Se karta för detaljer - Nya Karolinska Solna

Comments

Transcription

Se karta för detaljer - Nya Karolinska Solna
Akademiska Hus förvaltningsområde Karolinska .....................Berzelius väg 8
Hörsal Retzius, Berzelius, Vesalius .....................................................Berzelius väg 3
Medicinsk biokemi och biofysik (MBB)............................................Scheeles väg 2
Universitetsförvaltningen (rektor, administration, ledning) ..........Nobels väg 5
Berzeliuslaboratoriet ..............................................................................Berzelius väg 3
Hörsal Rockefeller ..................................................................................... Nobels väg 11
Medicinsk biokemi och biofysik, undervisning .................. Tomtebodavägen 6
Fastighetsavdelningen ....................................................................... Berzelius väg 13
Bibliotek ................................................................................................... Berzelius väg 7 b
Hörsal Samuelsson .......................................................................... Tomtebodavägen 6
Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) ........................ Nobels väg 12 a
Postservice ............................................................................................ Berzelius väg 13
Bildmakarna .............................................................................................Nobels väg 15 b
Hörsal Strix............................................................................................von Eulers väg 4 b
Medicinska föreningen (MF)................................................................. Nobels väg 10
Biovitrum .......................................................................................Tomtebodavägen 23A
Hörsal Wallenberg .......................................................................................Nobels väg 1
Medicinska bokhandeln ........................................................................Berzelius väg 3
Bårhuset ...........................................................................................................Retzius väg 1
Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum (MTC) ............... Nobels väg 16
Studentavdelningen..............................................................................Berzelius väg 3
Utbildningsavdelningen ......................................................................Berzelius väg 3
Studenthälsan .........................................................................................Berzelius väg 1
Programkansli .........................................................................................Berzelius väg 3
Index Pharmaceuticals AB .....................................................................Scheeles väg 2
Cell- och molekylärbiologi (CMB) .................................................. von Eulers väg 3
Enh. för reproduktiv o perinatal omv. barnmorskeutb. .........Retzius väg 13 b
MTC varumottagning .................................................................Tomtebodavägen 12c
Institutet för miljömedicin (IMM) ....................................................... Nobels väg 13
Institutionen för Folkhälsovetenskap
Enheten för Internationell Hälsa (IHCAR) ..........................................Nobels väg 9
Centrum för
Suicidforskning och prevention .............................................................Granits väg 4
IT-avdelningen ..................................................................................Von Eulers väg 4 a
Nobel forum ...................................................................................................Nobels väg 1
Näringslivssamverkan .......................................................................... Nobels väg 15 a
ExThera AB ............................................................................................... Berzelius väg 37
(ECDC) The European Centre for Disease
Prevention and Control.............................................................Tomtebodavägen 11a
Reception, Karolinska Institutet .............................................................Nobels väg 5
Institutionen för Neurovetenskap ........................................................Retzius väg 8
Respons Arkitekter AB ............................................................................ Granits väg 2a
Institutionen för Neurovetenskap, undervisning ........................Berzelius väg 3
Restaurang Jöns Jacob ............................................................................Berzelius väg 9
Friskis & Svettis ..............................................................................................Nobels väg 8
Restaurang Königs .................................................................................... Nobels väg 18
Friskvården .................................................................................................Theorells väg 6
Restaurang MF ............................................................................................ Nobels väg 10
Fysiologi och farmakologi, farmakologi .................................Nanna Svartz väg 2
Restaurang Svarta Räfven ...................................................................... Nobels väg 10
Fysiologi och farmakologi, fysiologi .............................................. von Eulers väg 8
Karolinska Development AB ..............................................................Fogdevreten 2 a
Retziuslaboratoriet ......................................................................................Retzius väg 8
Karolinska Institutet Innovations AB..............................................Fogdevreten 2 a
Rättsmedicinalverket, rättsmedicinska avdelningen ....................Retzius väg 5
Fysiologi och farmakologi, undervisning ................................. von Eulers väg 4 a
Karolinska Institutet Holding AB .....................................................Fogdevreten 2 a
Haga kiosk och gatukök...........................................................................Granits väg 2c
Karolinska Institutet Science Park AB ............................................Fogdevreten 2 a
Smittskydsinstitutet (SMI)...................................................................... Nobels väg 18
Karolinska Institutet University Press AB .....................................Fogdevreten 2 a
Scheelelaboratoriet ..................................................................................Scheeles väg 2
Karolinska Institutet Science Park Laboratory Incubator ............Nobels väg 3
Skrivsal .........................................................................................................Berzelius väg 9
Hörsal Atrium...........................................................................................Nobels väg 12 b
Hörsal CMB .............................................................................................. Berzelius väg 21
Hörsal Farmakologi .........................................................................Nanna Svartz väg 2
Kungliga Tekniska Högskolan........................................................... Berzelius väg 13
Hörsal Hillarp .................................................................................................Retzius väg 8
Ludwiginstitutet för cancerforskning ...................................................Nobels väg 3
The International Neuroinformatics
Coordinations Facility (INCF)............................................................. Nobels väg 15 a
Hörsal Lennart Nilsson ......................................................................... Nobels väg 15 a
Tiondeladan ...................................................................................................Nobels väg 4
Hörsal MTC ..................................................................................................Theorells väg 1
Hörsal Petrén............................................................................................Nobels väg 12 b
Campus
Solna
Universitetsservice AB (US-AB) ...................................................Nanna Svartz väg 4
University Accommodation Center AB (UAC) .............................Fogdevreten 2 a
Institutionen för Lärande, informatik,
management och etik (LIME) ...............................................................Berzelius väg 3
Japan Society for the Promotion of Science................................... Retzius väg 13
Avdelningen för uppdragsutbildning............................................ Nobels väg 15 a
Uttagsautomat ...........................................................................................Berzelius väg 3
Wargentinhuset .......................................................................................... Nobels väg 12
Nytt hållplatsläge
8a 8b
Nobe
B
ls väg
2a
17
19
15a
2b
g
vä
ts
an
i
Gr
N
O
4 6
8
Berz elius väg
Bientré
F
Theorells väg
Föreläsningssalar
G
von Eulers väg
A Tomtebodavägen
H
Fogdevreten
B
Nobels väg
K
Granits väg
C
Retzius väg
L
Nanna Sv ar tz väg
11c
11a
To
mt
eb
od
av ä
gen
Retz iu
s vä g
6
les väg
Sc hee
10
14
18
16
9
7b
3
2
Schee
les vä
6
g
1
7a
5
2g
2f
2e
2d
2c
2b
2a
ägen
Tomtebod av
3D
3C
3A
Spårområde
SKALA
D Scheeles väg
0
Campus
Solna
Campus Solna www .ki.se
25
50
75
100
125 m
5
3B
21
19a
19b
17a
18
17a
8
väg
10
6
20
9
Pa rkeringshus
8
E
12
4
4
2
D
7b
6
Berzelius
24
22a
1
8
3
15a 15b
L
13b
13a
9
C
R
R
E
en
oda väg
13
3
11
4a
25
G
13
22b
To mteb
17
6b 6a
8
5
2
6c
4b
23
1
i
35
33b 33a
11
3
K
11b
9
13
7
15
Huvudentré
11
7
6
8
4
15b
4
2
äg
zv
15
Nanna
Nobe
29
3
2
art
21
13
12a
12b
19b
19a
5
Sv
ls väg
MF
2
12d12c
14
7
37
vo n Eule
16
MF
4
rs väg
10
g
ls vä
orel
The
B erz el
39
31
v on Eule
A
H
12c
18
20
22
Ryssberget
li us v
äg
Fogd ev rete n
2c
Nobels väg
10
12b
12a
No bels vä g
4
6
T om
2b
8
10
12
F
1
1
väg
23a
2
6
us
2a
4
8
3
14
t. Stoc kh olm
2
14
Norra Länken
2d
14
7
tebo
da v
äge
n
23b
6b 6a
rs väg
Solna vägen
Berze
t. Solna
Nobels
v äg
t. Kar olinska sjukhuset
Solna väge n