Joensuu opiskelijatunnus (Käyttö ja vastuut Joensuun

Transcription

Joensuu opiskelijatunnus (Käyttö ja vastuut Joensuun
1 (2)
OPISKELIJATUNNUS, KÄYTTÖ JA VASTUUT
Opiskelijalle tulee käyttöön työasematunnus, jolla kirjaudutaan tietokoneelle sekä Mediatritunnus
Mediatriin. Oppilaitos käynnistää tunnusten tilaamisen.

työasematunnus on ns. minimitunnus, joka ei sisällä sähköpostia

Mediatrin käyttäjätunnus muodostuu kerran, eikä muutu vaikka esim. nimi muuttuu.

Käyttäjätunnus ja salasana pysyvät samana opiskelijan roolista tai rekisterinpitäjästä
riippumatta (aina sama vaikka harjoittelupaikka muuttuisi)

Käyttäjätunnus on voimassa harjoittelujakson ajan (jos harjoittelujakso jatkuu ilmoitettua
pidempään, muutoksista ilmoitettava mahdollisimman pian [email protected])
Opiskelijavastaavana Joensuun kaupungissa on avoterveydenhuollon ylilääkärin sihteeri Jaana
Hyvärinen 050 311 1808.
Opiskelijan perustietolomake Mediatrissa:
Tittelin tulee olla opiskelijalla esim. lähihoitaja opiskelija tai sairaanhoitaja opiskelija. Sitä ei saa
muuttaa vasta kuin sen jälkeen, kuin opiskelija on valmistunut ja saanut Valviran rekisterinumeron
(opiskelija itse huolehtii toimikortin tilauksesta).
Työkeikalle tullessa titteli tulee muuttaa esim. vs. sairaanhoitaja, sh‐opiskelija tai vs. lähihoitaja,
lähihoitaja opiskelija. Muutoksen tekee esimies, joka opiskelijan on töihin pyytänyt.
Kiireelliset muutokset (esim. jos esimies ei työpaikalla) voi pyytää ensisijaisesti lähimmästä
Joensuun Mediatrituesta.
OPISKELIJA ON VASTUUSSA TUNNUSTENSA KÄYTÖSTÄ!

Kaikista tehdyistä haku‐ tai kirjausmerkinnöistä jää aikaleima (milloin ja kenen
potilaspapereissa olet käynyt).

Lokitietoja ajetaan säännöllisesti

Tunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa toiselle

Väärinkäytöistä tulee välittömästi ilmoitus oppilaitokselle ja sitä kautta sanktiot.
Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus
Torikatu 18 A 4 krs., 80100 Joensuu / p. 013 267 7111
2 (2)
Opiskelijan kirjaus:
Opiskelija voi kirjata kuten ammattilainen, mutta annettujen sääntöjen puitteissa.
Kertomuskirjaukseen tulee lisätä lisäotsikko Opisk.kirjaaja ja lisätä myös suorittaja kohtaan
ohjaajan nimi kts. alla.
Lisää aina otsikoihin. Opisk. kirjaaja johon kirjoitat oman nimesi. Sen jälkeen muutat kirjauksen
tietoihin suorittajan, suorittaja on ohjaajasi.
Tämän jälkeen
opiskelija lukitsee
kirjoituksen lukon
kohdalta ja
tallentaa tiedot
omalla
salasanallaan.
Opiskelija ei pysty käyttämään otsikoita: Jakelu, Tiedoksi ym. automaattisesti sähköisen viestin
lähettäviä otsikoita. Jos teksti tulee lähettää esim. tiedoksi lääkärille, ohjaajan tulee tämä
käydä merkitsemässä.
Jokainen opiskelijan tekemä kirjaus tulee ohjaajan tarkistaa ja täydentää. Tämän jälkeen
ohjaaja allekirjoittaa tekstin. Allekirjoituksen jälkeen myös mahdolliset työviestit lähtee
eteenpäin.
Palkallisen harjoittelun kirjauksia ei tarvitse ohjaajan allekirjoittaa.
Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus
Torikatu 18 A 4 krs., 80100 Joensuu / p. 013 267 7111
3 (2)
Laboratoriotutkimusten pyytäminen:
Kun opiskelija tekee laboratoriotutkimuspyyntöjä, tulee aina tilaaja
kenttään muuttaa tutkimuksen määränneen lääkärin nimi tai ohjaajan nimi. Annettu vastaus
näkyy tällöin käyttäjän tutkimuspyynnöissä ja vastauksen lomakkeella.
Lääkkeen anto:
Opiskelija voi antaa lääkkeitä potilaalle lääkärin määräyksestä. Opiskelija ei kuitenkaan itse voi
merkitä lääkkeenantoa Mediatrin lääkityslistalle, tämän tekee ohjaaja.
Opiskelija ei siis missään vaiheessa saa tehdä lääkitysmerkintöjä, kun hän on kirjautunut omilla
tunnuksilla Mediatriin.
Toimikortin käyttö
Opiskelija toimii ilman korttia. Käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautuneelle käyttäjälle
yhteisrekisterin informoinnit ja kiellot haetaan KanTasta ohjelmallisesti, mutta hän ei voi itse
tallentaa/muuttaa niitä.
Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus
Torikatu 18 A 4 krs., 80100 Joensuu / p. 013 267 7111