NX175: Geilo - Gol - Drammen - Oslo

Comments

Transcription

NX175: Geilo - Gol - Drammen - Oslo
Geilo–Gol–Drammen–Oslo
Geilo stasjon...............................
Hagafoss........................................
Ål Torget........................................
Torpo Lienkrysset.......................
Gol...................................................
Hemsedal......................................
Gol skysstasjon............................
Gol skysstasjon..........................
Nesbyen Shell..............................
Bromma.........................................
Flå Esso..........................................
Gulsvik Statoil..............................
Ørgenvika......................................
Sokna..............................................
Hønefoss sentrum......................
Sundvollen E 16..........................
Solihøgda......................................
Noresund......................................
Noresund.......................................
Hønefoss Sentrum......................
Hamremoen.................................
Krøderen........................................
Vikersund Rv 280/35.................
Åmot Skillebekk..........................
Hokksund Lerberg......................
Drammen busstasjon................
Asker Hagaløkka.........................
Sandvika terminal......................
Lysaker E-18 sørsiden...............
Color Line (rundkjøring)...........
Jevnaker rutebilstasjon.............
Oslo lufthavn ..........................
Olavsgaard....................................
Oslo Bussterminal.....................
DX67
05:30
05:43
06:00
06:10
06:30
06:30
06:50
07:00
07:15
07:25
|
|
|
|
|
07:50
D
13:45c
14:00c
14:20c
14:35c
14:50c
13:45
14:15
15:00
15:20
15:30
15:45
15:55
16:00
|
|
|
|
16:15
D
16:45c
17:00c
17:20c
17:35c
17:50c
16:45
17:15
18:00
18:20
18:30
18:45
18:55
19:05
19:20
19:45a
20:05a
20:17a
|
D
…
…
…
…
…
00:45
01:20
02:05
02:25
02:35
02:50
03:00
03:10
03:25
03:50
|
|
|
07:55
08:00
08:15
08:25a
08:35a
09:00a
09:20a
09:30a
09:40a
09:45a
|
|
|
09:50
16:20
16:25
16:45a
16:55a
17:10a
17:30ah
17:45a
18:00a
18:10a
|
|
|
|
18:20
|
|
|
|
|
|
|
20:30a
20:39a
|
|
|
|
20:50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04:05
05:05a
05:40a
06:00
a. Kun avstigning.
c. Ikkje laurdag.
p. Kun påstigning.
h. Drammen Bangeløkka.
Strekninga vert betent av ein annan buss.
Strekninga vert betent av NX170.
Ver venleg å gje synleg stoppeteikn til sjåføren.
Vi gjer merksam på forseinkingar i rushtida.
NX170 betener kun dei busstoppa som står i
rutetabellen.
NX175/NX170
Geilo/Hemsedal – Gol –
Drammen/Hønefoss/
Gardermoen – Oslo
Vi kjører for deg!
nettbuss.no
Rutetabell gyldig frå 14.03.2016
DX67Måndag – fredag
DDagleg
XUnntatt
6Laurdag
Ruteendringer 2016
Ingen turar vert køyrd på heilagdager/«raude» dagar i
påsken og mai.
Turar som vert køyrd av NX170 kan ha avvik i påsken/mai.
Sjå tabell for NX170.
Ventetid ved korrespondanse mellom bussar er inntil fem
minutt utover oppsatt rutetid.
Ruteopplysning:
tlf 177 eller 05070
Kjøp billett på nettbuss.no
Oslo–Drammen–Gol–Geilo
Oslo Bussterminal.....................
Olavsgaard....................................
Oslo lufthavn ..........................
Jevnaker rutebilstasjon.............
Lysaker E-18 nordsiden............
Sandvika terminal......................
Asker Hagaløkka.........................
Drammen busstasjon................
Drammen Bangeløkka..............
Hokksund Lerberg......................
Åmot Skillebekk..........................
Vikersund Rv 280/35.................
Krøderen........................................
Hamremoen.................................
Hønefoss Sentrum......................
Noresund.......................................
Noresund......................................
Solihøgda......................................
Sundvollen E 16..........................
Hønefoss sentrum......................
Sokna..............................................
Ørgenvika......................................
Gulsvik Statoil..............................
Flå Esso..........................................
Bromma.........................................
Nesbyen Shell..............................
Gol skysstasjon............................
Gol skysstasjon............................
Hemsedal......................................
Gol skysstasjon............................
Torpo Lienkrysset.......................
Ål Torget........................................
Hagafoss........................................
Geilo stasjon...............................
D
09:40
|
|
|
09:51p
10:00p
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:13p
10:25p
10:45
11:05
11:20
11:35
11:45
12:05
12:15
12:40
13:25
13:55
12:45b
13:00b
13:15b
13:35b
13:55b
a. Kun avstigning.
b. Ikkje søndag.
c. Ikkje laurdag.
p. Kun påstigning.
h.Kjører om Bangeløkka, Drammen.
Strekninga vert betent av ein annan buss.
Strekninga vert betent av NX170.
Ver venleg å gje synleg stoppeteikn til sjåføren.
Vi gjer merksam på forseinkingar i rushtida.
NX170 betener kun dei busstoppa som står i
rutetabellen.
DX67
13:00
|
|
|
13:10p
13:17p
13:25p
13:55p
|
14:15p
14:25p
14:35
14:53
15:00
1405
1457
15:05
|
|
|
|
|
15:25
15:35
15:55
16:05
16:30
17:00
17:33
16:30
16:43
16:55
17:10
17:25
Kjøp billett på mobiltelefon
D
14:35
|
|
|
14:45p
14:52p
15:00p
|
15:40p
16:00p
16:10p
16:20p
16:40
16:45
D
21:40
22:00p
22:35p
23:15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:55
|
|
|
|
17:00
17:15
17:25
17:45
17:55
18:20
19:00
19:30
18:35c
18:50c
19:05c
19:25c
19:45c
|
|
|
23:40
00:00
00:15
00:30
00:40
00:55
01:10
01:30
02:15
02:45
…
…
…
…
…
DX67Måndag – fredag
DDagleg
XUnntatt
6Laurdag
7Søndag
Ruteendringer 2016
Ingen turar vert køyrd på heilagdager/«raude» dagar i
påsken og mai.
Turar som vert køyrd av NX170 kan ha avvik i påsken/mai.
Sjå tabell for NX170.
Ventetid ved korrespondanse mellom bussar er inntil fem
minutt utover oppsatt rutetid.
1. Nettbuss app kan lastast ned frå
App Store eller Google Play
2. Opne appen
3. Vel destinasjon frå og til, samt dato
4. Trykk på ”Finn reise”
5. For fleire avgangar, vel ”Senere avg”
eller ”Tidligere avgangar”
6. Vel kundekategori og tal billettar
7. Vel “Kjøp billett”
8. Logg deg inn med brukarnamn og
passord, eller kjøp
utan å logge inn.
9. Få billetten tilsendt
på mobil eller e-post.
NB! Billettkjøpet
går raskare når du
er registrert kunde.
Kontaktinformasjonen
er då ferdig utfylt.
nettbuss.no
t: 05070
e: [email protected]
Kategoriar for nettbillettar
Kundekategoriar
Born under 3 år (gratis)
0 - 2 år
Born
3 - 15 år
Ungdom
16 - 28 år
Vaksen
29 - 66 år
Honnør*
67 år +
* Personar som har fylt 67 år eller personar med
gyldig honnørkort frå NAV
Kundekategoriar gjeld på fylkeskryssande reiser.
Internt i fylka kan andre reglar gjelde.
Total prisoversikt, reglar og kjøp av billett finn du på
nettbuss.no
Ved førehandskjøp av billettar på internett/mobil er du
sikra plass på fylkeskryssande reiser.
Dei billegaste billettane
kjøper du på nettbuss.no