SOPA11 - grupp 2 - Socialhögskolan

Transcription

SOPA11 - grupp 2 - Socialhögskolan
Schema*
Sida 1:6
Lund
Version 2015-02-26
SOPA11 - grupp 2
Vt-2015
Socialhögskolan
SOPA11: Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp - Grupp 2
Kursföreståndare:
Kursansvarig:
Carina Tigervall ([email protected])
Marianne Larsson Lindahl ([email protected])
Lektioner börjar :15, kvart över, och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges!
Dag Tid
Beskrivning
Lokal
Lärare/Motsvarande
må
2015-01-19
13:00 - 15:00
Inskrivning
Edebalksalen
(Sh28)
Kursföreståndare, studierektor,
prefekt
ti
2015-01-20
09:00 - 12:00
Introduktion 1
Sh22 (Sh22)
Marianne
ti
2015-01-20
13:00 - 16:00
Introduktion till socialt arbete
Edebalksalen
(Sh28)
Arne Kristiansen
on
2015-01-21
08:00 - 09:00
Halvklass (45 pers): fotografering för LUkortet – medtag giltig fotolegitimation!
Studiecentrum
(LTH)
-
on
2015-01-21
09:00 - 16:00
Att arbeta i grupp
Sh12 (Sh12)
Marianne (ä20/1)
to
2015-01-22
08:00 - 09:00
Halvklass (45 pers): fotografering för LUkortet – medtag giltig fotolegitimation!
Studiecentrum
(LTH)
-
to
2015-01-22
10:00 - 12:00
Normalitet och konstruktioner
Hörsal MA2
(MA2)
Carina Tigervall
to
2015-01-22
13:00 - 15:00
Sociala problem och konstruktioner
Hörsal MA1
(MA1)
Carina Tigervall
fr
2015-01-23
13:00 - 17:00
Redovisning av SWOT-analys. Handledning:
Leva och bo i Sverige
Sh32 (Sh32)
Marianne
ti
2015-01-27
08:00 - 10:00
Att läsa och skriva på universitetet
Edebalksalen
(Sh28)
Biblioteket + Studieverkstaden
Ti
2015-01-27
10:00 - 12:00
Intersektionalitet, kön
Edebalksalen
(Sh28)
Tina Mattsson
Ti
2015-01-27
13:00 - 15:00
Intersektionalitet, sexualitet
Hörsal 229
Pangea
Tina Mattsson
on
2015-01-28
10:00 - 12:00
Intersektionalitet och klass
Edebalksalen
(Sh28)
Carina Tigervall
on
2015-01-28
13:00 - 15:00
Intersektionalitet och etnicitet
Edebalksalen
(Sh28)
Carina Tigervall
to
2015-01-29
10:00 - 12:00
Äldre, åldrande och ålderism
LUX hörsal del
övre (Luxö)
Håkan Jönson
* Med reservation för ändringar och tillägg – se alltid till att ha den senaste versionen av schemat: www.soch.lu.se/schema
Schema*
Sida 2:6
SOPA11 - grupp 2
Vt-2015
Lund
Dag Tid
Beskrivning
Lokal
Lärare/Motsvarande
fr
2015-01-30
10:00 - 12:00
Grupp 2:2 Inter 1*
Sh20 (Sh20)
Tina
fr
2015-01-30
10:00 - 12:00
Grupp 2:1 Inter 1*
Sh14 (Sh14)
Carina
må
2015-02-02
09:00 - 12:00
Socialpolitik
LUX hörsal del
nedre (Luxn)
Anett Schenk
ti
2015-02-03
08:00 - 10:00
Grupp 2:1 Inter 2**
Sh30 (Sh30)
Carina
ti
2015-02-03
08:00 - 10:00
Grupp 2:2 Inter 2**
Sh31 (Sh31)
Tina
on
2015-02-04
10:00 - 12:00
Internationellt socialt arbete
Edebalksalen
(Sh28)
Norma Montesino
on
2015-02-04
13:00 - 15:00
Migration
Edebalksalen
(Sh28)
Vanna Nordling
to
2015-02-05
10:00 - 12:00
Grupp 2:1 Soc. pol. *
Sh20 (Sh20)
Anett
to
2015-02-05
13:00 - 15:00
Grupp 2:2 Soc. pol *
Sh20 (Sh20)
Anett
fr
2015-02-06
09:00 - 12:00
Etikföreläsning
Hörsal MA2
(MA2)
Eva-Malin Antoniusson
fr
2015-02-06
13:00 - 17:00
Etikseminarium
Sh22 (Sh22)
Eva-Malin Antoniusson
on
2015-02-11
09:00 - 14:00
Redovisning av grupparbete: Leva och bo i
Sverige
Sh21 (Sh21)
Marianne
to
2015-02-12
09:00 - 12:00
Brukarperspektiv
LUX hörsal del
övre (Luxö)
Arne Kristiansen
fr
2015-02-13
10:00 - 12:00
Introduktion: brukarperspektiv
Sh22 (Sh22)
Marianne (ä22/1)
må
2015-02-16
13:00 - 15:00
Barns villkor och rättigheter
Edebalksalen
(Sh28)
Maria Bangura Arvidsson
ti
2015-02-17
13:00 - 15:00
Brukarseminarium
Sh21 (Sh21)
Arne Kristiansen
ti
2015-02-24
10:00 - 14:00
Basgruppshandledning
Sh31 (Sh31)
Marianne
on
2015-02-25
08:00 - 10:00
Uppföljning av brukarseminarium
Sh12 (Sh12)
Arne Kristiansen
on
2015-02-25
10:00 - 14:00
Basgruppshandledning
Sh37 (Sh37)
Marianne
to
2015-02-26
09:00 - 12:00
Redovisning av grupparbete:
Brukarperspektiv
Sh12 (Sh12)
Marianne (ä22/1)
to
2015-02-26
13:00 - 17:00
Inläsning inför tentamen
-
* Med reservation för ändringar och tillägg – se alltid till att ha den senaste versionen av schemat: www.soch.lu.se/schema
Schema*
Sida 3:6
SOPA11 - grupp 2
Vt-2015
Lund
Dag Tid
Beskrivning
fr
2015-02-27
09:00 - 17:00
Inläsning inför tentamen
-
må
2015-03-02
09:00 - 17:00
Inläsning inför tentamen
-
ti
2015-03-03
09:00 - 17:00
Inläsning inför tentamen
-
on
2015-03-04
09:00 - 17:00
Inläsning inför tentamen
-
to
2015-03-05
09:00 - 17:00
Inläsning inför tentamen
-
fr
2015-03-06
08:00 - 12:00
TENTAMEN delkurs 1
Kl. 08:00 – 12:00
Eden 022 (Ed22)
Eden 025 (Ed25)
Eden 026 (Ed26)
-
må
2015-03-09
08:00-09:00
Information om utlandsstudier
Edebalksalen
(Sh28)
Anneli Nielsen (Int. koordinator)
2015-03-09
09:00 - 12:00
Introduktion till delkurs 2
Hus R rum 148
(R148)
Marianne
må
2015-03-09
13:00 - 15:00
Socialt arbete som forskningsområde
Edebalksalen
(Sh28)
Anna Meeuwisse
ti
2015-03-10
13:00 - 15:00
Vetenskapsteori
LUX hörsal del
nedre (Luxn)
Vanna Nordling
on
2015-03-11
13:00 - 15:00
Workshop/grupparbete: Söka kunskap
Sociologiska inst,
hus G, rum 101,
Paradisg. 5 Lund
Maria Lindenmo
to
2015-03-12
10:00 - 12:00
Vetenskaplig metod
LUX hörsal del
nedre (Luxn)
Maria Bangura Arvidsson
to
2015-03-12
13:00 - 17:00
Workshop/grupparbete: Välja metod
Sh12 (Sh12)
(ä22/1)
fr
2015-03-13
10:00 - 12:00
Kvantitativ metod
Edebalksalen
(Sh28)
Helena Hansson
fr
2015-03-13
13:00 - 17:00
Workshop/grupparbete: Konstruera enkäter
Sh11 (Sh11)
(ä3/2)
må
2015-03-16
10:00 - 12:00
Kvalitativ metod intervju
Edebalksalen
(Sh28)
Håkan Jönsson
må
2015-03-16
13:00 - 14:00
-
Edebalksalen
(Sh28)
-
må
2015-03-16
13:00 - 17:00
Workshop/grupparbete: Konstruera
intervjuguide och intervjua
Sh22 (Sh22)
Håkan, Vanna
on
2015-03-18
10:00 - 12:00
Kvalitativ metod, textanalys och kodning
Edebalksalen
(Sh28)
Håkan Jönsson
on
2015-03-18
13:00 - 17:00
Workshop/grupparbete: analysera text och
koda
Edebalksalen
(Sh28)
Håkan Jönsson, Carina Tigervall
må
Lokal
Lärare/Motsvarande
(ä26/2)
(ä26/2)
* Med reservation för ändringar och tillägg – se alltid till att ha den senaste versionen av schemat: www.soch.lu.se/schema
Schema*
Sida 4:6
SOPA11 - grupp 2
Vt-2015
Lund
Dag Tid
Beskrivning
Lokal
Lärare/Motsvarande
ti
2015-03-24
09:00 - 12:00
Basgruppshandledning
Sh20 (Sh20)
Marianne
on
2015-03-25
09:00 - 10:00
KL 9:00-10:00
Erbjudande till SOPA11-studenter:
Socialförvaltningen i Lund lottar ut
fältstudieplatser
Sh12 (Sh12)
Yvonne Johansson
(T16/2)
(LU1+LU2+LU3+SOPA11:H)
Plats: Socialhögskolan Bredgatan 26 Lund
on
2015-03-25
09:00 - 12:00
Basgruppshandledning
Sh20 (Sh20)
Marianne
on
2015-03-25
13:00 - 17:00
Redovisning grupparbete metod
Sh12 (Sh12)
Marianne (ä22/1)
fr
2015-03-27
08:00 - 11:00
TENTAMEN delkurs 2
Kl. 08:00 – 11:00
Skrivsal
MA10-A (MA10A)
MA10-B (MA10B)
MA10-C (MA10C)
MA10-D (MA10D)
må
2015-03-30
09:00 - 11:00
Att skriva vetenskaplig text
Edebalksalen
(Sh28)
Vanna Nordling
må
2015-03-30
13:00 - 16:00
Introduktion till 'paper'-moment
Sh12 (Sh12)
Anders Jönsson (ä22/1)
on
2015-04-01
09:00 - 12:00
Handledning *
Sh36 (Sh36)
Anders Jönsson
on
2015-04-01
13:00 - 16:00
Handledning 'paper'
Sh36 (Sh36)
Anders Jönsson
on
2015-04-08
09:00 - 12:00
Handledning *
Sh24 (Sh24)
Anders Jönsson
on
2015-04-08
13:00 - 16:00
Handledning *
Sh24 (Sh24)
Anders Jönsson
må
2015-04-13
10:00 - 12:00
Fördelning av 'paper'
Sh12 (Sh12)
Anders Jönsson (ä22/1)
ti
2015-04-14
08:00 - 12:00
OMTENTAMEN delkurs 1
Kl. 08:00 – 12:00
Sh12 (Sh12)
-
må
2015-04-20
09:00 - 12:00
Seminarium 'paper'
Sh36 (Sh36)
Anders Jönsson
må
2015-04-20
13:00 - 16:00
Seminarium 'paper'
Sh36 (Sh36)
Anders Jönsson
on
2015-04-22
09:00 - 12:00
Seminarium 'paper'
Sh25 (Sh25)
Anders Jönsson
on
2015-04-22
13:00 - 16:00
Seminarium 'paper'
Sh25 (Sh25)
Anders Jönsson
to
2015-04-23
09:00 - 12:00
Seminarium 'paper'
Sh25 (Sh25)
Anders Jönsson
(ä18/2)
* Med reservation för ändringar och tillägg – se alltid till att ha den senaste versionen av schemat: www.soch.lu.se/schema
Schema*
Sida 5:6
SOPA11 - grupp 2
Vt-2015
Lund
to
2015-04-23
13:00 - 16:00
Seminarium 'paper'
Sh25 (Sh25)
Anders Jönsson
må
2015-04-27
09:00 - 12:00
Introduktion till delkurs 3
Sh12 (Sh12)
Marianne (ä22/1)
må
2015-04-27
13:00 - 16:00
Socionomens komplexa yrkesfält
Edebalksalen
(Sh28)
Marianne Larsson Lindahl
må
2015-04-27 --
HEMTENTAMEN del 1
Kl 12.30 Hemtentamen läggs ut på LUVIT
to
--2015-04-30
ti
2015-04-28
09:00 - 12:00
Det sociala arbetets historia
Edebalksalen
(Sh28)
Hans Swärd
on
2015-04-29
09:00 - 12:00
Handlingsutrymme i socialt arbete
Edebalksalen
(Sh28)
Kerstin Svensson
to
2015-04-30
17:00 - 18:00
INLÄMNING av HEMTENTAMEN del 1
senast Kl. 18:00
-
må
2015-05-04
08:00 - 18:00
Fältstudievecka
-
ti
2015-05-05
08:00 - 18:00
Fältstudievecka
-
on
2015-05-06
08:00 - 18:00
Fältstudievecka
-
to
2015-05-07
08:00 - 18:00
Fältstudievecka
-
fr
2015-05-08
08:00 - 18:00
Fältstudievecka
-
må
2015-05-11
13:00 - 16:00
Uppföljning av fältstudier
Sh22 (Sh22)
Marianne (ä22/1)
ti
2015-05-12
09:00 - 12:00
Professionsseminarium
Sh22 (Sh22)
Marianne (med gäster)
ti
2015-05-12
13:00 - 16:00
Professionsseminarium
Sh22 (Sh22)
Marianne (med gäster)
on
2015-05-13
14:00 - 17:00
Professionalism
Edebalksalen
(Sh28)
Arne Kristiansen
fr
2015-05-15
08:00 - 11:00
OMTENTAMEN delkurs 2
Kl. 08:00 – 11:00
Sh12 (Sh12)
-
må
2015-05-18
09:00 - 12:00
Redovisning verksamhetsfält
Sh12 (Sh12)
Marianne
må
2015-05-18--
HEMTENTAMEN del 2
KL 12.30 Hemtentamen läggs ut på LUVIT
-
fr
--2015-05-22
fr
2015-05-22
08:00 - 09:00
INLÄMNING av HEMTENTAMEN del 2
Kl. 09:00 – publicering på LUVIT
-
fr
2015-05-22
10:00 - 16:00
Kamratgranskning av hemtentamina
-
(ä11/2)
* Med reservation för ändringar och tillägg – se alltid till att ha den senaste versionen av schemat: www.soch.lu.se/schema
Schema*
Sida 6:6
SOPA11 - grupp 2
Vt-2015
Lund
må
2015-05-25
09:00 - 17:00
Kamratgranskning av hemtentamina
ti
2015-05-26
08:00 - 12:00
Hemtentamen - kamratgranskning
Sh22 (Sh22)
Marianne (ä22/1)
on
2015-05-27
13:00 - 16:00
Introduktion: Sista veckan
Sh22 (Sh22)
Marianne (ä22/1)
ti
2015-06-02
09:00 - 17:00
Basgruppshandledning
Sh36 (Sh36)
Marianne
to
2015-06-04
09:00 - 17:00
Redovisning av grupparbete
Sh32 (Sh32)
Marianne (ä22/1)
fr
2015-06-05
09:00 - 12:00
SWOT etc.
Sh32 (Sh32)
Marianne (ä22/1)
Edens hörsal (Edhör)
Skrivsal MA 9 / MA 10
LUX hörsal
Edebalksalen Sh28
Hus R rum 148 (R148)
-
Eden, Hus H, Paradisgatan 5
Matteannexet, Sölvegatan 20
LUX Aula C 116 b, Helgonavägen 3
Bredgatan 26
G:a Kirurgen Sal R-148, Hus R, Sandgatan 3
* Med reservation för ändringar och tillägg – se alltid till att ha den senaste versionen av schemat: www.soch.lu.se/schema

Similar documents