Valg av representanter til diverse utvalg 2015

Comments

Transcription

Valg av representanter til diverse utvalg 2015
Valg av representanter til diverse utvalg 2015
Redaksjonskomité
Erik Melsom (redaktør nettside)
Odd Jostein Bondhus (redaktør Facebook)
Valgkomité (styrets representant)
Bjørn Romsbotn
Forsikringskontakt
Petter Gabrielsen
Samvirkende fagforeninger (Stavanger)
Hanne Kjersti Knutsen
Jorunn Egeland
Erik Melsom
Torstein Engevik
Bjørn Romsbotn, vararepresentant
Representantskapet i LO i Stavanger og Omegn
Helga Skjeie
Jorunn Egeland
Torstein Engevik
Hanne Kjersti, vararepresentant
Bjørn Romsbotn, vararepresentant
Representantskapet i LO Jæren
Helge Stølen Reistad
Odd Jostein Bondhus,
Svein Arve Log, vararepresentant
Representantskapet i LO i Sandnes & Gjesdal
Bernt Ims
?
? vararepresentant
Representantskapet i LO i Nord Rogaland
Bjørn Nedreaas
Inger Elise Kolstø
Carl Eivind Mølstre, vararepresentant
Representantskapet i LO i Dalane
Wenke Heien (styret)
Anne Tysdal Egaas
Jan Helge Havsø
Aud Sissel Birkeland, vararepresentant
AOF Sandnes & Jæren
Bernt Ims
Erik Melsom
Helge Stølen Reiestad (innstillingskomité)
AOF Haugalandet
Inger Elise Kolstø
Bjørn Nedreaas
Carl Eivind Mølstre, vararepresentant
Programkomité avdelingskonferanse 2016
Inger Elise Kolstø, Helga Skjeie, Jone Edland
Valgt på styremøte i FLT avdeling 22 i Rogaland
Stavanger, 15. mars 2015
Jorunn Egeland
(sekretær)