Rekommenderad provtagning av smittskyddsskäl

Comments

Transcription

Rekommenderad provtagning av smittskyddsskäl
2016
Rekommenderad provtagning/screening av smittskyddsskäl
Kroppsundersökning och provtagning bör individualiseras utifrån aktuell situation och
uppgifter från hälsosamtal. Personer som kommer från Asien, Afrika, Latinamerika,
sydöstra- och östra Europa bör dock erbjudas provtagning enligt följande riktlinjer:
Smittämne/Sjukdom
Målgrupp
Undersökning (provkod i VAS)
Hepatit B
Alla
HBsAg (HepB)
Syfilis
Personer >12 år
Syfilis-serologi (syfili)
HIV
Alla
HIV-serologi (HIV)
Giardia
Barn <6år
Faecesdiagnostik PCR (Futlsm)
Röda hund
Gravida
Rubellaimmunitet - MVC screenar
Tuberkulos
- Anamnes/Hälsodeklaration
Alla
”Hälsodeklaration avseende tuberkulos”
- IGRA
Identifierade riskpersoner >5 år
Quantiferontest (TBIGRA)
- PPD
Identifierade riskpersoner <5 år
Intracutan tuberkulintest
- Lungröntgen
Barn <5 år (oavsett PPD)
samt personer med positivt
IGRA-test
Lungröntgen
Bakteriell tarminfektion
Personer med diarré
Faecesdiagnostik PCR (Futlsm)
Hudinfektion
Personer med sår
MRSA (MRSA)
Bärarskap av multiresistenta
bakterier
Aktuellt vid sjukhusinläggning
eller vid omfattande
polikliniska besök
Se Vårdhygien Halland: "Screening
av patienter, Mikrobiologisk".