ISPAP - kadrovski načrt pri plači za marec 2016

Comments

Transcription

ISPAP - kadrovski načrt pri plači za marec 2016
Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za mesec
marec 2016
Pomembno pri obračunu plače za mesec marec 2016 !!!
Obračun plač – Izvoz podatkov plač v javnem sektorju
Pri plači za mesec marec 2016 (izplačilo v aprilu 2016) je potrebno posredovati tudi podatke
o številu zaposlenih (Kadrovski načrt) po virih financiranja. V ta namen je potrebno, da pri
plači označite podatek Kadrovski načrt s kljukico in datoteko po običajnem postopku
uvozite na spletno stran AJPES-a.
Opozorilo!!!
V primeru, da ima kateri od vaših zaposlenih v šifrantu zaposlenih vpisan datum prekinitve v
mesecu marcu 2016, ga v Kadrovski načrt (za dan 1.4.2016) pri pripravi XML datoteke ne bo
zajelo, kar je tudi pravilno, saj se poročajo podatki na dan 1.4.2016.
24.3.2016
Saop - 1