AT-seminarier mars-juni 2016

Comments

Transcription

AT-seminarier mars-juni 2016
AT-SEMINARIER LUND och LANDSKRONA
Mars – juni 2016
OBS att tid, plats och veckodag varierar.
Ämne
Föreläsare, plats
Läkemedel i Skåne 2016
Egen anmälan, efter samråd med vårdcentralens
Samma program bägge dagarna
verksamhetschef, via
http://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningskalender/utbildningar2016
/lakemedel-i-skane-2016/
För nytillkomna AT:
Ragnhild Cigén-Thesleff
Introduktion till AT i Allmänmedicin
Vårdcentralen Dalby, Konferensrummet
Öron-Näsa-Hals i öppen vård.
Ann Hermansson, öl öronkliniken
Hålltider
Föreläsningssalen Öronkliniken, Lasarettsgatan
13.30-15.30 Teori
21, Lund
15.30-16.00 Paus
16.00-17.00 Praktisk träning
Barn.
Giannos Orfanos, barnläkare
kl 13.30 Handläggning av
Föreläsningssalen, Seminariet, Lasarettsgatan 40,
andningsproblem
Lund
kl 15.00 (c:a) Handläggning av feber.
Tillsammans med Malmö-AT
Kurs i ”Försäkringsmedicin och
Gäller endast SUS-anställda AT-läkare
sjukskrivningens praktik”
Separat inbjudan, egen anmälan
Tid
9-10/3
endera
dagen
Kl
heldag
16/3
onsdag
23/3
onsdag
15.0017.00
13.3017.00
30/3
onsdag
13.3017.00
1/4
fredag
heldag
6/4
onsdag
8.009.30
Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv
Tillsammans med Malmö-AT
13/4
onsdag
8.009.30
Patientsäkerhet.
14/4
torsdag
Heldag
9.00 -
20/4
onsdag
13.3016.15
22/4
fredag
27/4
onsdag
heldag
13.15 17.00
Tillsammans med Malmö-AT
Ett hållbart arbetsliv – AT-dag för alla ATläkare i regionen.
Rehabiliteringsmedicin – Nackskador
13.30 -14.15 Teoretisk genomgång
14.15-14.30 Kaffe
14.30-15.30 Nackundersökning,
praktisk träning, på varandra – Lämplig
klädsel.
15.30-16.30 Genom gång av
vårdprogrammet i Nacksmärta och
funktionsnedsättning efter olycka
http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.vardriktlinjer/regionala-vardprogram--fillistning/vardprogram_nacksmarta_slutv
ersion-150317.pdf
Tillsammans med Malmö-AT
Kurs i ”Försäkringsmedicin och
sjukskrivningens praktik
Gynekologi
Caroline Ståhl, spec i allmänmedicin
Tidskriften (fd MFC), Jan Waldenströms gata 5
SUS Malmö
Lars-Olof Tobiasson, chefläkare, primärvård,
Tidskriften (fd MFC), Jan Waldenströms gata 5
SUS Malmö
Sankt Gertrud, Malmö.
Separat inbjudan, egen anmälan – senast 11/3 via http://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningskalender/atst/at-dag2016-04-14-ett-hallbart-arbetsli/
Program se nedan.
Rehabiliteringsmedicinska kliniken,
Lasarettsgatan 13, SUS Lund.
Teoretisk genomgång i föreläsningssalen, plan 2.
Praktisk träning på sjukgymnastmottagningen,
plan 1
Hans Westergren, överläkare,
rehabiliteringsmedicin
Karin Wikforss, sjukgymnast
Annika Pettersson, sjukgymnast,
Gäller endast SUND-anställda AT-läkare
Separat inbjudan, egen anmälan
Arnfríður Henrysdóttir, gynekolog
Föreläsningssalen på KK. Klinikgatan 12, SUSLund
4/5
onsdag
8.009.30
11/5
onsdag
8.1512.00
20/5
fredag
25/5
onsdag
Demens
Tillsammans med Malmö-AT
Välkommen till Brunchmöte med
perspektiv från primärvården samt en
utstickare Panzisjukhuset i Kongo!
Brunchen serveras kl 8.15 – 9.00
Tillsammans med Malmö-AT
AT-prov
15.0017.00
Ögon
Pernilla Sandgren, Elin Johansson, Marko
Zindovic, Eric Malmström, David Schmidt,
Henrik Orrling, Isabella Wiaczek
Yrsel
Tillsammans med Malmö-AT
Åsa Wallin, öl, Minneskliniken
Tidskriften (fd MFC), Jan Waldenströms gata 5
SUS Malmö
Ola Berstrand, spec i allmänmedicin
Per Jonsson, spec i allmänmedicin och
studierektor för ST-läkare i allmänmedicin
Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, SUS
Malmö.
Egen anmälan – senast 2/5, Anmäl dig här
Marion Schroeder, ögonläkare
SUS Lund, Ögonkliniken, hus B, (mitt emot
akutmottagningen på Blockets ”baksida”), anmäl
i rec 2:a vån
1/6
8.00Lennart Johansson, spec i allmänmedicin
onsdag
9.30
Eva Ekvall Hansson, sjukgymnast
Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5 SUS Malmö
8/6
15.00- För nytillkomna AT:
Ragnhild Cigén-Thesleff
onsdag
17.00
Introduktion till AT i Allmänmedicin
Vårdcentralen Dalby, Konferensrummet
15/6
15.00Hud – hudtumörer
Gustav Christensen
onsdag
17.00
Tillsammans med Malmö-AT
SUS i Lund, Hudklin föreläsningssal,
Lasarettsgatan 15
22/6
15.00- Ögon
Marion Schroeder, ögonläkare
onsdag
17.00
Lina Rosengren, Josefine Terdén, Anna
SUS Lund, Ögonkliniken, hus B, (mitt emot
Gislén, Hanna Gröning, Susanne Ehn,
akutmottagningen på Blockets ”baksida”), anmäl
Tomas Olsson, Erik Viseu
i rec 2:a vån
Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till Ragnhild Cigén-Thesleff, [email protected]
Ett hållbart arbetsliv – AT dag 2016-04-14
Sankt Gertrud, Malmö
Program med reservation för ev. ändringar
Anmälan via http://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningskalender/atst/at-dag-2016-04-14-ett-hallbart-arbetsli/
Senast den 11/3. Anmälan är bindande eftersom vi bokar upp både
mat och lokaler.
09.00 – 09.30
Lätt frukost
09.30 – 09.45
Välkommen och introduktion
Ola Björgell, Karin Andersson, Susanna Sjökvist, Maria Rolfson
09.45 – 10.30
Hjärnan och verkligheten som doktor Föreläsning och
frågestund
Bengt Jönsson
10.30 – 11.15
Hur mår Du och kollegorna?
Resultat från Region Skånes enkät och från SYLF:s nationella
11.15 – 12.00
Din arbetsmiljö, härlig eller förfärlig?
Kollegiala samtal i grupper Maria Rolfson, Susanna Sjökvist och
Karin Andersson med kollegor
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.30
Arbetsmiljö och medarbetarskap
Inbjuden gästföreläsare. Björn Jönsson, moderator
13.30 – 15.00
Möte och bemötande
Om kollegialt nätverk i Skåne – SYLF
Balint – Lena Bååth
Diskriminering – Malmö mot Diskriminering
Kåseri och tankar om AT/ST i bilder och dialog – Per Jonsson
15.00 – 15.30
Reflektioner från dagen
Kollegiala samtal i grupper, eftermiddagsfika Maria Rolfson,
Susanna Sjökvist och Karin Andersson med kollegor
15.30 – 15.45
Fem bästa tipsen till Region Skåne för bättre AT
Kort redovisning Ola Björgell, moderator
15.45 – 16.00
Avslutning med Mindfulness
Ett bra verktyg för att klara av en arbetsdag och få mervärde i livet
Ola Schenström
16.00 –
After work i Sankt Gertruds pub
Musikquiz med fritt snack & snacks Möjlighet att köpa något att
dricka för den som vill
Representanter från SYLF och Region Skåne finns på plats i minglet

Similar documents