fysisk træning - Nationalt Videnscenter for Demens

Comments

Transcription

fysisk træning - Nationalt Videnscenter for Demens
14.-15. marts 2016 • KURSUS
FYSISK TRÆNING
FOR MENNESKER MED DEMENS
Kursusprogram • Mandag den 14. marts 2016
Mødeleder
Nina Beyer, lektor, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
09.30-10.00
Registrering, kaffe og morgenbrød
10.00-10.05
Velkomst og forventninger
Mødeleder Nina Beyer, lektor, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
10.05-11.00
Alzheimer og andre demenssygdomme
Steen Hasselbalch, professor, overlæge, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej
11.00-11.10
Pause
11.10-11.45
Forebyggelse af demens
Steen Hasselbalch, professor, overlæge, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej
11.45-12.40
Styrketræning for mennesker med demens – teori og praksis
Nanna Sobol, ph.d.-studerende, fysioterapeut, og Nina Beyer, lektor, fysioterapeut,
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
12.40-13.10
Frokost
13.10-14.40
Konditionstræning for mennesker med demens – teori og praksis
Nanna Sobol, ph.d.-studerende, fysioterapeut, og Nina Beyer, lektor, fysioterapeut,
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
14.40-15.05
Kaffepause
15.05-15.55
Relevante test – teori og praksis
Nanna Sobol, ph.d.-studerende, fysioterapeut, og Nina Beyer, lektor, fysioterapeut,
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
15.55-16.00
Opsamling på dagen
Mødeleder Nina Beyer
[email protected] • www.videnscenterfordemens.dk
Facebook: VidenOmDemens Twitter: @VidenOmDemens
14.-15. marts 2016 • KURSUS
FYSISK TRÆNING
FOR MENNESKER MED DEMENS
Kursusprogram • Tirsdag den 15. marts 2016
Mødeleder
Nina Beyer, lektor, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
08.30-09.00
Kaffe og morgenbrød
09.00-09.05
Velkomst og opsamling på dagen igår
Mødeleder Nina Beyer, lektor, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
09.05-10.45
Fysisk aktivitet, kognitive funktioner og motorisk indlæring
Jesper Lundbye, lektor, fysiolog, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
10.45-11.00
Pause
11.00-11.40
Neuropsykologiske forhold af relevans for træning af mennesker med demenssygdom
Kasper Jørgensen, neuropsykolog, Nationalt Videnscenter for Demens
11.40-12.20
Frokost
12.20-13.10
Verbal og nonverbal kommunikation med mennesker med demenssygdom
– når smerter eller anden tegn på belastning ikke udtrykkes med ord.
Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, sygeplejerske, Nationalt Videnscenter for Demens
13.10-13.15
Pause
13.15-14.00
Motivation for adfærdsændring
Torsten Sonne, klinisk psykolog, Psykologhuset Vesterport
14.00-14.15
Kaffepause
14.15-15.00
Motivation for adfærdsændring (fortsat)
Torsten Sonne, klinisk psykolog, Psykologhuset Vesterport
15.00-15.50
Information om træning til deltagere og pårørende
– hvordan man undgår overbelastningsskader?
Nina Beyer, lektor, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
15.50-16.00
Opsamling og afslutning
Mødeleder Nina Beyer
[email protected] • www.videnscenterfordemens.dk
Facebook: VidenOmDemens Twitter: @VidenOmDemens

Similar documents