Klikk her for mannskapsplan for Skienern

Transcription

Klikk her for mannskapsplan for Skienern
TIL MEDLEMMER I IL SNØHETTA OG OPPDAL IL SKI OG
SKISKYTING
OG ANDRE POSITIVE DUGNADSFOLK!
Tida går fort mot årets Skienern! Lørdag 27. februar 2016 er dagen hvor skiløypene fylles
opp av spente unger og voksne både med og uten konkurransenerver.
I den forbindelse er det IL Snøhetta og Oppdal IL Ski og Skiskyting som har ansvaret for
gjennomføringen av de ulike arbeidsoppgavene, og det trengs mange dugnadsvillige personer
denne dagen.
For å sette opp mannskapsplanen, har vi tatt utgangspunkt i medlemslistene i IL Snøhetta og
OIL. Vi har også vært så heldig og få veldig god hjelp av tidligere medlemmer og andre, og vi
har derfor tillatt oss å sette opp mange av disse – og noen helt nye – også i år. Vi håper alle vil
stille opp med friskt mot og godt humør! På forhånd tusen takk!
Obligatorisk møte for alle funksjonærer onsdag 24.februar kl 20.00 på Skifer Hotel. Her vil
du få utstyr og informasjon om din oppgave under Skienern.
Mannskapsplanen skal sendes ut i god tid slik at det er tid til å finne stedfortreder om en selv
ikke har mulighet til å stille opp denne gang. NB! Alle foreldre til barn som er med på skiog skiskyttertreninger i regi av klubbene, MÅ selv ta ansvar for å finne stedfortreder, og gi
beskjed til ansvarlig leder om eventuelt bytte.
For å kommunisere på en rimelig måte, ønsker vi å få tilgang på mailadressene til alle. Vi har
adressene til veldig mange, men hvis du er i tvil om vi har nettopp din, så ber vi om at du
sender en mail til Inger Stensem [email protected] Det samme gjelder hvis du ikke
er oppført med riktig mobilnummer på mannskapsplanen. Gi oss beskjed, så har vi de aller
beste forutsetninger for å kunne gi deg den informasjonen du trenger!
Mye nyttig informasjon om Skienern ligger på Enerns hjemmeside www.enern.com.
Vi håper dere alle vil være med å oppfordre venner og familie til å delta på Skienern. Jo flere
deltakere vi får, jo mer midler får vi til å bruke på videre arbeid for skisporten!
MANNSKAPSPLAN – SKIENERN 27. FEBRUAR 2016
Funksjon
Daglig leder/Enern
Rennleder
Sekretariat
Tidtakerleder
Merkeleder
Løypesjef
Vaktleder
Beskrivelse
Daglig drift og oppfølging, året igjennom
Miljøansvarlig:
Sørge for containere og søppelhåndtering på arrangement. Sørge
for riktig søppelsortering på kontoret.
Være leder for denne gruppa med renngjennomføringen i fokus.
Koordinere arbeidet mellom klubben og alle utnevnte ledere.
Ha fokus på miljø o søppelhåndtering.
Bistå rennleder og daglig leder i planlegging og gjennomføring.
Særlig aktiv i ukene før rennet.
Skaffe til veie tidtakerutstyr og sjekke at alt er på plass og
fungerer i god tid før renndagen. Samarbeide med sekretariat og
vite at alt er klart til startlister skal trekkes og etteranmeldinger
skal legges inn.
Rydde trasé, planlegge og sette opp/ta ned skilt langs løypa.
Arbeidet koordineres med vaktleder.
Løypesjef tar ansvar for å kontakte grunneiere i løype og ser til
at grinder er fjernet.
Ansvar for å sette opp vakt-/ mannskapsplan i forbindelse med
arrangementet. Kvalitetssikre gjennomføringen. Koordinere
arbeidet med sanitet og løype-/merkeleder.
ANSVARLIG
Janette Hargin
Sekretariattelefon
MOBIL
41344273
94865313
Haakon Nordseth
93015826
Gerd Staverløkk
90046858
EQ TIMING
(matstasjon må sette ut
mellomtiden)
Nils Petter Hårstad
(leder)
Jan Otto Hoel
(Granasjøen - Skarveien)
Finn Skårsmoen(leder)
91858098
95227937
48011589
Inger Stensheim(leder)
Medhjelpere:
Marit Klokset
Grete Mette Hårstad
Heidi Hokseng
Rennebu IL
95213034
93410538
41308936
90956732
Arenaleder
start
Planlegging av arena i startområdet og de nærliggende områder.
Plassering av toaletter, skilting til ulike fasiliteter. Bistå med
sponsor- profilering, søppelhåndtering etc.
Ansvar for at alle skilt og sperringer er fjernet etter rennet, at evt.
telt i startområdet blir pakket sammen og at alt utstyr er ryddet
bort.
Passe på at alt utstyr blir levert på angitt sted.
Parkering /
bilberging
Ha med traktor.
Ved dårlig føre, må bilbergingsbil bestilles og være på plass på
Gransjøen / Grøtsetra.
Planlegge bagasjehåndtering på Gransjøen og Grøtsetra, sørge
for transport til sentrum, sortering av bagasje i idrettshallen.
Morten Stensheim
47388324
Olaf Solberg
93215991
Planlegging av arena i målområdet og de nærliggende områder;
garderobe, toaletter, dusjer, samt skilting til ulike fasiliteter.
Bistå med sponsor- profilering, søppelhåndtering etc.
Ansvar for at alle skilt og sperringer er fjernet etter rennet, at evt.
telt i målområdet blir pakket sammen og at alt utstyr er ryddet
bort.
Passe på at alt utstyr blir levert på angitt sted.
Planlegge å gjennomføre forpleiningsbiten i forbindelse med
rennet. 5 drikke-/matstasjoner Sørge for uttak og innlevering av
varer, søppelhåndtering, utstyrshåndtering, transport etc.
Koordinere premieutdeling, uttrekkspremier og utdeling av pins.
Kjetil Skogrand
91741192
Reidun Stølen
Wenche Stensheim
99023957
97680829
Gunn Eli Tellebon
Terese Guldberg
Hanne Røtvei
RØDE KORS
95159946
92082404
99419429
Bagasje
Arenaleder mål
Matstasjonsleder
Premieleder
Sanitetsleder
IL Snøhetta-styret
Koordinere sanitetsinnsatsen i forbindelse med arrangementet.
Lage egen sanitetsplan. Sørge for tilstrekkelig med mannskap,
utstyr, transportmidler og samband til arrangementet.
Koordinere arbeidet med vaktleder og løype-/merkeleder.
Bistå renngruppa med de forpliktelser IL Snøhetta skal bidra
med. Slik som godkjenninger, søknader, informasjon og
funksjonærer. Ansvar for nødvendige løypetilpasninger/
dugnader etc
Dette etter nærmere avtale
med Enern Oppdal AS og
samarbeidsavtale som skal
utarbeides mellom IL
Snøhetta og Enern.
Matstasjoner
LEDERE: Reidun Stølen
Wenche Stensheim
Sted
Nerskogen
Beliggenhet
Planlegge å sette opp matstasjon på angitt sted.
Forberede drikkeservering etter angitt plan.
Ha kontakt med vakter underveis.
Søppelhåndtering i området ved matstasjonen.
Vasking og innlevering av utstyr.
M1
Serveres:
Sportsdrikke og varm saft
Utstyr:
Telt, bord, kanner, mugger, kopper, bannere fra sponsor.
Smørekoffert, staver og førstehjelpspute.
Tidsplan og antall
funksjonærer er
veiledende.
Omfang
Antall personer: 8
Tidsperiode: 1030-13:30
Ferdig rigget kl 1030!
Ansvarlig:
Nerskogen Grendalag:
Ola I. Krovoll
Medhjelpere:
Arnstein Lund
Terje Lund
Audun Ytterhus
Olav Ytterhus
Rune Lånke
+ 2 OSK
97781763
91710340
40631047
48257688
91800974
90561575
Sette opp mellomtidsstasjon for spurtpris Kåsenget etter ca
10 km. Sjekke at ledning ligger gravd ned i snøen.
Høgste Skaret
M2
«Elotec-bakken» opp i
forkant av matstasjon
Planlegge å sette opp matstasjon på angitt sted.
Forberede matservering og drikkeservering etter angitt plan.
Ha kontakt med vakter og følgescooter underveis.
Søppelhåndtering i området ved matstasjonen.
Vasking og innlevering av utstyr.
Serveres:
Sportsdrikke, varm saft og banan.
Utstyr:
Telt, bord, kanner, mugger, kopper, bannere fra sponsor.
Smørekoffert og førstehjelpspute.
Antall personer: 8
Tidsperiode: 1045-1400
Ferdig rigget kl 1045!
Ansvarlig:
Per Henrik Vognild
Medhjelpere:
Marta Ishoel
Grete Marta Stensheim
Fredrikke Stensheim
Terje Engen
Halvor Rolvsjord
Marte Liabø
Einar Myran
48011588
91858086
90046864
99580854
91563293
48212664
41392814
47686323
Sette opp mellomtidsstasjon ca 100 m. før matstasjonen.
Sjekke at ledning ligger gravd ned i snøen.
Sette opp beachflags opp Elotec-bakken!
Grøtsetra
Ny plass:
Vangssætra
M3
Planlegge å sette opp mat- og drikkestasjon på angitt sted.
Forberede mat- og drikkeservering etter angitt plan.
Ha kontakt med vakter underveis.
Søppelhåndtering i området ved matstasjonen.
Vasking og innlevering av utstyr.
Serveres:
Sportsdrikke, varm saft, sjokolade
Utstyr:
Telt (samme som smøreboder), bord, kanner, mugger, kopper,
baljer til sjokolade og kjeks
Antall personer: 7
Tidsperiode: 1050-1500
Ferdigt rigget kl 1050!
Ansvarlig:
Mari Vekve
Medhjelpere:
Elin Aalbu
Tove Godtland
Trine Vittring Karlsen
Bente Myran
Nina Mjøen
Brit Eide Fredriksen
41547586
90117411
95732377
98121698
95889120
97676598
47604509
NB. Matstasjon for de som går 40 km MEN alla klasser kommer
passere!
M4
Planlegge å sette opp matstasjon på angitt sted.
Forberede mat- og drikkeservering etter angitt plan.
Ha kontakt med vakter underveis.
Søppelhåndtering i området ved matstasjonen.
Vasking og innlevering av utstyr
Antall personer: 10
Tidsperiode: 1050 -1530
Ferdigt rigget kl 1050
Ansvarlig:
Margrete Vognild Blokhus
95022478
«Adresseavsisenmatstajon»
Serveres:
Sportsdrikke, varm saft, sjokolade, banan og kjeks.
Medhjelpere:
Kari Ørstad
Magne Dale
Marit Solem
Inger Mai Loe
Oddveig Hagen Øhrn
41333180
91726379
95705267
99273364
97676598
Vekveselva
Ny plass:
Hindsetmarka
Utstyr:
Telt, bord, kanner, mugger, kopper, skjærefjøl/balje el.l. til banan
og sjokolade.
Smørekoffert og førstehjelpspute.
NB. Adresseavsien matstasjon, markedsmateriell som
beachflags og banners må settes opp!
Mål
Ny plass:
Grøtsætra
Planlegge å sette opp matstasjon på angitt sted.
Forberede mat- og drikkeservering etter angitt plan.
Søppelhåndtering i området ved matstasjonen.
Vasking og innlevering av utstyr
M5
Serveres:
Sportsdrikke, varm saft, suppe og banan.
Utstyr: Telt, bord, kanner, mugger, kopper, skjærefjøl/balje el.l.
til banan og sjokolade.
Sissel Hindset
Hilde Haagensen
+ 1 p OSK
41557974
98834539
?
Erik Fagerhaug( scooter)
45274519
Antall personer: 6
Tidsperiode: 1100-1600
Ferdig rigget kl 1100
Ansvarlig:
Monica Mellemsæter
Medhjelpere:
Janne Hårstad
Tove Østhagen
Kirsti Hoem
Gunn Eli Nes
Turid Sæter Tørset
40286169
92415038
97151276
45428259
97422201
97654050
Suppe hentes kl 10:00 på Skifer hotel. 10 st container ferdig
suppe. Avklares med Reidun eller Wenche.
SEKRETARIAT
LEDER: Gerd Staverløkk
Pakking av
startnummer
Pakking av startnummer tirsdag 23. februar eller onsdag 24.
februar.
Sekretariat og
utdeling av
startnummer
Utdeling av startnummer og tilhørende oppgaver i sekretariat
fredag ettermiddag og lørdag.
Vi kommer tilbake til tidspunkt for utdeling, men ta utgangspunkt
i at vi har behov fredag kl. 14-20 og lørdag kl. 07.30-16.
Se mail fra Gerd med tidspunkt!
De som står på denne lista, vil også bli forespurt om å hjelpe til
med premieutdeling.
Premiekomité
Koordinere premieutdeling på renndagen.
Koordinere utdeling av uttrekkspremier til trim/familie.
Vi kommer tilbake til tidspunkt, men ta utgangspunkt i å starte kl.
10.30.
Løypevakter og
mannskap
LEDERE:
Inger Stensem
Nils Petter Hårstad
Finn Skårsmoen
Sted
Tid
Ant
Instruks
Antall personer: 8-10
Ansvarlig:
Grete Mette Hårstad
Medhjelpere:
Ungdommer fra Team
Oppdalsbanken
Antall personer: 8
Ansvarlig:
Gerd Staverløkk
Medhjelpere:
Signe Botten
Edle Frich
Anita Bjørkås
Gro Helene Røsten
Lise Odda Strand
Turid Forbregd Lauritzen
Therese Flotten Volden
Antall personer: 3
Ansvarlig:
Gunn Eli Tellebon
Medhjelpere:
Terese Guldberg
Hanne Røtvei
41308936
90046858
90734330
90569428
41545057
94135792
93055344
95911806
97008717
95159946
92082404
99419429
Tidsplan og antall funksjonærer er
veiledende.
ALLE skal ta med skilt, sperrebukker,
bannere etc. når arbeidsoppgaven er
fullført.
Alt utstyr leveres til utnevnt ansvarlig.
Utstyr
Navn
Mobil
Startområde 1
Granasjøen
0730
6
Trafikk-/bussvakter.
Sette opp arenabannere
og sperremateriell.
Sette opp telt for de som
ønsker å smøre ski.
Legge ut ledninger til
startboksene (etter
samråd med tidtaker).
Skilt
Sperremateriell
Startpistol
Ansvarlig:
Rennebu IL
Kjetil Værnes
Medhjelpere:
95210285
Refleksvester
Toalettansvarlig:
Må se over toaletter!
Dele opp stadion etter
puljer. ”Rom” mellom
puljetidene.
Parkeringsvakter på
Granasjøen
0730
4
Parkeringsvakter
(ha tilgang til traktor)
Skilt
Sperremateriell
Refleksvester
Ansvarlig:
Rennebu IL
Medhjelpere:
Nerskogen: Arve
Krovoll
Bagasje:
Laste opp bagasje på
lastebil og kjøre til
idrettshallen. Lempe ut
bagasje. Ta imot bussene!
Refleksvester
Skilt
Ansvarlig:
Olaf Solberg
Medhjelpere:
Bente Skreen
Kristin Solberg
Parkeringsplassen:
Kr. 75,- pr. bil
Bagage.
Bagasje
0830
3
93215991
91867714
90763850
Speaker start OG
premieutdeling
idrettshallen
0900
2
Lydanlegg (Oppdal IL),
musikk og
speakertjeneste
Refleksvest,
playlist på
data/mobil
Bjørn Tore Øien
Åsmund Mellemseter
90767833
90042426
Startområde 2
Grøtsætra og ny
målgang
0730
6
Trafikk-/bussvakter.
Sette opp arenabannere
og sperremateriell.
Sette opp telt for de som
ønsker å smøre ski.
Legge ut ledninger til
startboksene (etter
samråd med tidtaker).
Skilt
Sperremateriell
Startpistol
Refleksvester
Ansvarlig:
Olav Inge Steinsheim
Henrik Aalbu
Medhjelpere:
90945399
90915300
Kenneth Teigen
Bård Hindset
Audun Mjøen
Birger Lie
Terje Storli
Joachim Frich
Ivar Vognild
91783500
97760810
92627425
91552585
92408340
48212655
90977469
Toalettansvarlig
Ellen Hanche Olsen
46628636
Grøtsetra park.plass:
Sperr av deler av
parkeringsplass
ca 1 uke før rennet pga
tilgang for busser.
Rigge om stadion etter
start til målgang!
Bagage
Hjelpe til vid bussretur,
guida folk og logistikk.
Parkeringsvakter på
Grøtsetra
0730
5
Parkeringsvakter
(ha tilgang til traktor el.
bilbergingsbil mens
bussene kjører skyttel)
Skilt
Sperremateriell
Refleksvester
Parkeringsplassen:
Kr. 50,- pr. bil
Sette opp vakter ved
Nerskogsveien
Ansvarlig:
Svein Bjørnar Rise
Medhjelpere:
90608798
Tore Lauritsen
Ingebrigt Loe
Rune Hindset
Inge Detli
Erik Dale
Martin Vognild
48016965
90179181
40632244
90184765
41933815
91781274
Tråkke skøytespor fra
park.plass til Grøtsetra
Bagasje
0830
3
Bagasje:
Laste opp bagasje på
lastebil og kjøre til
idrettshallen. Lempe ut
bagasje. Ta imot bussene!
Refleksvester
Skilt
Ansvarlig:
Rune Gotheim(OSK)
koordinere med
mannskap på
startområde 2
Medhjelpere:
Mannskap på
startområde 2
1130
2
Fylle opp busser
Refleksvest
Kenneth Teigen
Ingvald Haugan
+ folk fra arena vid
behov!
Stavservice start
Granasjøen
L1
1000
1
Vaktposten må ha med
ekstra staver!!!
Refleksvester
Rennebu IL
Hyttevei Nerskogen
kryss 1
L2
1000
2
Stoppe/varsle trafikk.
Legge på ren snø over
veien etter behov.
Skilt
Flagg
Refleksvester
Spade
Nerskogen
Løypeforening:
Torstein Sneisen
Roar Stenseth
97764468
93221681
Hyttevei Nerskogen
kryss 2
L3
1000
Stoppe/varsle trafikk.
Legge på ren snø over
veien etter behov.
Skilt
Flagg
Refleksvester
Spade
Nerskogen
Løypeforening:
Atle Mjøsund
Jørn Vatn
91322708
41473730
?? Skøytevakt bakken
opp mot Høgtskaret
L4
1030
1
For å stoppe de som
aktivt skøyter i motbakke.
Flagg
Refleksvester
?
Bakke ned mot
Skarvatnet
L5
1100
1
Gjøre turløpere
oppmerksom på at
skirenn pågår.
Refleksvest
Helge Toftaker
92429623
Krysset camping Skaret
L6
1100
2
Henvise til riktig løype.
Setta opp Nyvold
beachflags!
Skilt
Flagg
Refleksvester
Sivert Wognild
Tore Skaslien (OSK)
95118352
90560856
Løypedeling før
Grøtsætra
L7
1130
2
Henvise til riktig løype.
Skilt
Flagg
Refleksvester
Håvard Norheim
Arnt Gulaker
48011589
91312909
Kryssing
Gjevillvasveien på
resset
L8
1030
2
Løype-/vakthold
Legge på ren snø over
veien etter behov.
Skilt
Flagg
Refleksvester
Spade
Rolf Sverre Holum
Arne Giskeødegård
90726755
90503232
Rauhovden
L9
1030
2
Løype-/vakthold
Refleksvester
Morten Reitan
+ 1 p OSK
90156564
Krysset
Raudhovden/Hindsetm
arka
L10
1030
1
Løype-/vakthold
Refleksvester
Flagg
Kåre Magne Liegjerde
95768365
Koordinere busskøer,
sentrum
0745
4
Gi info/innføre køkultur.
Snakke med sjåfør på
forhånd slik at køer og
transport er gjennomgått.
Skilt
Refleksvester
Bjørn Volden
Øyvind Dørum
Arnstein Granlund
Oddgeir Enodd
5
Rigging fredag og lørdag
morgen.
Bussretur etter
målgang
91783500
93213080
UTE I LØYPA
2
«Nyvold-krysset»
publikumarena
Arena
Idrettshallen
Håndtere sperretid kl.
13.45!
Ansvarlig:
Kjetil Skogrand
Medhjelpere:
Monica Tiller
48199341
45867769
97680840
90591751
91741192
92629945
Ta imot bagasje i
idrettshallen og sortere!
L17
Oppmøte etter avtale
med arenaleder
Geir Grøtte
Finn Roar Mjøen
Kristin Killingberg
92096274
90681370
47386257
Refleksvest,
playlist på
data/mobil
Jørgen Brevik
+1p
98496100
Refleksvester
Ola Hokseng
1 person (Ola ordner)
90778754
Lørdag etter kl. 15.00
Rydde sammen
bord/benker, håndtering
søppel, kjøre utstyr, ta
ned telt, være til stede til
alt er ryddet opp.
Kjøre rundt og ta ned
parkeringsskilt.
Rydde i idrettshallen
etter rennet er ferdig!
Må ha tilgang på 2-3
hengere.
Speaker Grøtsætra
Start og målgang
1030
2
Lydanlegg Frode Hårstad,
rigga fredag og sjekka i
forkant!
Tidtaking mål
1000
1
EQ-Timing
Oppsamlingsscooter
1000
2
Være klar på Gransjøen
kl.10.00
2 pers på samme scooter

Similar documents