbindelse med den årlige friluftsdagen i Oppegård. I år arrangeres denne søndag
24. april. Natursti med gjettekonkurranse for hele familien, ekstraposter i Skautraver’n, diverse aktiviteter rundt
Grevestua - og salg av Skautraver’n for 2016.
Rundt 500 mennesker møter opp hvert år på dette arrangementet som har blitt en kjær tradisjon for friluftsfolket i Ski og
Oppegård.
FELLESTURER
I samarbeid med Oppegård turlag arrangerer vi to fellesturer med turledere:
”Introduksjon til turorientering» søndag 8. mai. Vi møtes ved Ekornrud barnehage kl. 11:00.
Vi går vårturen på Kantorkartet.
Søndag 21. august kl. 11:00 går vi en fellestur på Taraldrudåsen/Langåsen.
Vi møtes ved Statoilstasjonen på Kolbotn kl. 10:30 og kjører til Paddetjern. Eventuelt kan dere møte ved Paddetjern kl.
11.00. Vi går høstturen på Slettåsenkartet.
Fellesturene er et tilbud både til de som gjerne vil gå en skautravertur sammen med andre og til de som ikke har prøvd
turorientering før og som gjerne vil ha litt hjelp i starten.
AVSLUTNING
Avslutningsarrangementet blir i slutten av januar 2017 i Oppegård kommunes kulturhus, Kolben. De som sender inn
klippekort eller klipper på nett får tilsendt innbydelse til avslutningen et par uker før.
På avslutningsdagen kan du kjøpe merker og plaketter. I tillegg byr vi på lysbildeforedrag, premieutdeling for historielagenes konkurranse og fjellstueoppholdet samt utdeling av diplomer til barn som har deltatt i Skautraver’n.
ELGJAKTA
Jakta starter 5. oktober, og det er jakt i alle våre områder til og med 31.oktober, i Ski kommune helt fram til 1. desember. Det er søkt om tilsvarende utvidelse av jakttiden også i Oppegård, sjekk nettsiden.
Kontakt oss (91 37 73 30, Clas Svanteson) hvis du lurer på noe rundt jakta, eller følg med i lokale aviser eller på
www.skautravern.no.
Skogvett er viktig: Vi vil at friluftsfolket skal ha et godt rykte. Vi ber alle om å overholde følgende regler for god
folkeskikk i skog og mark.
-
Far varsomt i skogen - unngå plantefelter - husk brannfaren
Unngå privat eiendom, innmark og veier.
Det er forbudt å kjøre på, eller parkere i private veier.
Bruk så langt det er mulig parkeringsplassene som er avmerket på kartene.
Har du med hund, husk båndtvangen.
Vi takker på forhånd for din samarbeidsvilje.
INFORMASJON PÅ NETTET
Velkommen til vår nettside: www.skautravern.no.Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om postutsetting og
annen informasjon fra skautraverkomiteen.
LITT OM OMRÅDER OG TURER
Turene er å anse som forslag, det er mange andre muligheter. Vi har valgt å karakterisere turene etter vanskelighetsgrad, men dette blir selvfølgelig subjektivt:
•
•
•
Grønn tur (Korte turer på sti og vei for nybegynnere.)
Blå tur (Turer i lett terreng for nybegynnere og lett viderekomne.)
Rød tur (Turer i variert terreng for erfarne turorienterere.)
NØSTVEDTMARKA
Vi har lagt opp til en vårtur med utgangspunkt Kongeveien på Nordby. Turen går nordover mot Nøstvedt og så over til
Stuene. Dette er en blå tur. Høstturen er også en blå tur med utgangspunkt fra Oppegård. Her går også turen til Stuene,
men i et helt annerledes terreng. Vi har også en grønn tur med utgangspunkt Hebekk. Her går turen i det lettgåtte området mot Tallaksrud og Haugland og rundt Radiostasjonen.
SMERTA
Her er vi i et mindre brukt terreng. Vi har 2 røde turer. Vårturen har utgangspunkt Gjedsjø gamle skole, høstturen har utgangspunkt golfbanen på Smerta. Begge turene går i realt, men stort sett lettgått, skogsterreng. Her skal man følge godt
med på kartet når man forlater stiene.
SLETTÅSEN
Slettåsen byr på flotte åser og litt tøffe oppstigninger. Vårturen går fra Sagatun over Stensrudåsen og selve Slettåsen,
dette er en rød tur. Høstturen er rangert som en blå tur. Vi starter ved Paddetjern, og turen går over Langåsen og tilbake
over Taraldrudåsen.
VIENTJERN
Her har vi en rød høsttur i området mellom Tomterveien og jernbanelinjen, antakelig ukjent terreng for mange.
Og vi har en rød tur med ekstraposter, disse ligger i området sør og øst for Vientjern. Ta med badetøy!
SVARTSKOG
Utgangspunkt for både vårtur og høsttur er Oppegård kirke. Vårturen er rangert som blå og går sørvestover i landskapsvernområdet. Det foregår i skrivende stund opparbeidelse av ny vei som går utenom tunet på Søndre Oppegård, denne
er korrigert inn på kartet og kan brukes som inngang til turen, alternativt er det sti fra Framveien med merket overgang
over jordet. Turen går over Sjødal og Sjødalsstrand – med fine bademuligheter! Høstturen er rangert som rød, denne
går i de ”dype skoger” sørøstover fra kirken.
I tillegg har vi et sett med ekstraposter med utgangspunkt Hjulet ved Gamle Mossevei.
KANTORÅSEN
Dette er et hyggelig lite nærområde i Oppegård mellom Kolbotnvannet og Gjersjøen. Vi har en blå vårtur som går på
selve Kantoråsen, her er det greit å komme til både sørfra og nordfra. Vi har også en grønn tur på Ingierodden.
Vi anbefaler en avstikker til Kjerringnebba som er øya som ”henger på” odden, men pass på barna!
EKSTRATILBUDENE
Ekstraposter
Ekstrapostene skal være ute fra påske, men her ligger snøen lengst – så sjekk for sikkerhets skyld hjemmesidene våre om
alt er på plass hvis du ønsker en tidlig vårtur.
Grønne turer - spesialtilbud til barna
Dette er to lette turer, hver av turene har 5 poster, disse blir satt ut til påske og er ute hele sesongen. Dette er en endring
fra tidligere år, alle får poeng på disse postene. Vi har i stedet redusert merkekravene til deltakere under 15. år.
” Historiske poster ” i Skautraver’n
Skautraverne kan igjen glede seg over å kunne gjøre seg kjent med flere kulturminner i Follo-skogene. Ni av årets poster er plassert i tilknytning til kulturhistoriske steder. På hver post vil du finne opplysninger om stedets historie. Dette er et
samarbeid med historielagene i Oppegård og Ski.
De som har vært på alle kulturminnepostene er med i trekning av en bokpremie som deles ut på avslutningsdagen.
Parkering
Vi har avmerket anbefalte parkeringsplasser
Nøstvedtmarka:
P1 Oppegård stasjon
P2 Vinterbro N, Nøstvedtveien
P3 Nordby, Gamle Kongevei
P4 Hebekk Ø, Myrveien
P5 Hebekk, Hebekkskogen barnehage
P6 Vinterbro S, pukkverket
på kartene. Disse kan du finne med GPS på følgende koordinater:
N
N
N
N
N
N
59°45.940
59°45.061
59°43.746
59°43.624
59°43.629
59°44.459
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
010°48.807
010°46.983
010°47.764
010°49.627
010°48.931
010°46.985
N 59°47.595 Ø 010°51.751
N 59°48.243 Ø 010°52.914
Vientjern:
P1 Granerud skytebane
P2 Steinbruddet Tomterveien
N 59°41.464 Ø 010°56.255
N 59°40.849 Ø 010°56.667
Svartskog:
P1 Svartskog kirke
P2 Seiersten, Gamle Mossevei
N 59°46.758 Ø 010°45.103
N 59°45.496 Ø 010°46.628
Kantoråsen:
P1 Kolbotnveien ved Ingierkollen
P2 Myrvoll, Ekornrud barnehage
N 59°48.271 Ø 010°47.261
N 59°47.359 Ø 010°47.822
Vil du delta i treningsløp eller lære mer om orientering? Kolbotn & Skimt OL har tilbud om opplæring og treningsløp,
sjekk hjemmesiden vår www.ksol.no for nærmere informasjon.
Slettåsen:
P1 Paddetjern, Vevelstadveien
P2 Sagatun, Siggerudveien
Skautraver’n arrangeres av Kolbotn & Skimt OL – som er løperklubben for Orienteringsgruppa i Kolbotn IL og Skimt
Orientering. Du kan støtte Skautraver’n ved å registrere spillekortet ditt hos Norsk Tipping på Kolbotn & Skimt OL,
org.nr. 987 983 876 - enten på nettet eller hos kommisjonæren. Registreringen koster ingenting for deg.
N 59°44.373 Ø 010°56.763
N 59°43.179 Ø 010°55.169
Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Smerta:
P1 Gjedsjø skole
P2 Smerta – golfbanen

Similar documents