LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Tilbudsfasen

Comments

Transcription

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Tilbudsfasen
LOGBOG
Oversigt over byggeprocessen for udførende
Tilbudsfasen jord og kloakentreprise
Rådgiver eller hoved
entreprenør
Oversigtstegninger
Planer/snit
Geoteknisk rapport/
m.v.
Mængdeudtagningske
maer
Sammentællingsark
Materialepriser
Materielpriser
Kalkulationsark
Fastlæggelse af DG i
henhold
til firmabudget
Risikovurdering tilbud
Bemanding og foreløbig
tidsplan på entreprisen
Udfylde Fagkalkulation
Mængder byggeplads
Endelig kalkulation
Tilbudslister
Licitation
Norm,
bekendtgørelser m.v.
Norm,
bekendtgørelser m.v.
Mængder udtagning
Geometriske mængder
Procesmængder
Afrømning:
Depot i m3.
Bortkørsel. i m3
Tilbagefyld i m3
Maskinberegning
Mandetimeberegning
Tilbudsliste
Opdeling i områder
Opdeling i processer
Opdeling i pos. Nr.
Maskinanalyse
Maskinvalg
Spørgsmål til
hovedentreprenør
Maskinberegningsark
Overenskomster
Vejledende tider
Erfaringstider
Norm,
bekendtgørelser m.v.
Norm,
bekendtgørelser m.v.
Norm,
bekendtgørelser m.v.
Licitation eller Hoved
Entreprenør
LOGBOG
Oversigt over byggeprocessen for udførende

Similar documents