Obvestilo tekmovalnega sektorja (031) (17.03.2016) (PDF

Comments

Transcription

Obvestilo tekmovalnega sektorja (031) (17.03.2016) (PDF
NZS STANDARD
Št. / ozn. :
NAV_OBV_1516_SFL
Verzija:
V1.0
Zadeva:
OBVESTILO
Št.: 031/2015-2016
Datum: 17.03.2016
KAZALO
1 – registracija tekem
2 – registraciji neodigranih tekem
3 – sklepi vodje tekmovanja 1. SFL
4 – sklepi vodje tekmovanja mladih
5 – zaključni del 1. SFL
6 –zaključni del U19
VSEBINA
1 – registracija tekem:
Z doseženimi rezultati se registrirajo tekme:







18. kroga 1. SFL,
17. kroga 2. SFL, razen tekme po sklepu v nadaljevanju,
prvega polfinala zaključnega dela ženske futsal lige v Sodražici,
18. kroga U19 vzhod in U19 zahod, razen tekme po sklepu v nadaljevanju,
prvega četrtfinala zaključnega dela U17,
prvega polfinala zaključnega dela U15,
prvega polfinala zaključnega dela U13,
odigrane dne, 11., 12. in 13.03.2016, saj pritožb ni bilo.
2 – registracija neodigranih tekem:
Vodji tekmovanj sta sprejela naslednja sklepa o registraciji tekem v 2. SFL in tekmovanju mladih v
kategoriji U19 vzhod:
Sklep VT 024/2015-2016:
Tekma 17. kroga 2. SFL med ekipama Tomaž Trcko in KMN Oplast Kobarid B se po uradni dolžnosti, na
osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in 21. člena Pravilnika NZS za futsal registrira z
rezultatom 5 : 0 v korist ekipe Tomaž Trcko.
Ekipo KMN Oplast Kobarid B se preda v disciplinski postopek.
Pravni pouk:
Na podlagi 1. alineje 69. člena TP NZS ima »zainteresirani klub« pravico v roku osmih (8) dni od
prejema tega sklepa podati pisno pritožbo na izrečeni sklep drugostopenjskemu organu, to je Komisiji
za pritožbe pri NZS. Pravočasnost vložene pritožbe se ugotavlja po datumu na pošto oddane in na
naslov Komisije za pritožbe pri NZS poslane pošiljke. Pritožbo bo obravnavala Komisija za pritožbe pri
NZS, če bo v pritožbenem roku plačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS št. SI56 3300 0000
0606 726. Odločitev Komisije za pritožbe pri NZS mora biti na podlagi 70. člena TP NZS sprejeta v roku
30 dni od dneva prejema pritožbe.
V1.0
OBVESTILO
NAV_1516
2
Sklep BG 83/2015-2016:
Tekma 18. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama Hiša daril Ptuj in
Kebelj Frizerstvo Andrejka se po uradni dolžnosti ter na osnovi 54. člena Tekmovalnega pravilnika NZS
registrira z rezultatom 5 : 0 v korist ekipe Kebelj Frizerstvo Andrejka.
Pravni pouk:
Na podlagi 1. alineje 69. člena TP NZS ima »zainteresirani klub« pravico v roku osmih (8) dni od
prejema tega sklepa podati pisno pritožbo na izrečeni sklep drugostopenjskemu organu, to je Komisiji
za pritožbe pri NZS. Pravočasnost vložene pritožbe se ugotavlja po datumu na pošto oddane in na
naslov Komisije za pritožbe pri NZS poslane pošiljke. Pritožbo bo obravnavala Komisija za pritožbe pri
NZS, če bo v pritožbenem roku plačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS št. SI56 3300 0000
0606 726. Odločitev Komisije za pritožbe pri NZS mora biti na podlagi 70. člena TP NZS sprejeta v roku
30 dni od dneva prejema pritožbe.
3 – sklepi vodje tekmovanja 1. SFL:
Vodja tekmovanja je pred začetkom zaključnega dela tekmovanja 1. SFL sprejel naslednje sklepe:
Sklep VT 025/2015-2016:
Na podlagi registracij tekem se potrdi končni vrstni red rednega dela tekmovanja 1. SFL 2015/2016:
1. KMN Oplast Kobarid, 2. Proen Maribor, 3. Dobovec Pivovarna Kozel, 4. FC Litija, 5. Potočje
projektiranje Sevnica, 6. KMN Puntar, 7. KMN Bronx Škofije, 8. KMN Benedikt in 9. Kix Ajdovščina
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 026/2015-2016:
Na podlagi ugotovljenega končnega vrstnega reda ter drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in
sedmega odstavka 44. člena Splošnih propozicij za futsal tekmovanja 2015/2016 so:
a.) četrtfinalni pari za prvaka: KMN Oplast Kobarid – KMN Benedikt, Proen Maribor – KMN Bronx
Škofije, Dobovec Pivovarna Kozel – KMN Puntar in FC Litija – Potočje projektiranje Sevnica;
b.) kvalifikant v dveh tekmah za obstanek v 1. SFL v naslednjem tekmovalnem letu 2016/2017 je
Kix Ajdovščina, ki se pomeri proti drugo uvrščeni ekipi 2. SFL 2015/2016.
Ta sklep je dokončen.
Grafikon s tekmovalnimi pari in datumi tekem so objavljeni v 5. točki teh obvestil. Opozarjamo klube,
da so odvisno od poteka zaključnega dela tekmovanja možne spremembe tekmovalnega koledarja v
polfinalu in finalu. Tekmi za tretje mesto, kjer se igra po pokalnem sistemu, bosta odigrani v prvih dveh
terminih finalne tekme.
Sklep VT 027/2015-2016:
Prva četrtfinalna tekma zaključnega dela tekmovanja 1. SFL med ekipama Proen Maribor in KMN Bronx
Škofije, ki je določena s tekmovalnim koledarjem za dne, 18.03.2016, se zaradi zasedene dvorane in na
podlagi pismenega sporazuma med ekipama preloži na četrtek, 17.03.2016 z začetkom ob 20:00. uri v
dvorani Tabor v Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
V1.0
OBVESTILO
NAV_1516
3
4 – sklepi vodje tekmovanja mladih:
Vodja tekmovanja mladih je sprejel tudi naslednje sklepe o potrditvi vrstnih redov v kategoriji U19
vzhod in zahod ter o preložitvi tekme v kategoriji U15:
Sklep BG 84/2015-2016:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 2. člena 17. odstavka Aneksa k Propozicijam
tekmovanja za Državno prvenstvo Futsal U19 za sezono 2015/2016 so se v četrtfinale zaključnega dela
tekmovanja iz skupine vzhod uvrstile ekipe: Tomaž Picerija Ozmec, Kebelj Frizerstvo Andrejka,
Komunala Sveta Trojica in Potočje Projektiranje Sevnica.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 85/2015-2016:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 2. člena 17. odstavka Aneksa k Propozicijam
tekmovanja za Državno prvenstvo Futasal U19 za sezono 2015/2016 so se v četrtfinale zaključnega
dela tekmovanja iz skupine zahod uvrstile ekipe: Futsal Klub Stripy, FK Zavas, KMN Velike Lašče in FC
Litija.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 86/2015-2016:
Na podlagi uvrstitev rednega dela in 2. člena 18. odstavka Aneksa k Propozicijam tekmovanja za
Državno prvenstvo Futsal U 19 za sezono 2015/2016 so četrtfinalni pari tekmovanja U19 naslednji:
 KMN Velike Lašče : Tomaž Picerija Ozmec
 FC Litija : Kebelj Frizerstvo Andrejka
 Potočje Projektiranje Sevnica : Futsal Klub Stripy
 Komunala Sveta trojica : FK Zavas
Ta sklep je dokončen.
Tekme četrfinala se igrajo v nedeljo, 20.3. in 3.4.2016.
Sklep BG 87/2015-2016:
Druga polfinalna tekma tekmovanja mladih v kategoriji U15 med ekipama ŠD Extrem in KMN Benedikt,
katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 20.3.2016 v ŠD Sodražica v Sodražici, se na podlagi pismenega
sporazuma med ekipama preloži na četrtek, 24.3.2016 s pričetkom ob 16.30 uri. Tekma se igra v ŠD
Sodražica v Sodražici.
Ta sklep je dokončen.
Skupni zmagovalec tega polfinala je obvezen takoj po odigrani tekmi sporočiti termin svoje domače
tekme v finalu (še pred prazniki).
5 – zaključni del 1. SFL:
V nadaljevanju izpisek nekaterih tekmovalnih določil in grafikon zaključnega dela:
 Vse tekme se igrajo 2x20 minut neto igralnega časa (z ustavljanjem ure) brez podaljškov.
 V zaključnem delu se igra na izpadanje po sistemu na dobljene tekme.
V1.0
OBVESTILO
NAV_1516
4
 V četrtfinalu se igra na dve, v polfinalu in finalu pa na tri dobljene tekme.
 Domačini v četrtfinalu si sledijo po sistemu 1-1-1. Domačini prve in morebitne tretje tekme so
bolje uvrščene ekipe v rednem delu tekmovanja.
 Domačini v polfinalu in finalu si sledijo po sistemu 2-2-1. Domačini prvih dveh in morebitne
pete tekme so bolje uvrščene ekipe v rednem delu tekmovanja.
 Na vsaki tekmi z neodločenim rezultatom se izvajajo kazenski udarci; vsaka ekipa prvotno
izvaja po 5 kazenskih udarcev.
 Na tekmi za tretje mesto se igrata dve tekmi po pokalnem sistemu. Domačin prve tekme je
slabše uvrščena ekipa v rednem delu tekmovanja.
GRAFIKON ZAKLJUČNEGA DELA 1.SFL:
/četrtfinale 1-1-1; polfinale in finale 2-2-1; za tretje mesto dve tekmi po pokalnem sistemu/
1. KMN OPLAST KOBARID
18.3.2016, 25.3.2016; 1.4.2016
8. KMN BENEDIKT
6.4., 15.4., 19.4.;
22.4., 26.4.2016
5. POTOČJE PROJEKTIRANJE SEVNICA
18.3.2016, 25.3.2016; 1.4.2016
29.4., 3.5., 6.5.;
4. FC LITIJA
10.5, 13.5.2016
DRŽAVNI PRVAK
3. DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL
18.3.2016, 25.3.2016; 1.4.2016
6. KMN PUNTAR
6.4., 15.4., 19.4.;
22.4., 26.4.2016
7. KMN BRONX ŠKOFIJE
17.3.2016, 25.3.2016; 1.4.2016
2. PROEN MARIBOR
Opomba: odvisno od poteka zaključnega dela se lahko spremeni koledar tekem v polfinalu in finalu.
6 – zaključni del U19:
S prvimi četrtfinalnimi tekmami se začenja tudi zaključni del državnega prvenstva v kategoriji U19. V
nadaljevanju izpisek nekaterih tekmovalnih določil in grafikon zaključnega dela:




Vse tekme v zaključnem delu se igrajo 2x20 minut neto igralnega časa (z ustavljanjem ure).
V zaključnem delu se igra na izpadanje s po dvema tekmama po pokalnem sistemu.
Na prvih tekmah velja vsak (tudi neodločeni) doseženi rezultat kot končni rezultat.
V kolikor je seštevek rezultatov obeh tekem enak, prav tako pa število doseženih zadetkov v
gosteh, o zmagovalcu in napredovanju odločajo kazenski udarci brez predhodnih podaljškov;
vsaka ekipa prvotno izvaja po pet kazenskih udarcev.
 V letošnjem prvenstvu se igrata tudi tekmi za tretje mesto.
V1.0
OBVESTILO
NAV_1516
5
GRAFIKON ZAKLJUČNEGA DELA U19:
/gostitelji prvih tekem so slabše uvrščene ekipe po rednem delu, v finalu možen žreb gostiteljev/
1V TOMAŽ PICERIJA OZMEC
20.3.2016 – 3.4.2016
4Z KMN VELIKE LAŠČE
10.4.2016 – 17.4.2016
3V KOMUNALA SVETA TROJICA
20.3.2016 – 3.4.2016
2Z FK ZAVAS
24.4.2016 –
8.5.2016
DRŽAVNI PRVAK
2V KEBELJ FRIZERSTVO ANDREJKA
20.3.2016 – 3.4.2016
3Z FC LITIJA
10.4.2016 – 17.4.2016
4V POTOČJE PROJEKTIRANJE SEVNICA
20.3.2016 – 3.4.2016
1Z FUTSAL KLUB STRIPY
Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
V1.0
Pripravil: Stane Kokalj
referent za futsal
OBVESTILO
NAV_1516