Prislista - Ballast

Comments

Transcription

Prislista - Ballast
Löt
Entreprenad
krossprodukter
Prislistan gäller från 2016-03-01
krossprodukter
Bergkrossprodukter
Fraktion
Stenmjöl
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Förstärkningslager
Sprängsten
0/8
0/16
0/32
0/63
AMA
Osorterad
142
113
105
95
81
50
8/16
16/32
184
164
SEK/ton
Makadamprodukter
Makadam
Makadam
Kundservice 08-754 29 00
Beställning av grus-, kross- och jordleveranser
gör du på: 08-754 29 00.
Försäljning
Offerering av grus-, kross- och jordleveranser
samt schaktförfrågningar:
Åke Hjelm
08-590 049 35
Pranas Maxelius
08-590 049 21
Hans Wattjersson 08-590 049 07
Den senaste informationen hittar du på:
www.ballastsverige.se
Beställningsmaterial
Underballast
Underballast
Makadam
Skärv
DCH.15
DCH.16
32/63
63+
82
82
139
121
Miljö- och täktavgift tillkommer med fn. 0.50 SEK/ton.
Naturgrusskatt tillkommer med fn. 15 SEK/ton för de
produkter där naturgrus utgör råvaran dvs. sand, grus,
block och sten. Vintertillägg tillkommer under perioden
1/12-31/3.
Öppettider Löt
Måndag-torsdag 06:00-15:30
Fredag 06:00-13:00
Rast: 10:00-10:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.
Telefon till vågkontoret: 08-505 804 40.
Villkor
Priserna avser SEK/ton i mån av tillgång, fritt lastat
på fordon. Ta gärna kontakt med kundtjänst eller
anläggningen för aktuell produkttillgång. Fakturerings­
avgift tillkommer med 40 SEK per faktura. Lägsta
faktureringsbelopp är 280 SEK. Vid direktbetalning
på anläggningen tar vi bara kort, minimidebitering
280 SEK. ABM07 Ballast tillämpas. Moms tillkommer
på samtliga priser i den här prislistan.