AT-seminarier aug-dec 2016 ( 136 kB)

Comments

Transcription

AT-seminarier aug-dec 2016 ( 136 kB)
AT-SEMINARIER LUND och LANDSKRONA
26 augusti – 12 december 2016
OBS att tid, plats och veckodag varierar.
Dag
Ämne
Föreläsare, plats
8.00-10.00
Basal Läkemedelsgenomgång
Tillsammans med Malmö-AT
8.00-10.00
IBS och dyspepsi
Tillsammans med Malmö-AT
14/9
onsdag
8.009.30
Patientsäkerhet.
Tillsammans med Malmö-AT
21/9
onsdag
15.00-17.00
DL Sara Modig
Lilla Aulan (fd MFC), Jan Waldenströms gata
5 SUS Malmö
DL Rickard Ekesbo
Lilla Aulan (fd MFC), Jan Waldenströms gata
5 SUS Malmö
Lars-Olof Tobiasson, chefläkare, pv,
Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5 SUS
Malmö
Annika Rahm Andersson
Konferensrummet, Vårdcentralen Måsen,
Tärnvägen 10 B, 227 32 LUND
Marion Schroeder, ögonläkare
SUS Lund, Ögonkliniken, hus B, (mitt emot
akutmottagningen på Blockets ”baksida”),
anmäl i rec 2:a vån
26/8
fredag
30/8
OBS!
tisdag
7/9
onsdag
Kl
AT-prov
För nytillkomna AT:
Introduktion till AT i Allmänmedicin
Ögon
Andreas Johansson, Cecilia Laisfeldt, Line
Dalene-Skarping, Simon Schmidbauer,
Henrik Frithjof, Carl Öberg, Amir AslakhanAfshar
Kurs i ”Försäkringsmedicin och sjukskrivningens praktik”
15.00-17.00
28/9
onsdag
5/10
onsdag
Hela
dagen
13.30-17.00
12/10
onsdag
13.30-17.00
17/10
måndag
Hela
dagen
26/10
onsdag
15-00-17.00
28/10
fredag
Hela dagen
Barn.
kl 13.30 Handläggning av andningsproblem
kl 15.00 (c:a) Handläggning av feber.
Tillsammans med Malmö-AT
Öron-Näsa-Hals i öppen vård.
Hålltider
13.30-15.30 Teori
15.30-16.00 Paus
16.00-17.00 Praktisk träning
AT-dag i Stramas regi
Föreläsningssal: Stora Aulan, Jan
Waldenströmsgata 5, (f d ing 59)
http://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningskalender/atst/stramadag/
Ögon
Erik Herou, Carl-Henrik Grunditz, Natalia
Jablonska, Julia Larsson, Tobias Lind, Doaa
Alzaanin
Kurs i ”Försäkringsmedicin och
sjukskrivningens praktik”
Gäller endast SUND-anställda AT-läkare
Separat inbjudan, egen anmälan
Iaonnis Orfanos
Föreläsningssal 04 Kioskg. 21, SUS-Lund
(Öronkliniken)
Ann Hermansson, öl öronkliniken
Föreläsningssalen Öronkliniken,
Lasarettsgatan 21, Lund
Separat inbjudan, egen anmälan. Senast den
8 oktober till [email protected]
Marion Schroeder, ögonläkare
SUS Lund, Ögonkliniken, hus B, (mitt emot
akutmottagningen på Blockets ”baksida”),
anmäl i rec 2:a vån
Gäller endast SUS-anställda AT-läkare
Separat inbjudan, egen anmälan
2/11
onsdag
08.15-12.00
Välkommen till Brunchmöte med perspektiv
från primärvården samt en utstickare till
Panzisjukuset i Kongo!
Brunchen serveras kl 08.15 - 09.00,
Föreläsning kl 09.00-12.00.
Dagen är gratis men uteblir du utan att
avanmäla debiteras din enhet 500 kr.
Tillsammans med Malmö-AT
9/11
onsdag
16/11
onsdag
25/11
fredag
30/11
onsdag
13.30- 16.30
08.00-9.30
Rehabiliteringsmedicin – Nackskador
13.30 – 14.15 Teoretisk genomgång
14.15-14.30: Kaffe
14.30-15.30: Nackundersökning, praktisk
träning, på varandra – Lämplig klädsel.
15.30-16.30: Genomgång av nya
vårdprogrammet i Nacksmärta och
funktionsnedsättning efter olycka.
http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.vardriktlinjer/regionala-vardprogram--fillistning/vardprogram_nacksmarta_slutversion
-150317.pdf
Tillsammans med Malmö-AT
Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv.
Tillsammans med Malmö-AT
AT-prov
Plats: Elite Hotel Savoy Malmö
Föreläsare: Ola Bergstrand, specialist i
allmänmedicin
Per Jonsson, specialist i allmänmedicin och
studierektor för ST-läkare i allmänmedicin
Separat inbjudan, anmälan SENAST 29/9
(länken dras in) via:
http://vardgivare.skane.se/supportsidor/for
mular/at-informationsmote-med-brunch/
Hans Westergren, överläkare,
rehabiliteringsmedicin
Karin Wikforss, sjukgymnast
Annika Pettersson, sjukgymnast
Rehabiliteringsmedicinska kliniken,
Lasarettsgatan 13, SUS Lund.
Teoretisk genomgång i föreläsningssalen,
plan 2.
Praktisk träning på
sjukgymnastmottagningen, plan 1
DL Caroline Ståhl.
Malmö Tidskriften (fd MFC), Jan
Waldenströms gata 5 SUS Malmö
13-17
Gynekologi
Maria Abrahamsson, läkare, Kvinnokliniken,
SUS i Lund
Practicum, SUS-Lund, rum 17
(undersökningsträning) därefter
föreläsningssalen på KK
7/12
onsdag
08.00-09.30
Demens
Tillsammans med Malmö-AT
14/12
onsdag
08.00-09.30
Barn som far illa
Tillsammans med Malmö-AT
OBS!
samma
datum
som ovan
10.15-12.00
Åsa Wallin, läkare, Minneskliniken
Tidskriften (fd MFC),
Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö
Louise Laurell, barnläkare
Malmö Tidskriften (fd MFC),
Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö
Annika Rahm Andersson, studierektor
Konferensrummet, plan 2. Vårdcentralen
Måsen. Tärnvägen 10B, 227 32 LUND
För nytillkomna AT:
Introduktion till AT i allmänmedicin
14/12
onsdag
Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till Annika Rahm Andersson, [email protected]

Similar documents