TASAVALLAN PRESIDENTIN 6.12.2015 MYÖNTÄMÄT

Transcription

TASAVALLAN PRESIDENTIN 6.12.2015 MYÖNTÄMÄT
TASAVALLAN PRESIDENTIN 6.12.2015 MYÖNTÄMÄT KUNNIAMERKIT
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Luotonen Hannu
tekninen johtaja
Suomen Leijonan ritarimerkki
Horppu Jari
liikelaitoksen johtaja
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Toppila-Mörsky Teija
rehtori
Suomen Leijonan ansioristi
Immonen Erkki
katupäällikkö
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Kettunen Jouni
Kylliäinen Hellevi
Lotti Heli
Pylkäs Perttu
Roimola Juha
Saarni Raija-Liisa
tiemestari
työsuojeluvaltuutettu, perusopetuksen lehtori
puhtauspalvelupäällikkö
luokanopettaja
työhyvinvointisuunnittelija
sairaanhoitaja
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Paakala Margit
Pajari Seija
Ruohomäki Terttu
Suurnäkki Vesa
puhtauspalvelusuunnittelija
sairaanhoitaja
nuoriso-ohjaaja
vahtimestari
Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Kokkonen Anneli
Valkiainen Laila
suunnitteluavustaja
suunnitteluavustaja
Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 16.3.2016
(30 v kunnallista palvelua)
Aho Satu
Ampuja Anne
Andersson Anna-Mari
Arola Anne
Eerola Kirsi
Haapaniemi Eija
Haapaniemi Johanna
Hagner-Gräsbeck Marianne
Hagqvist Jaana
Halmesarka Anu
Hasu Soila
Heiskanen Rauni
Herskoi Anneli
Hilden Petri
Hilkkola Merja
Jaako Tuula
maatalouslomittaja
lähihoitaja
erikoiskirjastonhoitaja
sairaanhoitaja
koulunkäynninohjaaja
puistotyöntekijä
sairaanhoitaja
sairaanhoitaja
päiväkodin johtaja
koulusihteeri
lastentarhanopettaja
hammashoitaja
lastenhoitaja
liikuntapaikkojen hoitaja
lastenhoitaja
terveydenhoitaja
Jauhiainen Anneli
Johansson Iina
Jokinen Kaija
Jussila Päivi
Järvinen Esko
Järvinen Marja-Liisa
Järvinen Ritva
Jääskeläinen Päivi
Jääskeläinen Reetta
Kaaranto Päivi
Kallio Merja
Kangaskolkka Sanna
Kangaskolkka Ulla
Kaunismäki Sirpa
Kauppi Leena
Kauppila Jukka
Kelin Liisa
Kesäniemi Riitta
Kilkki Juha
Kirssi Veli-Matti
Kojo Teija
Komulainen Tuulikki
Korhonen Pia
Korpela Tarja
Korpinen Helka
Koskelainen Erja
Kosonen Sari
Kotola Pekka
Kovasiipi Matti
Kukkola Tuula
Kunnas Hellevi
Kurvinen Marjatta
Kuusisto Helena
Kylliäinen Hellevi
Kärkkäinen Irma
Kärkäs Tarja
Laari Tuire
Laherto Marja
Lahti Tiina
Lautamäki Pirjo
Lehtinen Tuula
Lehtovirta Oili
Leinonen Päivi
Lemettilä Juha
Lindstedt Jouni
Litmanen Ulla
Liukkonen Jorma
Lonka Jaakko
Lukkarinen Heli
Mahanen Marja-Leena
vastaava ohjaaja
luokanopettaja
lähihoitaja
kirjastovirkailija
luokanopettaja
lähihoitaja
tekninen assistentti
lähihoitaja
erityisopettaja
digitaalitulostaja
päivähoitotyöntekijä
ruokapalvelutyöntekijä
suurtalouskokki
ruokapalvelutyöntekijä
erityisluokanopettaja
maatalouslomittaja
ohjaaja
suurtalouskokki
maatalouslomittaja
talonrakennusmestari
koulusihteeri
rehtori
terveydenhoitaja
siivooja
sairaanhoitaja
kirjastovirkailija
suurtalouskokki
paikkatietokäsittelijä
maatalouslomittaja
lähihoitaja
taloussuunnittelupäällö
lähihoitaja
palvelupäällikkö
lehtori
lehtori
lastenhoitaja
toimistosihteeri
toimistosihteeri
osastonhoitaja
sairaanhoitaja
etuuskäsittelijä
lähihoitaja
sairaanhoitaja
tekninen avustaja
puistotyöntekijä
maatalouslomittaja
ohjaaja
kuntohoitaja
musiikinopettaja
lähihoitaja
Malin Sari
Martinkauppi Eero
Mattsson Allan
Merta Ilpo
Mikkola Sari
Moisio Eija
Multanen Pirjo
Mutru Kirsti
Mutru Riitta
Myllylä Kirsi
Myllylä Tarja
Mäkelä Juha
Naukkarinen Marjo
Niemelä Marjatta
Niemi Ulla
Nikki Anne
Paakko Kristiina
Pahkala Irma
Parta Paula
Paukkunen Jan
Pekkalin Raija
Pennanen Kristiina
Perttula Soili
Pesonen Mirja
Pihavainio Pirjo
Pimiä Maritta
Pylkäs Perttu
Päivärinta Minna
Pöntinen Leila
Raskinen Erja
Rihu Maritta
Ruohomäki Terttu
Ruuskanen Sisko Anneli
Räikkönen Marjukka
Saarinen Pirjo-Riitta
Salin Reijo
Sara-Aho Merja
Seppälä Erja
Seppälä Mervi
Sihvonen Tiina
Siljander Päivi
Simpanen Anne
Sormunen Maarit
Sorvali Salme
Taskinen-Silo Tarja
Toikander Leena
Toikka Tuula
Toivanen Elisa
Toivonen Mervi
Tuominen Sisko
lastentarhanopettaja
maatalouslomittaja
rehtori
työkoneen kuljettaja
ruokapalvelutyöntekijä
perhepäivähoitaja
sairaanhoitaja
lastentarhanopettaja
rehtori
hammashoitaja
lähihoitaja
työvoimasuunnittelija
päivähoitotyöntekijä
maatalouslomittaja
sairaanhoitaja
sairaanhoitaja
toimistosihteeri
siivooja
sairaanhoitaja
kartoittaja
ruokapalveluesimies
sairaanhoitaja
lähihoitaja
lähihoitaja
lähihoitaja
lehtori
luokanopettaja
lastenhoitaja
lähihoitaja
suuhygienisti
koordinaattori
nuoriso-ohjaaja
vastaava ohjaaja
lastenhoitaja
hammashoitaja
opinto-ohjaaja
perhepäivähoitaja
toimistosihteeri
lähihoitaja
osastonsihteeri
lähihoitaja
koulutussihteeri
kotiavustaja
terveydenhoitaja
lähihoitaja
sairaanhoitaja
lähihoitaja
lähihoitaja
siivooja
maatalouslomittaja
Tuomioja Marja-Leena
Vainio Kirsti
Vainonen Mirja
Vanamo Sirkku
Vesalainen Suvi
Vilkko Olli
Vyyryläinen-Väänänen Mervi
lähihoitaja
terveydenhoitaja
lastentarhanopettaja
siivous- ja puhdistustyöntekijä
laitoshuoltaja
päiväkodin johtaja
lehtori