Prislista lokaler vid Umeå universitet 2016

Comments

Transcription

Prislista lokaler vid Umeå universitet 2016
Prislista lokaler vid Umeå universitet 2016
Pris/påbörjad
timme
Pris/påbörjad
timme
Platser/lokal
1 - 12
13 - 30
31 - 50
51 - 90
91 - 150
> 150
Ljusgården, Lärarutbildningshuset
Intern kund
119
238
367
440
517
810
129
Extern kund
181
364
561
673
790
1 239
197
Konferenslokaler
1 - 12
13 - 20
Intern kund
228
351
Extern kund
349
537
269
412
Intern kund
Extern kund
810
1 292
13 131
7 427
25 294
14 746
ytterligare tid i direkt anslutning till
konferens - pris/påbörjad h
Artistuppträdande (inkl. riggning dagen före)
ytterligare framträdande samma dag
1 292
-
1 808
36 165
8 934
Hyra av flygel, pris/pass
2 691
2 691
Extra teknikertid, pris/h
510
780
Brashörnan
Ingår om Aula Nordica hyrs
Heldag
Halvdag
Intern kund
3 229
2 153
Extern kund
4 305
3 229
Caféhörnan
Heldag
Halvdag eller kväll
Intern kund
2 153
1 076
Extern kund
3 229
2 153
Rotundan
Intern kund
Extern kund
528
753
849
1 076
Startavgift videokonferens, per pass
Aula Nordica
Teknikerstöd ingår vid hyra av Aula Nordica
Vanlig föreläsning pris/påbörjad h
Examensavslutning pris/påbörjad h
Konferens pris/heldag 8-17
Konferens pris/halvdag 8-12 alt 13-17
Lokal, möblerad enligt överenskommelse,
pris/påbörjad h
Som förråd omöblerat, pris per dygn
Avbokningsregler
Intern kund
Avbokningar måste göras
senast två dagar innan
bokningen infaller.
I annat fall faktureras
hela kostnaden.
Extern kund:
Avbokningar måste göras
senast fem dagar innan
bokningen infaller.
I annat fall faktureras
hela kostnaden.
Priser för studentkårer, studentföreningar och externa föreningar
Lärosalar
Studentkår
Konferenslokal
Universitetsklubben
Rotundan
Dagtid
Gratis
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
2000
kr/vardagskväll
Kvällstid
Gratis
Internt pris
Får ej boka
Helg
Gratis
Internt pris
Får ej boka
2000 kr/dag
3200 kr/som
nattklubb
Aula Nordica
Brashörnan
Caféhörnan
Internt pris, lokal
>150 pl 2)
Gratis 1)
Gratis
Gratis 1)
Gratis
Gratis 1)
Gratis
Gratis 1)
Gratis
Gratis 1)
Gratis
Gratis 1)
Gratis
Internt pris, lokal
>150 pl 2)
Internt pris, lokal
>150 pl 2)
Internt pris
Studentförening
Extern förening
Dagtid
Gratis
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Kvällstid
Gratis
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Helg
Gratis
Får ej boka
Internt pris
Internt pris, lokal
>150 pl 2)
Internt pris, lokal
>150 pl 2)
Internt pris, lokal
>150 pl 2)
Får ej boka
Externt pris
Externt pris
Dagtid
Externt pris
Externt pris
Externt pris
Externt pris
2)
Externt pris
Externt pris
Externt pris
Externt pris
Kvällstid
Internt pris
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Internt pris
Helg
Internt pris
Internt pris
Får ej boka
Internt pris
Internt pris 2)

Similar documents