מרשם אתרי הפסולת

Comments

Transcription

מרשם אתרי הפסולת
‫אגף אבק מזיק‬
‫מרשם בעלי הרישיונות העוסקים באסבסט‬
‫לפי סעיף ‪ 33‬לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק‪ ,‬התשע"א‪1122-‬‬
‫חלק ד'‪ :‬מרשם אתרי הפסולת‬
‫עדכון אחרון בתאריך – ‪1331331120‬‬
‫סוג האתר‬
‫מס' רישיון שם האתר‬
‫שם העובד‬
‫האחראי‬
‫כתובת‬
‫אסבסט‬
‫צמנט‬
‫אסבסט‬
‫פריך‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫תוקף הרישיון‬
‫תחנת‬
‫מעבר‬
‫‪35483‬‬
‫אתר הטמנה בזק‬
‫שבו שלמה‬
‫‪‬‬
‫שדי תרומות‬
‫‪14-0858808‬‬
‫‪188-0801130‬‬
‫‪181-8182425‬‬
‫‪14-0852800‬‬
‫‪1231831128‬‬
‫‪20102‬‬
‫מטמנת ברקת‬
‫רפי לוי‬
‫‪‬‬
‫ת‪3‬ד‪ ,3180 3‬שוהם‬
‫‪01581‬‬
‫‪13-0883181‬‬
‫‪13-8812211‬‬
‫האתר סגור‬
‫באופן זמני‬
‫דורון נגרין‬
‫‪‬‬
‫מועצה אזורית בני‬
‫שמעון‪ ,‬צומת בית‬
‫קמה‬
‫‪15-0028582‬‬
‫‪08-9915837‬‬
‫אברהם מרדכי‬
‫‪‬‬
‫קיבוץ נען‬
‫‪08-6347781‬‬
‫‪052-2226379‬‬
‫‪052-6662787‬‬
‫‪08-6347782‬‬
‫מילואות דרום‬
‫ד‪3‬נ‪ 3‬אשרת ‪18112‬‬
‫‪14-0580111‬‬
‫‪14-0580111‬‬
‫‪184-4003411‬‬
‫‪14-0811182‬‬
‫‪14-0512801‬‬
‫‪15-0110318‬‬
‫‪15-0208010‬‬
‫דודאים – אתר‬
‫טיפול ומיחזור‬
‫פסולת‬
‫גרין קליטה‬
‫ומיחזור בע"מ‬
‫‪11483‬‬
‫‪30040‬‬
‫‪30108‬‬
‫גליל מערבי ‪2003‬‬
‫חברה להובלה‬
‫בע"מ‬
‫יגאל אהרון‬
‫‪31843‬‬
‫לגמון הטמנה‬
‫ומיחזור בע"מ‬
‫יהודה רז‬
‫‪‬‬
‫‪33434‬‬
‫מטמנות אפעה‬
‫בע"מ‬
‫פרומן יואל‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קיבוץ לוחמי‬
‫הגטאות ד‪3‬נ‪ 3‬גליל‬
‫מערבי‬
‫החברה הכלכלית‬
‫ים המלח‬
‫מועצה אזורית‬
‫תמר‬
‫** ביטול‪ ,‬התליה או התניה בתנאי הרישיון‪ ,‬התראה או נזיפה שניתנו לבעל רשיון על ידי המנהל מתחילת החוק (אוגוסט ‪)1122‬‬
‫>>>>>>>>>>‬
‫כנפי נשרים ‪ ,5‬ת‪.‬ד‪ 33033.‬ירושלים ‪ | 04330‬טל'‪ | 00-0553030 :‬פקס‪00-0535000 :‬‬
‫‪www.sviva.gov.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אמצעים‬
‫משמעתיים**‬
‫‪1031531128‬‬
‫‪2031131111‬‬
‫‪1131531128‬‬
‫‪2331531128‬‬
‫‪203531128‬‬
‫התראה‬
‫(החלטה מיום‬
‫‪)1132131121‬‬
‫אגף אבק מזיק‬
‫סוג האתר‬
‫מס' רישיון שם האתר‬
‫שם העובד‬
‫האחראי‬
‫כתובת‬
‫אסבסט‬
‫צמנט‬
‫אסבסט‬
‫פריך‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫תחנת‬
‫מעבר‬
‫‪‬‬
‫מוא"ז אילות ד‪3‬נ‪3‬‬
‫אילות ‪5511‬‬
‫‪15-0388555‬‬
‫‪15-0388511‬‬
‫מחצבות תות‬
‫‪14-0503388‬‬
‫‪1831118821‬‬
‫‪1843235811‬‬
‫‪14-5801081‬‬
‫כ ‪ 238‬ק"מ ממושב‬
‫שדות מיכה כביש‬
‫‪353‬‬
‫‪ 15-0411051‬יוסי‬
‫– ‪181-8311321‬‬
‫פקס‪15- :‬‬
‫‪0411841‬‬
‫‪20512‬‬
‫נימרה‬
‫הרצל חזון‬
‫‪31101‬‬
‫שפיה קליטה‬
‫ומיחזור פסולת‬
‫בע"מ‬
‫נועם הולנדר‬
‫‪‬‬
‫‪40005‬‬
‫מטמנת חרובית‬
‫יוסף מולדובן‬
‫‪‬‬
‫תוקף הרישיון‬
‫** ביטול‪ ,‬התליה או התניה בתנאי הרישיון‪ ,‬התראה או נזיפה שניתנו לבעל רשיון על ידי המנהל מתחילת החוק (אוגוסט ‪)1122‬‬
‫>>>>>>>>>>‬
‫כנפי נשרים ‪ ,5‬ת‪.‬ד‪ 33033.‬ירושלים ‪ | 04330‬טל'‪ | 00-0553030 :‬פקס‪00-0535000 :‬‬
‫‪www.sviva.gov.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רישיון לא‬
‫בתוקף‬
‫‪1881581128‬‬
‫‪1881081120‬‬
‫אמצעים‬
‫משמעתיים**‬