Programmet kan också laddas ner i pdf

Comments

Transcription

Programmet kan också laddas ner i pdf
MEDICINSKA BIBLIOTEKSKONFERENSEN 2016
PROGRAM
TORSDAG 21 APRIL
Hela torsdagens program kommer att hållas i Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6.
TidProgrampunkt
8.30 – 9.30
Registrering & kaffe
9.30 – 9.45
Välkommen! Konferensen öppnas
9.45 – 10.30
Reach out to research (R2R): library support services (in English)
Guus van den Brekel, Central Medical Library University Medical Center Groningen
10.30 – 12.00 (inkl fikapaus) Så gör jag vården delaktig
Sara Riggare, doktorand Institutionen för lärande, informatik,
management och etik (LIME), Karolinska Institutet
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.45
Forskarstöd och kompetenshöjande aktiviteter – exempel på
ett strålande samarbete
Susanna Jäghult, Gastromottagningen, Stockholm Gastro Center
13.45 – 14.15
Posterpresentation med fart!
14.15 – 15.00
Poster- & förlagsmingel med fika
15.00 – 15.45
Från kaos till ordning - uppbyggnaden av ny bibliotekswebb
för all vårdpersonal i Stockholms läns landsting
Charlotte Åberg, Medicinska biblioteket Danderyd sjukhus AB
Tomas Kindenberg, Medicinska biblioteket Karolinska universitetssjukhuset
Frida Leijon-Lundkvist, Medicinska biblioteket Södersjukhuset
15.45 – 16.30
Teknikens betydelse för upplevelsen av läsning Gustaf Öqvist Seimyr, Marianne Bernadotte Centrum, Institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska institutet
18.30
Konferensmiddag på Nanna Svartz, Nobels väg 7
(Aula Medica, ingång från Solnavägen)
Fördrink serveras från 18.30 och middag klockan 19.00.
FREDAG 22 APRIL
Fredag förmiddag hålls de flesta av programpunkterna i Berzelius väg 3 (där KIB ligger)
utom workshop 1 som dessutom är längre än de övriga. Lunch och eftermiddagens
programpunkter hålls i Aula Medica.
TidProgrampunktLokal
Parallella workshoppar
Comparing journal apps
& Keeping up to date
Guus van den Brekel
Gamification i lärandet
Suzanne Pathkiller
Bortom AND, OR och NOT.
Fördjupning i fritextsökning
Magdalena Svanberg
Lotta Mathiesen
Sluta trassla med siffrorna!
Niklas Willén
Strix, von Eulers väg 4
Akademiska och kliniska
bibliotek - var möts vi och lär
av varandra?
Lotta Åstrand
Petra Wallgren Björk
Gunnar Höglund, Berzelius väg 3 pl 4
11.00 – 11.20
Fikapaus
Berzelius väg 3 pl 4
11.20 – 12.10
SveMed+ - en skandinavisk
Gunnar Höglund, Berzelius väg 3
guldgruva
pl 4
Gunbrit Knutssön, Karolinska
Institutet Univerisitetsbiblioteket
Författaravgifter istället för
Rolf Bergin, Berzelius väg 3 pl 4
prenumerationer - tankar kring
framtida förvärv
Camilla Hertil Lindelöw, Sara Parmhed, Södertörns Högskolebibliotek
8.30 – 12.00 (inkl fika)
(Observera tiden!)
9.00 – 11.00
12.15 – 13.15
Rolf Bergin, Berzelius väg 3 pl 4
Grace Hopper (datorsal),
Berzelius väg 3 pl 4
Ada Lovelace (datorsal), Berzelius
väg 3 pl 4
Projekt forskarservice på
Göteborgs universitetsbibliotek
Sara Aspengren, Eva Hessman,
Helen Sjöblom, Göteborgs
universitetsbibliotek
Torget, KIB Berzelius väg 3 pl 2
Lunch
Aula Medica
TidProgrampunkt Lokal
13.15 – 14.00
From a publisher’s point of view: Aula Medica
Find out what academic publishers think about Impact factors,
Altmetrics, Sci-Hub, Open Access,
APC:s and more at this Q&Asession (in English)
14.00 – 14.30
Förlags- och postermingel med
fika
Aula Medica
14.30 – 15.15
Varför är det sån’t kaos inom
kostområdet? - en vetenskapsjournalistisk granskning
Ann Fernholm
Aula Medica
15.15 – 15.30
Konferensen avslutas
Aula Medica
Hela programmet kan också ses på
kib.ki.se/medbib2016
#medbib2016
Wifi: KI-Guest Password: NobelVT16

Similar documents