Blankett for forsinket bagasje

Transcription

Blankett for forsinket bagasje
Innholdsfortegnelse på savnet bagasje
Utfylt blankett sendes til: www.flysas.com/feedback
Eller
SAS Customer Care
Dept. OSLSK
N-0080 Oslo
Norge
Savnet bagasje
Skadet bagasje
Etternavn:
Fornavn:
Bagasjerapport-nummer:
Fast boligadresse:
Postnummer:
By:
Arbeidsplass (Navn/Arbeidsgiver/Postadresse)
Postnummer:
By:
Fasttelefon:
Telefon arbeid:
E-post:
Mobilnummer:
Navn på din bank:
EuroBonus-nummer:
Kontonummer:
Reiserute:
Flynummer
Dato
Fra
Til
Flynummer
Dato
Fra
Til
Flynummer
Dato
Fra
Til
Flynummer
Dato
Fra
Til
Antall kolli sjekket inn:
Total vekt på bagasjen:
Antall kolli mottatt:
Vekt på savnet
bagasje:
Beskrivelse av savnet
bagasje
Materiale:
Innholdet i bagasjen tilhører hovedsakelig:
Mann
Dame
Barn
Blandet
Annet*
*:__________________________________________
Er det betalt for
overvekt?
Merking (adresselapper
etc.):
Ja
Nei
Bagasjekvittering (bag-tag):
Antall reisende:
Merke:
Farge:
Størrelse:
Annet:
Billettnummer:
Legg ved følgende originaldokumentasjon:
- Bagasjerapport
- Bagasjekvittering (bag-tag) for forsinket bagasje
- Reiserute/boardingpass eller setekvittering
- Kvittering for betalt overvekt (hvis du har betalt for overvekt eller ekstra bagasje)
SAS kan be om å få se ytterligere dokumentasjon/kvitteringer
Side 1 av 2
Innholdsfortegnelse på savnet bagasje
Oversikt over eiendelene i bagasjen:
Antall
Kjøpedato
Innkjøpsverdi
Nåværende
verdi
Totalt
Har du mottatt noen form for erstatning fra andre flyselskap eller forsikringsselskap i denne saken?
Ja
Nei
Hvis ja – hvor mye? ______________ Hvilket flyselskap/forsikringsselskap ?_________________
Dersom du har privat forsikring som dekker dette tapet – vennligst oppgi forsikringsselskap og adresse
Jeg bekrefter herved at ovenstående opplysninger er fullstendige og korrekte
Dato …………………………………………………………………………………...
Signatur ………………………………………………………………………………….
Side 2 av 2