Program - Fylkesmannen.no

Transcription

Program - Fylkesmannen.no
Fagseminar om
«God jordstruktur og mangfoldig jordliv – Hvordan skal vi dyrke jorda?»
Tid: 30. mars 2016 Sted: Sole Hotell, Noresund
Målgruppe: Bønder i Buskerud, rådgivere i landbruket, maskinfirmaer,
landbruksforvaltning og andre interesserte
Program
09:00
Fremmøte, registrering og «kjøremat»
09:30 – 09:45
Velkommen til fagseminar om jord og agronomi
Per Liahagen
Styreleder i Buskerud
Landbruksselskap
Jord og jordstruktur: hvordan er status
09:45 – 10:30
Jordpakking – skader og konsekvenser på lang sikt
Trond Børresen
Professor ved NMBU
10:30 – 11:00
Registrering av jordpakking – status i Buskerud
Eirik Kolsrud
NLRØ
11:00 – 11:30
Jordforbedring og revitalisering av jord
Øystein Haugerud
Prosjektleder for «Levende matjord»
11:30 – 11:45
Beinstrekk
11:45 – 12:15
Gjenbruk av organiske ressurser fra storsamfunnet –
jordblandinger til landbruket
Lunsj
12:15 – 13:00
Aud Helene Rosenvinge
Lindum
Slik driver jeg gården min
13:00 – 13:20
Enkel gardskompostering på en fjellgård
Kjell Borge
Ammekubonde, Gol
13:20 – 13:40
Kompost som jordforbedring
Hans Erik Fuglerud
Korn- og grønnsakbonde,
Lier
13:40 – 14:00
Jordforbedring og humusregnskap i korndyrking
Jan Fredrik
Hornemann
Kornbonde, Steinssletta,
Hole
14:00 – 14:15
Beinstrekk
Nye muligheter
14:15 – 14:45
Prosjekt «Karbonbindende dyrkingsmetoder»
Hege Sundet
Prosjektleder NLRØ
14:45 – 15:15
Bruk av «Minorga – gjødsel» som jordforbedring
Lars Olav Breivik
Minorga
15:15 – 15:45
15:45 – 16:00
«Gå hjem og gjør likeså» - om ordninger for
«jordvelferd» i Regionalt Miljøprogram i Buskerud
Per Rønneberg Hauge
Avslutning og vel hjem!
Per Liahagen
Styreleder i Buskerud
Landbruksselskap
Fylkesmannen i Buskerud
Arrangør:
Buskerud Landbruksselskap i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud

Similar documents