Zapisnik 32. seje registracijske komisije (30.09.2015)

Transcription

Zapisnik 32. seje registracijske komisije (30.09.2015)
Nogometna zveza Slovenije
Brničičeva 41 G, p.p. 3986, 1001 Ljubljana
tel.:01 5300 400
ZAPISNIK 32. seje Registracijske komisije NZS z dne 29.09.2015 ­ mali nogomet
Stran 1/1
Klub: KMN Dobovec - 688
Številka
Priimek in ime
114708
Leško Branimir
Rojen Člen
Klub
03.07.1997 15
Pravica
nastopa od
do
30.09.2015
Klub: KMN Oplast Kobarid - 792
Rojen Člen
Klub
Pravica
nastopa od
Številka
Priimek in ime
80367
Benedejčič Peter
21.06.1996 15
30.09.2015
114707
Kemper Tilen
27.05.1997 15
30.09.2015
57249
Školč Andrej
25.08.1988 15
KMN Gorica
do
30.09.2015
Zavrnjene vloge:
- KMN Tomaž: Čupić M.
- ŠD FC Ptuj: Gajser T.
PRAVNI POUK:
Zoper sklepe registracijske komisije je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti 8 dni od prejema sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti na
Nogometno zvezo Slovenije. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana tudi
pritožbena taksa v višini 400 EUR na TRR NZS: 3300-0000-0606-726.
O pritožbi odloča Komisija za pritožbe NZS.
Pritožba ne vpliva na pravico igralca do nastopa.
Ljubljana, 29.09.2015
Predsednik RK NZS
Iztok Strelec l.r.