Prislista - Ballast

Comments

Transcription

Prislista - Ballast
östhammar
Entreprenad
krossprodukter
Prislistan gäller från 2016-03-01
krossprodukter
Bergkrossprodukter
Fraktion
Stenmjöl
Stenmjöl
Stenmjöl
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Förstärkningslager
0/2
0/4
0/8
0/16
0/32
0/63
AMA
72
72
72
85
81
78
71
2/5
5/8
8/16
16/32
125
125
125
125
SEK/ton
Makadamprodukter
Makadam
Makadam
Makadam
Makadam
Öppettider Östhammar
Måndag-fredag 06:00-15:30
Rast: 09:00-09:30
Ingen utlastning på raster.
Telefon till vågkontor: 010-722 28 50.
Villkor
Priserna avser SEK/ton i mån av tillgång, fritt lastat
på fordon. Kontakta vågkontor för materialtillgång.
Faktureringsavgift tillkommer med 40 SEK per faktura.
Lägsta faktureringsbelopp är 280 SEK. ABM07 Ballast
tillämpas. Moms tillkommer på samtliga priser i den här
prislistan.
Vinterprodukter
Halkstopp
185
Beställningsmaterial
Underballast
DCH.15 Kontakta säljare för pris
Underballast
DCH.16 Kontakta säljare för pris
Miljö- och täktavgift tillkommer med fn. 0.50 SEK/ton.
Naturgrusskatt tillkommer med fn. 15 SEK/ton för de
produkter där naturgrus utgör råvaran dvs. sand, grus,
block och sten. Vintertillägg tillkommer under perioden
1/12-31/3.
Försäljning
Försäljning av krossprodukter och schaktförfrågningar:
Ola Jakobsson
010-722 28 31