taktika_3 16/03/2016,13:06 1.21 Mb

Comments

Transcription

taktika_3 16/03/2016,13:06 1.21 Mb
16. 03. 2016
Povratni udar (Backdraft)
Povratni udar (Backdraft)
Zaradi omejenega dotoka zraka v prostor, v katerem je nastal
požar, se prične pojavljati delni produkti gorenja, ki lahko še
vedno gorijo, vendar v prostoru ne zgorevajo zaradi
pomanjkanja kisika. Če pride do dotoka svežega zraka (kisika)
skozi odprtino v prostor, pričnejo delni produkti in nezgoreli
pirolizni produkti eksplozivno zgorevati v smeri proti odprtini.
Ta pojav imenujemo povratni udar.
Razmere v prostoru
pred dotokom zraka
Povratni udar je torej na kratko eksplozivno ali burno
zgorevanje vročih plinov v prostoru, v katerem ni bilo dovolj
kisika za zgorevanje, ter je vanj prodrl svež zrak (kisik).
Povratni udar po
dotoku zraka
102
101
Vžig plinov in par
(fire gas ignition)
Požarni preskok (Flashover)
Povratni udar (Backdraft)
Vžig plinov in par (fire gas ignition)
V prostoru zaradi različnih vplivov nastajajo vnetljivi
plini oz. vnetljive pare, ki se širijo v prostoru. Če
pridejo do izvora vžiga in so le ti ustrezno pomešani z
zrakom, pride do vžiga.
Varnostna opozorila in znaki nevarnosti
103

Vsak vstop v prostor lahko povzroči požarni preskok, povratni udar
ali vžig par in plinov.

Ogenj v omejenih prostorih (podstrešja, majhna stanovanja) običajno
pomeni nevarnost za nastanek povratnega ognja. Dim, ki ga potiska
iz prostora skozi majhne površine je znak, da je v prostoru nadtlak.
Prezračevanje, uporaba vodne megle in defenzivna uporaba curkov
(uporaba z zunanje pozicije) so načini, ki pripomorejo, da ne pride do
povratnega ognja. Ob vstopu je potrebno biti zelo previden in
ustrezno zaščiten.

Oljni madeži na oknih, vroča površina vrat, pulzirajoči dimi izpod vrat
in skozi druge drobne odprtine je znak, da bo zelo verjetno prišlo do
pojava povratnega ognja, ko bomo odprli vrata v prostor. Zato je
ustrezno posredovati z prezračevanjem z podporo pulzirajoče vodne
megle za ohlajevanje požara in nezgorelih plinov.
104
Požarni preskok (Flashover)
Povratni udar (Backdraft)
Vžig plinov in par (fire gas ignition)
Požarni preskok (Flashover)
Povratni udar (Backdraft)
Vžig plinov in par (fire gas ignition)
Varnostna opozorila in znaki nevarnosti
Varnostna opozorila in znaki nevarnosti

Pri vstopanju ali gibanju v prostoru bodite pozorni na dim. Če dim pulzira
izpod vrat ali se v prostoru vrti sam vase, čimprej zapustite prostor in se
umaknite na varno izven objekta. Pri umiku lahko kot zaščito uporabite curek
vodne megle, ki ga usmerite nad sabo ter v smeri prodora toplote.

Žvižgajoči in rjoveči zvoki običajno spremljajo začetek povratnega ognja.
Čimprej zapustite prostor.

Možno vidno opozorilo je prisotnost modrikastega plamena, ki opozarja na
nepopolno izgorevanje.

Velika količina toplote, ki vidno narašča, je močno opozorilo na požarni
preskok. Iz prostora se umaknemo z pomočjo prostorskega gašenja z vodno
meglo nad glavami.
105
 Če se dim hitro vrtinči v spodnjem delu prostora, na
stropu pa opazimo jezike plamena, je to znak, da
bo prostor vsak trenutek zajel požarni preskok.
 Plamen v plinskih mešanicah nad vašo glavo je
znak začetka požarnega preskoka.
106
1
16. 03. 2016
Požarni preskok (Flashover)
Povratni udar (Backdraft)
Vžig plinov in par (fire gas ignition)
Prijemi za preprečitev hitrega razvoja požara
Zaščita z curkom nad glavo – zniževanje
temperature prostora
107
Požarni preskok (Flashover)
Povratni udar (Backdraft)
Vžig plinov in par (fire gas ignition)
Priprava za odpiranje prostora
108
Postavitev 1. in 2. napadalca pred
vrati prostora
Zaščita ob odpiranju vrat –
kratkotrajen curek v segrete pline
Napadalca se postavita tako, da ima napadalec 1.
možnost poslati v prostor curek, z največjo možno
učinkovitostjo. Učinkovit - izkoriščen curek vode bo le
takrat, ko se bo voda uparila po čim večji površini
prostora, s tem pa bo odvzela veliko količino energije, kar
bo privedlo do znižanja temperature in s tem znižanja
enega od pogojev za nastanek požarnega efekta. Da
bomo gasilno sredstvo-vodo izkoristili v popolni meri kar
pomeni tako učinek ohlajevanja kot učinek dušenja, je
potrebno po vstopnem curku, za nekaj trenutkov, pred
glavnim vstopom vrata pred seboj tudi zapreti.
109
1 napadalec
Je opremljen z gasilnim sredstvom, armaturo za vodo, s
katerim ima nalogo, da preveri ustrezen tlak, pretok in
ustrezno nastavljeno šobo za vstopno ohlajevanje. Vse
skupaj je najbolje preveriti z odprtjem armature in
kontrolo le tega.
2 napadalec
Skuša opaziti morebitno izhajanje dimnih plinov okoli vrat
in tudi pod njimi. V nadaljevanju skuša s pomočjo
zgornje strani gole roke preveriti temperaturo katero tipa
iz spodnje strani vrat navzgor. Pri omenjenem dejanju
lahko rokavico popolnoma ali le delno potegne iz roke.
2
16. 03. 2016
Postavitev 1. in 2. napadalca pred vrati
prostora
Zapiranje vrat za določeno časovno
obdobje
• Curek naj bo dolg cca 3-5
sekund, kar je odvisno od
znakov in višine nevtralne
cone, in nato se vrata
zaprejo.
• Ko smo vrata zaprli se
skuša s čakanjem nekje 5
sekund zagotoviti
efektivnost vodnega
curka z vparjanjem.
Temperatura [°C]
Volumen [liter]
100
200
300
400
500
600
700
800
1700
2160
2610
3070
3520
3980
4440
4890
Odpiranje vrat
• Napadalec dve, se pri različnih načinih odpiranja
postavi na različno stran, medtem ko je prvi napadalec
vedno na istem mestu.
• Postavitev se lahko spreminja v odvisnosti od prostora
kjer se nahajajo vstopna vrata, predvsem je
sprememba z odmikom levo in desno, ter ustrezen
premik od vrat nazaj.
• Napadalca sta ves čas v razmerju glasovne in vidne
komunikacije, da v vsakem trenutku dobro vesta kdaj
in kaj bo naslednji korak.
• Napadalec 2 vidno nakaže spremembo temperature na
vratih 1 napadalcu, kateri dobi informacijo, kam - v
katero višino naj usmeri curek.
Ponovno odpiranje vrat, vstopanje v prostor in
pričetek ohlajevanja, napredovanja in preiskovanja
• Po odprtju vrat skušamo čim prej zavzeti položaj na
levi ali desni strani stene in ne čakamo med vrati. V
vsakem primeru bomo z odpiranjem vrat naredili
izstopno odprtino po kateri bodo izhajali dimni plini in
vodna para, v koliko se bomo nahajali med vratno
odprtino, bomo izpostavljeni temperaturi dimnih plinov
in vlagi vodne pare, to pa ne bo kaj prida za naše
nadaljnje delo.
• Situacijo bomo skušali izboljšati tako, da bomo
zmanjšali temperaturo v prostoru in sicer z ustreznim
ohlajevanjem in prezračevanjem, s tem pa se bomo
tudi oddaljili od možnosti nastanka različnih požarnih
efektov, kot je v prvi vrsti dobro znan požarni preskok.
GAŠENJE
GAŠENJE
Postopki pri varnem vstopanju v goreči objekt:
•
•
•
•
gašenje pred vstopom,
pravilno tipanje vrat,
postopek odpiranja vrat in pravilna postavitev pred
vrati,
sodelovaje prvega in drugega napadalca.
Pri napredovanju do žarišča napadalna skupina
izvaja:
•
•
•
•
•
pravilno gibanje varno za gasilce (sklonjeno, po
kolenih – primerno pogojem v prostoru),
intenzivno iskanje žarišča,
gašenje, sprva dimnih plinov, kasneje žarišča,
sodelovanje skupin v notranjosti,
prezračevanje prostorov.
3
16. 03. 2016
GAŠENJE – PREZRAČEVANJE
Prezračevanje je lahko naravno ali prisilno.
Naravno prezračujemo s pomočjo gibanja zraka
(veter, prepih), prisilno pa je lahko izvedeno na več
načinov:
•
podtlačno,
•
nadtlačno,
•
hidravlično.
GAŠENJE – UMIK IZ PROSTOROV
Umik iz prostorov izvedemo ko pride do naslednjih
pogojev:
•
•
tehnične težave,
obvezna zamenjava ekipe (pomanjkanje zraka,
izčrpanost),
ogenj se nevarno širi,
nevarnost rušenja,
iznos opreme,
zaključek gašenja (po povelju).
•
•
•
•
TRETJA PRIORITETA
GAŠENJE – UMIK IZ PROSTOROV
Normalizacija
Po umiku iz prostorov sledijo naslednji
postopki:
•
•
•
•
ponovno evidentiranje,
pospravljanje opreme v vozilo,
pospravljanje požarišča,
delo v domu in priprava opreme za naslednjo,
intervencijo.
Pomeni opraviti dela po pogasitvi
požara ter ureditvi kraja požara
ali nesreče na način, ki zagotovi
neponovljivost dogodka in varno
saniranje kraja nesreče in
odpravo posledic nesreče.
122
POŽAR V NARAVI
POŽAR V NARAVI
Vrste požarov v naravi:
Vzroki:
• podtalni,
• talni,
• vršni.
•
•
•
•
Glede na lokacijo in konfiguracijo terena jih delimo na:
•
•
človeški faktor (nepazljivost),
strela (pojavi v naravi),
elektrika ali železnica,
samovžig, itd…
požare na dostopnih mestih,
požare v visokogorju ali nedostopnih mestih.
4
16. 03. 2016
POŽAR V NARAVI - GASILSKE ENOTE
Pehotne enote:
POŽAR V NARAVI - GASILSKE ENOTE
Motorizirane enote
Skupina 3 gasilci:
Skupina 3 gasilci:
N1
N2
N1
N2
Orodje:
ročno orodje, škropilnica, kosir, grebalo, izpihovalnik
Naloge:
napadalna skupina razvod cevi in gašenje, strojnik vozilo in delo s črpalko (GVGP 1)
Oddelek 5 gasilcev:
Oddelek 5 gasilcev:
N1
N2
Orodje:
ročno orodje, škropilnica 2x, kosir, grebalo, izpihovalnik 2x
POŽAR V NARAVI –TAKTIČNI POSTOPKI
Delo gasilcev na intervenciji - požari na dostopnih mestih:
•
•
•
•
•
dostop do mesta požara,
določitev meje, ali mesta zajezitve požara,
postopek polaganja cevovodov in vzpostavljanja verige,
delo gasilcev na mestu dobave vode,
delo gasilcev na transportu vode do mesta požara:
• prenos in premiki cevovodov, postavitev dodatnih cevovodov,
menjava cevi v cevovodih,
• varovanje cevovodov,
• delo gasilcev na mestu gašenja:
• način gašenja posameznega požara,
• način dela v prvem napadu.
POŽAR V NARAVI -TAKTIČNI POSTOPKI
N1
N2
Naloge:
lahko en ali dva razvoda cevi,
strojnik vozilo in delo s črpalko (GVGP 2)
POŽAR V NARAVI -TAKTIČNI POSTOPKI
Delo gasilcev na intervenciji - požari na težko
dostopnih mestih in v visokogorju:
- določitev meje, ali mesta zajezitve požara:
- ocena višinske razlike požara in določitev področja delovanja
enote (poleg znanih nevarnosti imamo problematiko premikanja
enot – višinska razlika, horizontalni premiki),
- določitev naravnih preprek za širjenje požara,
- usmeritev požara v neporaščeno področje,
- postopek polaganja cevovodov in vzpostavljanja verige,
- delo gasilcev na mestu dobave vode.
POŽAR V NARAVI -TAKTIČNI POSTOPKI
• Delo gasilcev pri transportu vode do mesta požara:
• prenos in premiki cevovodov, dobava dodatnih cevovodov,
zamenjava cevovodov,
• varovanje cevovodov.
SMER
GIBANJA
• Delo gasilcev na mestu gašenja:
•
•
•
•
usmerjanje požara,
varovanje širjenja pri naravnih preprekah,
izvajanje umetnih preprek (s požigom s močnim polivanjem),
način dela v prvem napadu.
• Dostop do mesta požara.
• Sodelovanje s helikoptersko enoto.
ROČNO
ORODJE
linija
požara
N1
IZPIHOVALNIK
ŠKROPILNICA
N2
5
16. 03. 2016
POŽAR V NARAVI - SPLOŠNI TAKTIČNI
POSTOPKI
POŽAR V NARAVI -POIMENOVANJE
SEKTORJEV
Glede na situacijo izvajamo naslednje postopke:
• gasimo z bokov (in repa) ali z obkroženjem,
• pazimo na hitrost in smer vetra zaradi hitre razširitve
ali preskoka požara (PAZI ČELO),
• odstranjevanje materiala,
• gašenje po globini (celotna površina),
• oskrba in zamenjava moštva,
• gasilska straža.
DESNI BOK
ČELO POŽARA
JEDRO
POŽARA
2. OPERATIVNI TAKTIČNI POSTOPKI GASILCEV
POŽAR V NARAVI - POIMENOVANJE
SEKTORJEV
DESNI BOK
ČELO POŽARA
JEDRO
POŽARA
2. OPERATIVNI TAKTIČNI POSTOPKI GASILCEV
LEVI BOK
LEVI BOK
LEVI BOK
REP POŽARA
INTERVENCIJE S TEHNIČNIM
REŠEVANJEM
Intervencije gasilcev s tehničnim posredovanjem
so v zadnjem času v porastu.
Vrste tehničnih nesreč in posredovanj:
•
•
•
•
•
•
nesreče v prometu (cestnem, železniškem, letalskem),
nesreče pri delu,
reševanje oseb iz višin in globin,
potres (rušenje stavb – reševanje iz ruševin),
utopitve (reševanje na vodi in iz vode),
posredovanje po neurjih in ujmah.
REP POŽARA
INTERVENCIJE S TEHNIČNIM
REŠEVANJEM
Oprema:
Za vsako obliko tehnične intervencije je
potrebna specifična tehnična oprema in orodje.
Enote posredovalcev so različne, prilagojene
potrebam same intervencije.
NESREČE V PROMETU
Postopki pri posredovanju:
Orodje in oprema:
- ocena situacije,
- orodje in oprema za stabilizacijo
- prometno zavarovanje,
vozil, hidravlično orodje za
- ugotavljanje stanja
tehnično posredovanje,
poškodovancev in nudenje prve - oprema za prometno in požarno
pomoči (stabilizacija stanja),
zavarovanje ter za stabilizacijo
- požarno zavarovanje,
vozil,
- tehnično reševanje
- oprema za prvo pomoč, KED,
(stabiliziranje vozil, s tehničnim
nosila za iznos ponesrečencev.
posegom omogočiti prostor za
iznos ponesrečencev),
- sanacija mesta nesreče.
6
16. 03. 2016
NESREČE PRI DELU
Postopki pri posredovanju:
- ocena situacije / sodelovanje z
drugimi službami,
- zavarovanje mesta intervencije /
požarno zavarovanje,
- ugotavljanje stanja
poškodovancev, nudenje prve
pomoči, stabilizacija stanja,
- tehnično reševanje,
- sanacija mesta nesreče.
Orodje in oprema:
-
hidravlično in pnevmatsko orodje,
orodje za delo v gozdu,
oprema za požarno zavarovanje,
oprema za prvo pomoč,
naprave za dvig in vleko bremen.
REŠEVANJE IZ RUŠEVIN
REŠEVANJE IZ VIŠIN IN GLOBIN
Postopki pri posredovanju:
Orodje in oprema:
- ocena situacije / sodelovanje z
drugimi službami,
- zavarovanje mesta intervencije /
požarno zavarovanje /izklop
energetskih virov,
- ugotavljanje števila, lokacije in
stanja poškodovancev ter po
potrebi nudenje prve pomoči,
- varovanje poti za umik
reševanje iz objekta in prenos
do zbirnega mesta / pomoč pri
evakuaciji objekta,
- sistematičen pregled prostorov,
- osvetlitev objekta (po potrebi).
- lestve (vseh vrst),
- spustnice, dvižne ploščadi,
- naprave za dvigovanje ali
spuščanje oseb in bremen,
- vrvna tehnika,
- priročna sredstva.
REŠEVANJE NA VODI IN IZ VODE
Postopki pri posredovanju:
Orodje in oprema:
- ocena situacije / sodelovanje z
drugimi službami,
- zavarovanje mesta intervencije /
požarno zavarovanje / izklop
energetskih virov,
- ugotavljanje števila, lokacije in
stanja poškodovancev ter po
potrebi nudenje prve pomoči,
- odkopavanje in prenos
poškodovanih oseb,
- sistematičen pregled objekta,
- osvetlitev objekta (po potrebi).
Postopki pri posredovanju:
Orodje in oprema:
- lestve (vseh vrst)
gradbena mehanizacija,
- ročno orodje za odkopavanje
zasutih, lestve, pnevmatsko
orodje in blazine,
- oprema za lociranje
ponesrečencev,
- oprema in material za podpiranje
ruševin.
- ocena situacije / sodelovanje z
drugimi službami,
- zavarovanje mesta dogodka,
- ugotavljanje števila, lokacije in
stanja poškodovancev ter po
potrebi nudenje prve pomoči,
- reševanje,
- prenos do službe NMP,
- končni pregled območja.
- čolni (raznih oblik),
REŠEVANJE OB NEURJIH
Postopki pri posredovanju:
Orodje in oprema:
- ocena situacije / sodelovanje z
drugimi službami,
- zavarovanje mesta
posredovanja,
- reševanje ljudi, živali in
premoženja,
- odpravljanje največjih težav,
- sanacija terena,
- končni pregled območja.
- črpalke (različnih oblik),
- motorne žage, ročno orodje,
- potapljaška oprema,
- oprema za reševanje iz vode,
- vrvi, reševalni obroči, kavlji in
druga priročna oprema.
NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI
Nesreča z nevarno snovjo zahteva
intervencijo enote, ki je za to usposobljena
(ima koncesijo) in je ustrezno opremljena.
- lestve, gasilska in gradbena
mehanizacija.
2. OPERATIVNI TAKTIČNI POSTOPKI GASILCEV
7
16. 03. 2016
NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI –
TAKTIČNI POSTOPKI
NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI
Operativni taktični postopki pri nesrečah z
nevarnimi snovmi so:
1.
2.
3.
4.
V zaporedju se izvede naslednje aktivnosti:
•
•
•
Prepoznati,
Izolirati,
Rešiti, omejiti,
Sanirati.
zavarovanje kraja nesreče,
identifikacija nevarne snovi,
požarno zavarovanje (v kolikor je potrebno).
Gasilci z enotami navadno sodelujemo pri prvih
treh točkah, včasih tudi delno pri sanaciji.
NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI –
TAKTIČNI POSTOPKI
zaustavitev iztekanja,
prečrpavanje nevarne snovi,
sanacija mesta nesreče.
•
•
•
•
•
Ocena situacije /sodelovanje z drugimi
službami,
zavarovanje mesta dogodka, izklop
energetskih virov,
reševanje ljudi, živali in premoženja,
reševanje najnujnejših situacij,
črpanje vode in sanacija stanja,
končni pregled območja.
Eksplozivna snov
Oksidativna snov
Vnetljiva snov
Strupena snov
Dražljiva snov
V skladu s situacijo izvedemo najnujnejše
ukrepe za reševanje ljudi, živali in materialnih
dobrin.
Ko nivo vode upade, začnemo črpati vodo in
sanirati poplavljene dele.
DELO GASILCEV NA POPLAVAH
OPERATIVNI TAKTIČNI POSTOPKI
•
Jedka snov
DELO GASILCEV NA POPLAVAH
Aktivnosti se nadaljujejo z naslednjimi
postopki:
•
•
•
Snov nevarna okolju
NEVARNOSTI ZA GASILCE NA
INTERVENCIJI
Delo gasilcev na intervenciji je tudi nevarno. Pride do
poškodb, katerim se v veliki meri lahko izognemo.
Vzroki za poškodbe so naslednji:
•
•
•
•
•
•
•
razširitev požara,
rušenje,
eksplozija,
zastrupitev ali zadušitev,
sevanje,
udara električnega toka,
promet in druge nevarnosti.
8
16. 03. 2016
RAZŠIRITEV POŽARA
VZROK
- požar pride v razvito fazopožarni preskok,
- povratni ogenj,
- napačna izbira gasilnega
sredstva,
- nepoznavanje gorečih
snovi,
- reakcija z nevarno snovjo.
NEVARNOST RUŠENJA OBJEKTA
VZROK
ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI
- ustrezna zaščita gasilcev,
- dobro opazovanje in
ukrepanje vodje gasilcev,
- pravilni taktični postopki
gasilcev,
- pravilna izbira gasilnega
sredstva.
- eksplozija,
- preobremenitev zgradbe
(voda),
- sprememba lastnosti
nosilne konstrukcije
(vročina, gradbeni posegi),
- potres.
ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI
- ustrezna zaščita gasilcev,
- dobro opazovanje in
ukrepanje vodje gasilcev,
- pravilni taktični postopki
gasilcev,
- znanje (gradbeništva,
kemije, fizike, statike).
9

Similar documents