Læs pressemeddelelsen - Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

Comments

Transcription

Læs pressemeddelelsen - Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond
Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond
Temaet som Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond
yder støtte til i 2016 er
”Aktiviteter der styrker fællesskab for voksne,
der savner et netværk”
Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond uddeler fondsmidler for 8. gang. Der
vil blive uddelt ???? kr.
Bestyrelsen har besluttet at temaet for årets uddeling skal være ”Aktiviteter der
styrker fællesskab for voksne, der savner et netværk”. Vi har ikke tidligere rettet
temaet direkte mod kun voksne, men vi er meget opmærksomme på, at der er
et stort behov herfor. Der er mange organisationer og foreninger der yder en
stor indsats på dette område, og det er kun disse, der er båret af frivillighed, der
kan søge.
Man søger via det ansøgningsskema, der ligger på hjemmesiden
www.nordslevigskekvindeforening.dk Dette skal anvendes, og andre former vil
ikke komme i betragtning. Ansøgningsfristen er 30. juni 2016, og uddelingen
foregår den 28. oktober 2016 på Folkehjem i Aabenraa.
Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond er dannet af de penge, foreningen fik
ind ved salg af Rømø Kur og Rekreation og Rønshoved Skolehjem. Fondens
formål er at støtte almenvelgørende formål herunder aktiviteter og projekter for
børn, unge og ældre mennesker i det tidligere Sønderjyllands Amt.
Med venlig hilsen
Rita Jespersen
formand
Tlf. 27 63 41 72

Similar documents